Skip to main content

Taggar

Ännu en bit kvar för att nå jämställdhetsmålen i samhälls- och transportplanering

Ännu en bit kvar för att nå jämställdhetsmålen i samhälls- och transportplanering

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 11:31 CEST

En hel del återstår innan den regionala transportplaneringen uppnår jämställdhetsmålet – i alla fall i Jämtland och Västernorrland. Det har konsulterna i Ramboll kommit fram till efter en nyligen genomförd studie om jämställdhet i Mittstråket.

Hur blir vi världsledande även 2040?

Hur blir vi världsledande även 2040?

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 07:07 CEST

Järnvägsforum Norr anordnar en konferens om hållbara kommunikationer för varor, tjänster och människor – och dess kraft som tillväxtmotor för hela Sverige. I programmet finns bland andra Tomas Eneroth Infrastrukturminister Sverige, Anders B Werp Statssekreterare för Jon Georg Dale Samferdselsminister Norge, Lena Erixon Generaldirektör Trafikverket, och Maud Olofsson Ordförande Visita.

Nu uppgraderar vi Mittstråket!

Nu uppgraderar vi Mittstråket!

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 10:56 CET

Investeringar i väg, järnväg och gång- och cykel för hundratals miljoner görs just nu i Mittstråket Sundsvall-Östersund-Åre- Storlien. För att informera invånarna om var, vad och varför kommer personal att möta resenärer på Sundsvalls och Östersunds tågstationer samt på tågen torsdagen den 14 mars.

Samverkan över nationsgränserna för hållbara transporter och ökad tillväxt

Samverkan över nationsgränserna för hållbara transporter och ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 14:49 CEST

Mitt i Sverige, mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden och är en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Samtidigt är klimatutmaningen en av våra viktigaste frågor och transportsektorn påverkar miljön i allra högsta grad.

Samspill på tvers av landegrensene for bærekraftige transporter og utvikling

Samspill på tvers av landegrensene for bærekraftige transporter og utvikling

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 14:48 CEST

”Mittstråket” forbinder Norge og Sverige mellom Trondheim og Sundsvall. Dette er den naturlige transportstrekningen for alle som reiser i Midtnorden og er en viktig forbindelse for de godstransportene som skal til og fra havnene i øst og vest. Samtidig er det viktig for samfunnet å håndtere klima- og miljøutfordringene på en god måte. Tiltak innen transportsektoren spiller her en sentral rolle.

Trafikverket bygger ny plattform i Torpshammar
Mittstråket Sundsvall - Trondheims sysselsättning, befolkning och BRP 2040

Mittstråket Sundsvall - Trondheims sysselsättning, befolkning och BRP 2040

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 09:21 CEST

Projekt Mittstråket bjuder in till ett lunchseminarium om vilken effekt olika investeringar i infrastruktur har på tillväxten i Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim . Under seminariet får vi ta del av en dagsaktuell rapport som WSP har tagit fram på uppdrag av projekt Mittstråket. Regionala beslutsfattare reflekterar samtalar om resultatet i en avslutande panel.

Utredning föreslår nytt trafikupplägg i Jämtland och Västernorrland

Utredning föreslår nytt trafikupplägg i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 10:32 CET

Idag presenteras en ny stationslägesanalys med förslag till trafikeringsupplägg för Mittstråket som sträcker sig mellan Sundsvall – Trondheim. Utredningen är tänkt att vara ett stöd för Trafikverket, Regionerna, Kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna i deras arbete med att utveckla och investera i infrastruktur och trafikering.

Insatser för att minska spårspringet på järnvägen mellan Sundsvall – Östersund – Storlien
Investeringar för miljoner som ökar kapaciteten och halverar lastningstiden på Ånge omlastningsterminal

Investeringar för miljoner som ökar kapaciteten och halverar lastningstiden på Ånge omlastningsterminal

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:27 CEST

​Ett nytt järnvägsspår vid Ånge bangårds terminalområde kommer halvera lastningstiden för timmer och annat bulkgods. Och kapaciteten höjs när banan kan ta emot tyngre tåg genom att axeltrycket på banan höjs till 25 ton. Bägge investeringarna ligger i EU-projektet Mittstråket och kommer utföras redan i sommar.

Byggnation av en station i Nälden skjuts upp till framtiden
Ingen hastighetssänkning på Mittbanan 2018

Ingen hastighetssänkning på Mittbanan 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 10:11 CET

I Trafikverkets Järnvägsnätbeskrivning för 2018 föreslogs en markant hastighetssänkning på Mittbanan mellan Stöde och Vattjom, på grund av bristande underhåll. Trafikverket har nu meddelat Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och det gemensamma EU-projektet Mittstråket, att de gjort förändringar i underhållsplanen för att tidigarelägga åtgärder på sträckan till 2017.

Regeringen satsar 100 miljoner för kollektivt resande i Mittstråket

Regeringen satsar 100 miljoner för kollektivt resande i Mittstråket

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 15:26 CEST

I april 2016 gav Regeringen Trafikverket ett uppdrag om att lämna in prioriteringar för extra infrastruktursatsningar på landsbygden. Nu har beslut fattats och för Västernorrlands och Jämtlands län innebär det att cirka 100 miljoner kronor extra investeras i Mittstråket med satsningar på både väg och järnväg mellan Sundsvall och Åre.

Stor satsning på väg och järnväg som kortar restider, ökar säkerheten och underlättar pendling i Jämtland och Västernorrland

Stor satsning på väg och järnväg som kortar restider, ökar säkerheten och underlättar pendling i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 08:23 CET

Tillväxtverket har måndagen den 14 december beslutat att bevilja medel till investeringsprojektet Funktionella Mittstråket. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket och kommunerna Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre samt Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.