Skip to main content

Nu uppgraderar vi Mittstråket!

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2019 10:56 CET

Läs mer om uppgraderingen på mittstråket.se eller facebook.

I Mittstråket mellan Sundsvall - Östersund - Åre - Storlien satsar kommuner, regioner och Trafikverket hundratals miljoner i investeringar på väg, järnväg och gång- och cykel. Många små trafiklösningar som tillsammans kortar restiderna med tåg, ökar kapaciteten för godstransporterna och förbättrar  trafiksäkerheten. 

- Medan det byggs kan det störa trafiken och upplevas som stökigt, därför har vi nu en informationskampanj till invånarna om vad, var och varför vi bygger. Som en del i kampanjen kommer vi att dela ut en informationspåse till resenärer så att de i lugn och ro kan ta del av hur vi uppgraderar Mittstråket bit för bit, säger Christin Borg, projektledare Mittstråket.

Andelen resor med buss och tåg i Mittstråkets geografi är liten (ca 9 procent) jämfört med andelen resor med bil. För att få ökad kunskap om hur människor vill resa och om vad som krävs för att få fler att välja tåg och buss framför bilen, genomför projektet en enkätundersökning med resenärer i stråket. Under torsdagen finns personal på Sundsvalls och Östersunds stationer samt på Norrtåget för att både informera om uppgraderingen och för att sprida undersökningen.

-När resandet är som störst i samband med ett stort evenemang som skidskytte VM vill vi passa på att kommunicera de satsningar som görs i stråket och sprida vår enkätundersökning om personresor. Christin Borg, projektledare Mittstråket

Alla resenärer som befinner sig på tåget från Sundsvall C till Åre med avgång kl 8.00 torsdagen den 14 mars kommer att ges möjlighet att svara på enkäten. Det gäller även de resenärer som åker med tåget från Östersund till Sundsvall med avgång kl 15.21.

Från klockan 07.00 kommer projekt Mittstråket att dela ut informationspåsar på Sundsvall central och Sundsvall Västra. I Östersund kommer de att befinna sig på centralstationen och västra stationen från klockan 07.30 till ca 08.30. 

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, 2 regioner, 1 länsstyrelse och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.