Skip to main content

Pressmeddelanden

Ännu en bit kvar för att nå jämställdhetsmålen i samhälls- och transportplanering

Ännu en bit kvar för att nå jämställdhetsmålen i samhälls- och transportplanering

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 11:31 CEST

En hel del återstår innan den regionala transportplaneringen uppnår jämställdhetsmålet – i alla fall i Jämtland och Västernorrland. Det har konsulterna i Ramboll kommit fram till efter en nyligen genomförd studie om jämställdhet i Mittstråket.

Hur blir vi världsledande även 2040?

Hur blir vi världsledande även 2040?

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 07:07 CEST

Järnvägsforum Norr anordnar en konferens om hållbara kommunikationer för varor, tjänster och människor – och dess kraft som tillväxtmotor för hela Sverige. I programmet finns bland andra Tomas Eneroth Infrastrukturminister Sverige, Anders B Werp Statssekreterare för Jon Georg Dale Samferdselsminister Norge, Lena Erixon Generaldirektör Trafikverket, och Maud Olofsson Ordförande Visita.

Nu uppgraderar vi Mittstråket!

Nu uppgraderar vi Mittstråket!

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 10:56 CET

Investeringar i väg, järnväg och gång- och cykel för hundratals miljoner görs just nu i Mittstråket Sundsvall-Östersund-Åre- Storlien. För att informera invånarna om var, vad och varför kommer personal att möta resenärer på Sundsvalls och Östersunds tågstationer samt på tågen torsdagen den 14 mars.

Samverkan över nationsgränserna för hållbara transporter och ökad tillväxt

Samverkan över nationsgränserna för hållbara transporter och ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 14:49 CEST

Mitt i Sverige, mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden och är en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Samtidigt är klimatutmaningen en av våra viktigaste frågor och transportsektorn påverkar miljön i allra högsta grad.

Samspill på tvers av landegrensene for bærekraftige transporter og utvikling

Samspill på tvers av landegrensene for bærekraftige transporter og utvikling

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 14:48 CEST

”Mittstråket” forbinder Norge og Sverige mellom Trondheim og Sundsvall. Dette er den naturlige transportstrekningen for alle som reiser i Midtnorden og er en viktig forbindelse for de godstransportene som skal til og fra havnene i øst og vest. Samtidig er det viktig for samfunnet å håndtere klima- og miljøutfordringene på en god måte. Tiltak innen transportsektoren spiller her en sentral rolle.

Trafikverket bygger ny plattform i Torpshammar
Utredning föreslår nytt trafikupplägg i Jämtland och Västernorrland

Utredning föreslår nytt trafikupplägg i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 10:32 CET

Idag presenteras en ny stationslägesanalys med förslag till trafikeringsupplägg för Mittstråket som sträcker sig mellan Sundsvall – Trondheim. Utredningen är tänkt att vara ett stöd för Trafikverket, Regionerna, Kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna i deras arbete med att utveckla och investera i infrastruktur och trafikering.

Insatser för att minska spårspringet på järnvägen mellan Sundsvall – Östersund – Storlien
Investeringar för miljoner som ökar kapaciteten och halverar lastningstiden på Ånge omlastningsterminal

Investeringar för miljoner som ökar kapaciteten och halverar lastningstiden på Ånge omlastningsterminal

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:27 CEST

​Ett nytt järnvägsspår vid Ånge bangårds terminalområde kommer halvera lastningstiden för timmer och annat bulkgods. Och kapaciteten höjs när banan kan ta emot tyngre tåg genom att axeltrycket på banan höjs till 25 ton. Bägge investeringarna ligger i EU-projektet Mittstråket och kommer utföras redan i sommar.

Byggnation av en station i Nälden skjuts upp till framtiden