Nhmhnw89fisych42waeh

Utredning föreslår nytt trafikupplägg i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 10:32 CET

Idag presenteras en ny stationslägesanalys med förslag till trafikeringsupplägg för Mittstråket som sträcker sig mellan Sundsvall – Trondheim. Utredningen är tänkt att vara ett stöd för Trafikverket, Regionerna, Kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna i deras arbete med att utveckla och investera i infrastruktur och trafikering.

Unyk5gx1tlphjcbk64pw

Insatser för att minska spårspringet på järnvägen mellan Sundsvall – Östersund – Storlien

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 16:10 CEST

Sawdixh9hzvtu1ubwhfs

Investeringar för miljoner som ökar kapaciteten och halverar lastningstiden på Ånge omlastningsterminal

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:27 CEST

​Ett nytt järnvägsspår vid Ånge bangårds terminalområde kommer halvera lastningstiden för timmer och annat bulkgods. Och kapaciteten höjs när banan kan ta emot tyngre tåg genom att axeltrycket på banan höjs till 25 ton. Bägge investeringarna ligger i EU-projektet Mittstråket och kommer utföras redan i sommar.

F1wzwnky7pjqbgxhitgr
Jr4c6xufvco3ych1engj

Byggnation av en station i Nälden skjuts upp till framtiden

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 08:25 CEST

Kkxfgo9ep8oxswwcyjq6

Ingen hastighetssänkning på Mittbanan 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 10:11 CET

I Trafikverkets Järnvägsnätbeskrivning för 2018 föreslogs en markant hastighetssänkning på Mittbanan mellan Stöde och Vattjom, på grund av bristande underhåll. Trafikverket har nu meddelat Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och det gemensamma EU-projektet Mittstråket, att de gjort förändringar i underhållsplanen för att tidigarelägga åtgärder på sträckan till 2017.

An45cwrdsr7l3aejd3ic

Cooperation for a stronger north-Railforum North, November 28-29 Umeå

Nyheter   •   Okt 17, 2016 10:19 CEST

Welcome to a networking lunch to lunch meeting in Umea. This time organised by the Bothnian corridor, Midnordic corridor and Kvarken council. Monday: Anna Johansson, Minister for Infrastructure. Swedish infrastructure policy Tuesday: Collaboration and policy for the future EU funding and Arctic strategy Link to program and registration: http://eepurl.com/cj7EUL

Mypahg2telib0j1t53dw
Oldn4wume3femdnll8dz Jr4c6xufvco3ych1engj

Regeringen satsar 100 miljoner för kollektivt resande i Mittstråket

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 15:26 CEST

I april 2016 gav Regeringen Trafikverket ett uppdrag om att lämna in prioriteringar för extra infrastruktursatsningar på landsbygden. Nu har beslut fattats och för Västernorrlands och Jämtlands län innebär det att cirka 100 miljoner kronor extra investeras i Mittstråket med satsningar på både väg och järnväg mellan Sundsvall och Åre.

Mkopg3dylf5krvmknk5u
Jr4c6xufvco3ych1engj

Stor satsning på väg och järnväg som kortar restider, ökar säkerheten och underlättar pendling i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 08:23 CET

Tillväxtverket har måndagen den 14 december beslutat att bevilja medel till investeringsprojektet Funktionella Mittstråket. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket och kommunerna Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre samt Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Projektledare
  • kqefchristhofkin.borhjyog@laimuznxvivizfnsstnryrelsen.se
  • 070- 343 91 41

Om Mittstråket

Projekt Mittstråket - samverkan och investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

Länkar