Media no image

Första antagningen till höstens utbildningar klar

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2017 09:18 CEST

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har drygt 9 700 antagningar beslutats.

När ansökningstiden till höstens utbildningar gick ut i mitten av april hade cirka 35 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Av dessa hade drygt 10 000 sökt en utbildning vid Mittuniversitetet som sitt förstahandsval, vilket var den tredje högsta noteringen någonsin vid en antagningsomgång till Mittuniversitetet.

Nu har drygt 9 700 antagningar genomförts i det första urvalet, cirka 3 500 på programutbildningar och 6 000 på kurser.

  • -Mittuniversitetet har ett bra antagningsläge med ett högt söktryck som ger en stark utgångspunkt. Vi vet också att det sker många förändringar innan terminsstart, alla antagna väljer inte att starta sin utbildning och andra kan tillkomma, säger Anders Fällström, rektor.

Efter det första urvalet står många som reservplacerade, det finns knappt 12 000 reservplacerade vid Mittuniversitetet.

De sökande som nu får sina antagningsbesked har fram till den 28 juli på sig att tacka ja till sin studieplats. Efter det görs ett nytt urval och den 3 augusti skickas ett nytt antagningsbesked till de som var reservplacerade i det första urvalet.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 70-tal olika programutbildningar och cirka 180 kurser.

Antagna till Mittuniversitetet i första urvalet HT 2017:
Totalt Program Kurser Campus-utbildning Distans-utbildning med fysiska träffar
Sundsvall 2 346 1 805 481 1 187 961
Östersund 2 282 1 470 827 1 356 808
Annan ort* 5 117 199 4 807


* avser i huvudsak distansutbildningar utan fast studieort

Populäraste utbildningarna – antal sökande till Mittuniversitetet 18 april HT :

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande) (ort)Beteendevetenskapligt program – (1 815) (Sundsvall)
Psykologprogram – (1 620) (Östersund)
Förskollärare – (967) (Sundsvall och Östersund)
Webbutveckling – (932) (Distans)
Sjuksköterskeutbildning – (908) (Sundsvall och Östersund)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap (7.5 hp)– (1 516)
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) (7.5 hp)–
(1 434)
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning (7.5 hp) – (1 424)
Juridik GR (A)– Juridisk översiktskurs, 15 hp – (1 391)
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring (7.5 hp) (1 321)

För mer information: www.antagning.se

Kontakt: Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87, kicki.strandh@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Det första urvalet till höstens program genomförd. Vid Mittuniversitetet har ca 9 700 antagningar beslutats. När ansökningstiden gick ut hade cirka 35 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Av dessa hade drygt 10 000 sökt en utbildning vid Mittuniversitetet som sitt förstahandsval, vilket var den 3:e högsta noteringen någonsin vid en antagningsomgång till Mittuniversitetet.

Läs vidare »
Media no image

Mittuniversitetet på plats i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 07:01 CEST

Startskottet för årets upplaga av Almedalsveckan har gått. Flera av Mittuniversitetets forskare finns på plats. Den 5 juli arrangerar universitetet två parallella seminarieprogram.

– Mittuniversitetet bedriver både bredd- och spetsforskning i syfte att stimulera ny kunskap och nya idéer som svarar mot aktuella samhällsutmaningar. Genom att delta i Almedalsveckan tillsammans med många intressanta paneldeltagare vill vi erbjuda flera perspektiv på aktuella frågeställningar, säger rektor Anders Fällström.

Den 5 juli deltar Mittuniversitetet med två parallella seminarieprogram, båda på Campus Gotland. Det ena arrangeras av Mittuniversitetet medan det andra, Skolledarutbildningens dag, är ett samarrangemang mellan rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Göteborgs-, Karlstads-, Umeå- och Stockholms universitet.

Mittuniversitetets program i Björkanderska huset, Skeppsbron 24, sal F 20
Kontaktperson: Kicki Strandh, kommunikationschef, 010-142 88 14.
Mer information om programpunkterna finns på www.miun.se/almedalen.

8.45–9.30 Sveriges mål för friluftslivet hotas av brist på kunskap
Medverkande från Mittuniversitetet: Peter Fredman, professor
I panelen: Per Klingbjer, ordförande, Svenskt friluftsliv, Johan Ekroth, kommunikationschef, Friluftsfrämjandet, Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare, Svenska turistföreningen, Ingela Hiltula, bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket, Ingrid Peterson, generaldirektör, Formas, Åke Iverfeldt, vd, Mistra, Saila Quicklund, riksdagsledamot (M).

9.45–10.30 Kan morgondagens plastpåse vara fiberbaserad?
Medverkande från Mittuniversitetet: Sven Norgren, forskare
I panelen: Rickard Axdorff, Naturbrukarna Sverige, Torgny Persson, Skogsindustrierna, Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, Johan Hultberg, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden (M).

10.45–11.30 Livet och arbetet för egenföretagare i Det jämställda landet
Medverkande från Mittuniversitetet: Emma Hagqvist, doktor i hälsovetenskap, Bodil Landstad, professor i hälsovetenskap med fördjupning arbetsliv
I panelen: Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert, Företagarna och Morten Kulstad, ledare för Kulstad Maskin AS.

11.45–12.30 Crime prevention – redefining policing strategies to increase community safety
Participants from Mid Sweden University: Teresa Silva, associated professor in criminology
In the panel: Morgan Johansson, Minister for Justice and Migration, Peder Björk, Municipality council, Sundsvalls kommun, Anders Hall, head of the Development Unit at Swedish Police Service, Josef Wiklund, local police area manager in Sundsvall.

13.00–13.45 Skolans möjligheter att främja hälsa och skolnärvaro genom ökad delaktighet
Medverkande från Mittuniversitetet: Maria Warne, lektor i rehabiliteringsvetenskap, Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap.
I panelen: Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Shanti Ingeström, Barnombudsmannen, Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet.

14.00–14.45 En skola för medelklassen
Mittuniversitetet: Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA 2015
I panelen: Lena Hallengren, ordförande i Utbildningsutskottet (S), Per Kornhall skoldebattör och författare, Maria Rasmusson forskare, Mittuniversitetet

15.00–15.45 Smutskastning i sociala medier – en vinnande strategi i valkampanjer?
Medverkande från Mittuniversitetet: Kajsa Falasca, forskare i politisk kommunikation.
I panelen: Deltagare som jobbar med valkampanjer i svenska partier inför valet 2018.

16.00–16.45 Borde svenska partier regleras mer i lag?
Medverkande från Mittuniversitetet: Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Niklas Bolin, docent/universitetslektor
I panelen: Mia Sydow Mölleby, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i KU

Skolledarutbildningens dag 2017, Cramérgatan 3, sal B 51
Kontaktperson: Tomas Berglund, universitetslektor, 010-142 81 65.
Mer information om programpunkterna finns på https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/skolledarutbildningens-dag-2017/

12.15–12.55 Hur får vi elever i skolan att må bättre? Förebyggande elevhälsoarbete i praktiken
Medverkande: Lisbeth Kristiansen, Annika Karlström, Malin Rising-Holmström, Mittuniversitetet. Kommentator: Hamid Zafar, Karlstads universitet.

13.00–13.50 Functions, Conditions, Practices, and Health of School Leaders
Participator: Stephan Gerhard Huber, University of Zug, Guri Skedsmo, University of Zug och Oslo universitet, Olof Johansson, Umeå universitet, Helene Ärlestig, Umeå universitet.

14.00–14.50 Skolledarutbildning och pedagogiskt ledarskap i praktiken
Medverkande: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Jan Löwstedt, Stockholms universitet. Moderator: Gunnar Berg, Mittuniversitetet.

15.00–15.50 Är skolledare en egen profession?
Medverkande: Gunnar Berg, Mittuniversitetet, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Ingegerd Salmose Lärarförbundet skolledare, Olof Johansson, Umeå universitet, Håkan Eilard, Karlstads universitet. Moderator: Erik Groth, Karlstads universitet.

16.00–17.00 Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet? Paneldebatt
Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsdepartementet , Ulrika Carlsson, Centerpartiet, Annika Pontén, UKÄ, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Helen Ärlestig Umeå universitet, Gunnar Berg, Mittuniversitetet. Moderatorer: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Tomas Berglund, Mittuniversitetet

Kontakt
Mittuniversitetets seminarieprogram
Kicki Strandh, kommunikationschef
Tfn: 010-142 88 14
E-post: kicki.strandh@miun.se

Skolledarutbildningens dag
Tomas Berglund, universitetslektor
Tfn: 010-142 81 65
E-post: tomas.berglund@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Startskottet för årets upplaga av Almedalsveckan har gått. Flera av Mittuniversitetets forskare finns på plats. Den 5 juli arrangerar universitetet två parallella seminarieprogram.

Läs vidare »
Media no image

Ny teknik effektiviserar pappersproduktion

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 07:01 CEST

Unik studie visar på energibesparing om 25 procent med hjälp av smart processoptimering.

Mittuniversitetet har i samarbete med skogsbolagen Holmen, SCA och Stora Enso genomfört omfattande studier i pappersindustrin för att förbättra tekniken och spara energi vid framställning av tryckpapper och kartong. Viktiga partners i samarbetet var även andra forskningsaktörer som PFI (Norge), Chalmers, SLU och LTH samt företagen Valmet, Andritz och Norske Skog.

– Vid fullskaletester har vi visat att vi kan minska energiförbrukningen med cirka 25 procent jämfört med dagens teknik i pappersbruken. Studien har stor relevans för svensk pappersproduktion, säger Per Engstrand, professor vid Mittuniversitetet. Resultaten i demoskala vid pappersindustrin uppgår till 30 procents energireduktion för tryckpapper och 27 procent för kartong. Det ger även minskade koldioxidutsläpp och minskad klimatpåverkan från pappersproduktionen.

Slutmålet är att år 2021 kunna visa hur man kan tillverka tryckpapper och kartong med endast hälften så mycket energi som användes år 2011 då forskningssamarbetet startades. De studier som genomförts hittills gör det troligt att slutmålet på 50 procents energireduktion bedöms fullt möjligt. Alternativt kan företagen välja att väsentligt förbättra massans och slutprodukternas egenskaper jämfört med dagens pappersprodukter. Forskningen har bedrivits med stöd från Energimyndigheten, KK-stiftelsen och Norges Forskningsråd.

Smart processoptimering

Genom ökad grundläggande processförståelse kan man förändra och förbättra tillverkningsprocessen avsevärt. Exempelvis kan man genom mjukgörning av veden via ökad temperatur kombinerat med tillsats av små mängder sulfit och ökad intensitet vid flisraffinering väsentligt öka energieffektiviteten i raffineringssteget. Detta gör att efterföljande processteg, silning och rejektraffinering kan tas bort, vilket gör processen både enklare och effektivare. Det modifierade processkonceptet har testats i demoskala vid Holmen Papers pappersbruk Braviken i Norrköping.

– Det är mycket intressant att vi i demoskala kunde konstatera att flera steg i processen för pappersproduktion kan tas bort och trots detta behålla samma papperskvalitet, säger Per Engstrand. Försöket visar att det går att tillverka tidningspapper med en total energiförbrukning på cirka 1 500 kWh/ton, vilket var 900 kWh/ton lägre än referensen, dvs. knappt 40 procent lägre. Alla pappersegenskaper utom rivstyrka var bättre för demomassan jämfört med referenspapperet. Tryckegenskaperna såsom körbarhet, damning, smetning, genomtryck var lika bra för demopapperet som referenspapperet.

Forskningsprojekten har genererat många publicerade vetenskapliga artiklar. Dessa nås enklast via ett besök på forskningsprofilens webbplats: www.e2mpi.se. På webbplatsen kan man också läsa mer om de olika delprojekten. Forskningen har bedrivits vid forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network vid Mittuniversitetet.

Kontaktperson

Per Engstrand, professor i kemiteknik vid Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 86 49
e-post per.engstrand@miun.se

Kort om FSCN

FSCN driver forskning på tillverkningsprocesser för fibrer och andra bioprodukter från skogsråvara, nya cellulosamaterial och funktionella ytor för gröna energilösningar. Forskningen sker i nära samarbete med näringsliv, bland annat skogsindustri, i Sverige och Europa.

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Unik studie visar på energibesparing om 25 procent med hjälp av smart processoptimering.

Läs vidare »
Media no image

Forskningsfusk avfärdat

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:27 CEST

I februari lämnade Mittuniversitetet över ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen har nu lämnat sitt utlåtande och konstaterar att oredlighet i forskning inte har förekommit.

Enligt anmälaren har den aktuella forskaren plagierat text i samband med ansökan för forskningsanslag, inte givit alla medförfattare till en artikel möjlighet att godkänna den slutliga versionen av manuskriptet och inför forskningsfinansiärer refererat till kommande vetenskapliga texter med en annan status än vid tidpunkten för ansökan. Den aktuella forskaren bestrider att så skulle vara fallet. För att få en bedömning i ärendet bad Mittuniversitetet Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden att utreda ärendet. Nu har de lämnat in sin bedömning.

Expertgruppen anser att det inte förekommit någon oredlighet i forskning. De riktar viss kritik mot den anmälde forskaren för slarv vid angivandet av egna publikationer och för att inte ha gett alla medförfattare till en artikel möjlighet att godkänna den slutliga versionen av manuskriptet.

Fakultetsnämnden vid humanvetenskapliga fakulteten har tagit del av utlåtandet och hanterade ärendet vid sitt senaste möte. Fakultetsnämnden följde Expertgruppens yttrande om att det inte förekommit oredlighet i forskning och begränsade även kritiken riktat mot forskaren till en punkt baserat på nya uppgifter som tillkommit efter Expertgruppens prövning. På mötet beslutades även att vid nästa möte följa upp hur god forskningssed och forskningsetiska riktlinjer ingår i forskarutbildningen och handledarutbildningen vid fakulteten.

– Det är viktigt att forskningsetik är en levande diskussion i de olika ämnena. Fakultetsnämnden har gett respektive ämne i uppdrag att rapportera hur god forskningssed upprätthålls i respektive ämne och att det återfinns i deras forskningsstrategier, säger Susanna Öhman, dekan vid den Humanvetenskapliga fakulteten.

Ärendet om misstänkt oredlighet i forskning är nu slutbehandlat av Fakultetsnämnden vid humanvetenskapliga fakulteten.

Kontaktperson:

Susanna Öhman, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet

Tfn: 010-142 81 85

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

I februari lämnade Mittuniversitetet över ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen har nu lämnat sitt utlåtande och konstaterar att oredlighet i forskning inte har förekommit.

Läs vidare »
Media no image

Meriterad forskare får plats i revisorsnämnd

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:01 CEST

Peter Öhman, professor vid avdelningen för ekonomivetenskap och juridik vid Mittuniversitetet har blivit utsedd till ersättare i Revisorsnämndens tillsynsnämnd.

Regeringen har utsett Peter Öhman som ersättare för en av de nio ledamöterna i Revisorsnämndens tillsynsnämnd för de närmaste tre åren. Nämndens uppdrag är att fatta beslut om myndighetens föreskrifter liksom i frågor om disciplinär åtgärd, förhandsbesked och i andra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskild.

Peter Öhman är föreståndare för Mittuniversitetets ”Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER)”. Han forskar och undervisar primärt i frågor som rör redovisning och revision i privat sektor. Förutom sitt uppskattade samarbete med näringslivet har han vunnit utmärkelsen som bästa lärare av Mittuniversitetets studentkår.

Peter tillträder den 1 juli som ersättare för ordinarie ledamoten Jessica Östberg som är lektor vid Stockholms Universitet.

Kontakt
Peter Öhman, professor Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 86 77
E-post: peter.ohman@miun.se

Kort om CER
CER är ett centrum vid Mittuniversitetet som bedriver forskning i frågor som rör bank-, försäkrings-, pensions-, fastighets- och revisionsbranschen i Sundsvallsregionen. Målet är att vara ett av Nordens ledande kompetenscentrum inom de fem branscherna och bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland. www.miun.se/cer

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Peter Öhman, professor vid avdelningen för ekonomivetenskap och juridik vid Mittuniversitetet har blivit utsedd till ersättare i Revisorsnämndens tillsynsnämnd.

Läs vidare »
Media no image

9,3 miljoner kronor till forskning om biogas

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 08:01 CEST

Klimatmålen styr mot ersättning av fossilbaserade drivmedel till biobaserade drivmedel. Sverige har antagit målet att uppnå en fossilfri fordonstrafik 2030. Genom utveckling av biometan kan tillgången på biogas som fordonsbränsle öka. Mittuniversitetet får nu 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 9,3 miljoner kronor.

Utvecklingen av biogas som fordonsbränsle är begränsad till mängden tillgängligt organiskt avfall och antalet biogasmackar. Biogasproduktionen kan ökas kraftigt och vid en fullskalig utbyggnad möta huvuddelen av efterfrågan på bränsle för transporter i Sverige genom att integrera system för förgasning av biomassa och biogassystem. För att producera större volym kan en alternativ väg vara att förgasa biomassa till syntesgas genom katalytisk metanisering eller integrering i biogassystem via rötning för att producera metan. På så sätt kan biobränslet biometan bidra till målet om en fossilfri fordonstrafik 2030.

-Teknologin och genomförandet kommer att studeras i samarbete med Chalmers tekniska högskola. En teknisk och ekonomisk analys kommer att göras för att undersöka möjligheten till kommersialisering och produktion av fordonsbränsle genom integrerad biomassaförgasning och rötning av avfall tillsammans med Härnösand Energi & Miljö och Mittsverige Vatten och Avfall, säger Ulf Söderlind, ingenjör vid Mittuniversitetet.

Sedan tidigare bedriver Mittuniversitet forskning inom området bioenergi. Forskningen bedrivs inom forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network.

-Detta projekt kommer att inriktas på biogasproduktion, via biometanisering av syntesgas, och är tänkt att kommersialiseras mellan 2022 och 2025, berättar Wennan Zhang, projektledare vid Mittuniversitetet.

Målsättningen är att forskningen ska bidra till öka biogasproduktionen från organiskt avfall som kan användas som fordonsbränsle i regionen och i Sverige från 1,2 TWh till 10 TWh/år samt att kommersialisera förgasning av skogs- och industriella biomassarester så att 70 TWh/år av biogas kan produceras i Sverige och regionen för att fullt ut möta den inhemska efterfrågan på gas/bränsle inom transportsektorn.

Kontakt
Ulf Söderlind, ingenjör Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 80 42
E-post: ulf.soderlind@miun.se

Wennan Zhang, docent Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 86 39
E-post: wennan.zhang@miun.se

Kort om FSCN
FSCN utvecklar forskning om industriella processer, funktionella ytor och biobaserade material från skogsråvara, t ex nya cellulosamaterial, nanomaterial och fiberteknologi. Forskningen sker i nära samarbete med näringsliv, skogsbolag och industrier i Sverige och Europa. www.miun.se/fscn

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Klimatmålen styr mot ersättning av fossilbaserade drivmedel till biobaserade drivmedel. Sverige har antagit målet att uppnå en fossilfri fordonstrafik 2030. Genom utveckling av biometan kan tillgången på biogas som fordonsbränsle öka. Mittuniversitetet får nu 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 9,3 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

13 miljoner kronor till forskning mot skogsskador

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 08:13 CEST

Skog utgör den dominerande naturtypen i mellersta Norrland och är en viktig råvaruresurs för regionens industri. Det finns stora förhoppningar att denna resurs också i framtiden ska utgöra en viktig del av den regionala ekonomin och bidra till samhällets klimatomställning. En viktig framgångsfaktor är att hantera riskerna med ökade klimatrelaterade skogsskador. Under senare år har ett flertal stora stormar påverkat skogslandskapet och skadat stora volymer skog. I fotspåren av dessa har epidemiskt stora utbrott av barkborrar skett som skadat ytterligare arealer av skog tillsammans med parasitsvampar. Förutom dessa skador tillkommer även ekonomiskt betydande angrepp av snytbaggar, sork och älg på skogsplanteringar.

- Sammantaget orsakar dessa skador årligen ett ekonomiskt bortfall för skogsnäringen motsvarande miljardbelopp på nationell nivå. Det begränsar möjligheterna att ersätta fossila material med skogsråvara, säger Bengt-Gunnar Jonsson.

Med det nya varmare klimat som väntar oss finns också en risk att nya skadedjur kan komma att etablera sig i regionen. Ett exempel på det är bastborren som sprids västerut genom Ryssland och som där bidragit till att döda 10 000-tals hektar skog.

Sedan tidigare finns starka forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet kring skog och skogsproduktion. Nu kan dessa områden utvecklas och forskningen fördjupas med studier på skadedjur.

- Inom projektet ska vi arbeta med nyttiggörande av ämnen som överför beteendepåverkande signaler hos skogsskadeinsekter och utveckla metoder för att skydda utsatta skogsområden i samband med utbrott av skogsskadeinsekter. Vi kommer också att utveckla tillämpbara metoder för att skydda plantor mot skador från sork och älg, berättar Erik Hedenström.

Målsättningen är att starta en samverkansplattform mellan skogsnäringens aktörer med målet att stödja effektiv kommunikation och resultatspridning. Vid projektets slut vill vi se effektiva övervakningsmetoder för skadegörare, nya metoder för att bekämpa skadedjur och ett väl fungerande forum för samarbete.

Kontakt

Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 89 41
E-post: bengt-gunnar.jonsson@miun.se

Erik Hedenström, professor i organisk kemi Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 87 29
e-post: erik.hedenstrom@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

I ljuset av pågående klimatförändringar behöver vi stärka skogsbruket i regionen så att råvaruförsörjningen inte hotas av ökande skogsskador från bland annat granbarkborre och bastborrar. Mittuniversitetet får nu 6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om skogsskador och projektet har en total budget på 13 miljoner kronor.

Läs vidare »
Nwypm9ohes6shls4odym

Nu blir flytande huset i Sundsvalls hamn ännu smartare

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:43 CEST

Under hösten 2016 flyttade de första hyresgästerna in i det flytande huset, Contain, i Sundsvalls hamn och nyligen gav kommunen klartecken att fler flytande hus kan få byggas. Nu har Imorgon Innovation, som står bakom projektet, tillsammans med forskningscentret STC vid Mittuniversitetet installerat sensorer som mäter olika egenskaper i huset för att ytterligare kunna analysera levnadsstandarden.

Media no image

Skolledarnas komplexa roll diskuteras i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:39 CEST

Var: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, B 51

När: 5 juli, 2017

Kontakt: Tomas Berglund, universitetslektor/vicedekan, Mittuniversitetet, 010-142 81 65, tomas.berglund@miun.se

Program

För fullständigt program, besök: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/skolledarutbildningens-dag-2017/

12.15 12.55 Hur får vi elever i skolan att må bättre? Förebyggande elevhälsoarbete i praktikenMedverkande: Lisbeth Kristiansen, Annika Karlström, Malin Rising-Holmström, Mittuniversitetet. Kommentator: Hamid Zafar, Karlstads universitet.

13.00 13.50 Functions, Conditions, Practices, and Health of School Leaders
Medverkande
: Stephan Gerhard Huber, University of Zug, Guri Skedsmo, University of Zug och Oslo universitet, Olof Johansson, Umeå universitet, Helene Ärlestig, Umeå universitet.

14.00 – 14.50 Skolledarutbildning och pedagogiskt ledarskap i praktiken
Medverkande: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Jan Löwstedt, Stockholms universitet. Kommentator: Gunnar Berg, Mittuniversitetet

15.00 – 15.50 Är skolledare en egen profession?
Medverkande: Gunnar Berg, Mittuniversitetet, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Ingegerd Salmose Lärarförbundet skolledare, Olof Johansson, Umeå universitet, Håkan Eilard, Karlstads universitet. Moderator: Erik Groth, Karlstads universitet

16.00 – 17.00 Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet? Paneldebatt
Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, Ulrika Carlsson, Centerpartiet, Annika Pontén, UKÄ, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Helen Ärlestig Umeå universitet, Gunnar Berg, Mittuniversitetet. Moderatorer: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Tomas Berglund, Mittuniversitetet

---

Skolledarutbildningens dag är ett samarrangemang mellan rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Göteborgs-, Karlstads-, Umeå- och Stockholms universitet.

Mittuniversitetet i AlmedalenMittuniversitetet har i helt egen regi en seminariedag under Almdedalsveckan, den 5:e juli. För mer information, besök www.miun.se/almedalen

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Den 5 juli samlas rektorsutbildare från hela landet i Almedalen för att debattera skolledarens komplexa roll med bland andra Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Läs vidare »
Media no image

22,5 miljoner kronor till nytt forskningslabb

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 11:06 CEST

Det är forskningscentret Risk and Crisis Research Centre, RCR, vid Mittuniversitetet som bygger det avancerade labbet på Campus Östersund. Det unika med labbmiljön är att det utrustas med en så kallad flersensorisk immersionsteknik, vilket innebär att tekniken i labbet påverkar de mänskliga sinnena så att man sjunker in i en simulerad miljö eller händelse som om den vore verklig. Att RCR Lab nu har fått 22,5 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för mellersta Norrland betyder att man inte behöver göra avkall på något i den tekniska utrustningen, berättar Jörgen Sparf, projektledare.
– Vi behöver alltså inte göra en enklare variant av labbet utan kan förverkliga det fullt ut och tillgodose många fler behov. Det här är en fantastiskt sommarpresent, säger han.

Själva labbet utgörs av ett kvadratiskt rum på 64 kvadratmeter. Rummet är utrustat med visualisering i 360 grader i form av sömlös projicering på de vita väggarna, ett surroundsystem där ljudet kan komma från vilket håll som helst, vibrationer med hjälp av lågfrekventa ljud, miljöljus och effektljus, som blixtar och eldsken, rök för att simulera bränder, dofter för att förstärka upplevelsen, värmeaggregat för att förstärka brandscenarier och förstås rekvisita för att precis som på en teater bidra till att skapa en känsla av verklighet i simuleringarna.

Dessutom finns där avancerade filmkameror som kan filma även i infrarött, vid mörkläggning och rökfyllning, ett system för ljudupptagning, synspårning som kan registrera ögonrörelser och en fysioliogisk teknik för mätning av kroppsliga reaktioner som svett, puls och andning. Det rikt utrustade labbet kommer alltså att vara en idealisk miljö för att simulera olika former av risker och kriser och därmed utveckla lärandet inom området.

– Labbet kommer inte bara att gynna RCR och avdelningen för samhällsvetenskap där själva labbet är lokaliserat, utan också andra ämnen och forskare både på Mittuniversitetet och utanför samt partners och andra intressenter. Intresset för labbet är redan mycket stort såväl nationellt som internationellt. Så det är många spännande samarbeten som väntar framöver, säger Jörgen Sparf.

Här kan man följa bygget av RCR Lab: https://www.miun.se/rcrlab/

Kontakt
Jörgen Sparf
Tfn: 010-142 82 76
E-post: jorgen.sparf@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Omskakande jordbävningar, stimmiga nattklubbsbesök eller heta eldsvådor – i Mittuniversitetets nya forskningslabb för risk- och krisforskning är ingenting omöjligt. Labbet, som redan har fått internationell uppmärksamhet, får nu 22,5 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • kicki.strandh@miun.se
  • 060-14 88 14
  • 070-346 59 87

  • Presskontakt
  • Skribent och webbredaktör
  • krister.holm@miun.se
  • 063-165716
  • 070-4847108

Om Mittuniversitetet

Utbildning och forskning

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för all utbildning. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Adress

  • Mittuniversitetet
  • Kunskapens väg 8
  • 831 25 Östersund
  • Sverige
  • Vår hemsida