Media no image

Mittuniversitetet vill bli nationell testbädd för flexibla utbildningar

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 16:25 CET

Mittuniversitetet vill bli nationell testbädd för att utveckla flexiblare utbildningsformer för vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det framgår av budgetunderlaget för 2019-2021 som fastställdes när universitetsstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

− Mittuniversitetet har en viktig roll i att både stimulera det livslånga lärandet och säkra kom-petensförsörjningen i samhället, inte minst i vårt närområde. Med vår långa erfarenhet av distansutbildning har vi en stabil grund för att kunna utgöra en nationell testbädd för en ny distributionsform och pedagogik bättre anpassad för sådan vidareutbildning och kompetensutveckling, säger Anders Fällström, rektor.

Mittuniversitetet ligger redan idag i framkant vad gäller flexibla former för utbildning med ett uttalat mål att ha en hög andel distansutbildning. Till regeringen pekar universitetsledningen på att lärosätet har kapacitet för nya utbildningar med ett utökat anslag. Mittuniversitetet bedömer vidare att det finns kapacitet och vilja i verksamheten att axla ett utökat utbildningsuppdrag, inte minst i relation till utbyggnad av sådan utbildning som främjar kompetensutveckling och livslångt lärande.

− Vi vet att Mittuniversitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i Västernorrlands och Jämtlands län. Det är en siffra att glädjas över, samtidigt som vi behöver öka den så kallade övergångsfrekvensen och få fler gymnasieungdomar i våra län att välja universitetsstudier, gärna hos oss, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

När det gäller forskningsverksamheten yrkar lärosätet för kommande budgetperiod bland annat följande hos regeringen.

 • Ökade basanslag för forskning med 100 miljoner kronor.
 • Ökade resurser till innovationskontoret Fyrklövern för att främja forskningsdriven innovation med minst 20 miljoner kronor per år.
 • Vid styrelsemötet fastställde också universitetsstyrelsen årsredovisningen för 2017.

  Fotnot: Innovationskontoret Fyrklövern drivs i samverkan med Karlstad och Örebro universitet samt Linnéuniversitetet.

  Kontakt:
  Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
  Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

  Mittuniversitetet vill bli nationell testbädd för att utveckla flexiblare utbildningsformer för vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det framgår av budgetunderlaget för 2019-2021 som fastställts av universitetsstyrelsen. Till regeringen pekar universitetsledningen på att lärosätet har kapacitet för nya utbildningar med ett utökat anslag.

  Läs vidare »
  N5zgpghldgzczwlrz0c2

  Mittuniversitetet får nya lokaler i Östersund

  Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 09:13 CET

  Mittuniversitetet och fastighetsägaren A4 Campus har skrivit ett hyresavtal om nya lokaler på campusområdet i Östersund. Bygget av de nya lokalerna har inletts och här ska såväl kontor som undervisningslokaler rymmas. Inflyttning är beräknad till 1 juli 2019. De nya lokalerna är på drygt 2700 kvadratmeter och omfattar både undervisningslokaler, kontor och ett källarplan. Hyresavtalet är på tio år.

  Uwvpra5jnieai6ljcvlr
  Zj6yxb0suue9kurgvfmv

  Ökar valdeltagandet med hjälp av extrapengar?

  Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 16:03 CET

  Mittuniversitetet får i uppdrag av regeringen att utvärdera hur de politiska partierna använder de pengar som skjuts till för ökat valdeltagande i höstens val och vid valet till Europaparlamentet 2019. Under 2018 har partierna fått 29,5 miljoner kronor. Uppdraget ska bland annat fokusera på unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning, grupper med lågt valdeltagande i tidigare val.

  Media no image
  Zj6yxb0suue9kurgvfmv

  Dans breddar kompetensen hos blivande lärare

  Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 14:31 CET

  Genom ett unikt samarbete med Scenkonst Västernorrland har kultur blivit en etablerad metod som används på grundlärar- och förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet. I år får ett 60-tal lärarstudenter fördjupa sig i hur man använder dans som ett pedagogiskt verktyg i klassrumsundervisning.

  – Vi har valt att göra kultur till en obligatorisk del av kursen. Vi ser ett värde i att utbilda lärare som känner sig trygga med konstnärliga upplevelser och uttryckssätt och som kan använda det i sin vardag. Målet är så klart att det ska göra nytta för framtidens skolelever och jag är övertygad om att vi får en intensiv och rolig dag tillsammans, säger Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig på grundlärarutbildningen.

  Under dagen kommer danschef, dansare och danspedagoger från Norrdans och Dans Västernorrland att föreläsa och undervisa i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna. Studenterna får möta dansföreställningar, föreläsningar om hur dansen kan vara ett pedagogiskt verktyg och även själva prova på dansen som uttrycksform. Studenterna kommer också att få möta yrkesverksamma lärare som använder olika kulturella uttrycksformer som en del av sin undervisning.

  – Det är en demokratisk rättighet att ta del av kultur och skolan är en väg in till de ungdomar som normalt sett inte tar del av dans eller annan kultur. Lärare är en betydelsefull målgrupp för oss och mötet med Mittuniversitetets lärarstudenter blir därför väldigt viktigt, säger Mira Helenius Martinsson, danschef Norrdans.

  Samarbetet mellan Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet inleddes under 2016 som en del av samverkansavtalet mellan Sundsvalls Kommun och Mittuniversitetet. Sedan tidigare har förskollärarutbildningens studenter arbetat med film, men också provat muntlig framställning för att utveckla sitt ledarskap.

  – Vi följer upp dagen med ett seminarium där studenterna får diskutera hur de upplever kultur som en metod i sitt pedagogiska arbete och på vilket sätt de ser att de kan använda metoden när de i framtiden arbetar som lärare, säger Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig på grundlärarutbildningen.

  Media hälsas välkomna att delta.
  När? Onsdag 31 januari 10.00-12.00
  Var? Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, lokal E409

  Kontaktpersoner:
  Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig grundlärarprogrammet, 010-1428201
  Mira Helenius Martinsson, danschef Norrdans, 070-6788771

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

  Genom ett unikt samarbete med Scenkonst Västernorrland har kultur blivit en etablerad metod som används på grundlärar- och förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet. I år får ett 60-tal lärarstudenter fördjupa sig i hur man använder dans som ett pedagogiskt verktyg i klassrumsundervisning. De får se dansföreställningar, lyssna till föreläsningar och även själva prova på dans som uttrycksform

  Läs vidare »
  Media no image

  Nu ska digitaliseringen i Västernorrland kartläggas

  Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 07:55 CET

  Mittuniversitetet leder just nu ett arbete för att kartlägga hur offentlig sektor och näringsliv arbetar med digital information i Västernorrland. Kartläggningen ska vara slutförd i mars och målet är att på sikt kunna etablera ett nationellt kompetenscentrum i regionen.

  – Redan idag har regionen en stark kompetensbas inom området, men det ligger också i uppdraget att peka på vilka utvecklingsmöjligheter som finns på kort och lång sikt. Den nya Digitaliseringsmyndighetens placering i regionen blir givetvis en viktig pusselbit och länet har nu möjlighet att positionera sig ytterligare inom digitaliseringsområdet, säger Katarina L Gidlund, professor i informatik vid Mittuniversitetet.

  Kartläggningen sker i samverkan med Myndighetsnätverket, Bolagsverket och Härnösands kommun. Projektet finansieras till hälften av att de olika parterna går in med egna medel och till hälften genom regionala medel från Länsstyrelsen och budgeten uppgår till 300 000 kronor. 

  Studien ska synliggöra regionens kompetens och resurser på området samt beskriva vad som menas med digital information som råvara och alla olika sätt det arbetas med detta. Uppdraget har också en tydlig, konkret målsättning; att skapa ett nationellt kompetenscentrum i regionen.

  – Det är så klart spännande att en region som arbetat med de här frågorna länge också ger sig på att beskriva vad det egentligen handlar om. Här finns en gedigen bredd och med vår tradition av nära samverkan tar vi oss an utmaningen med stort engagemang, säger Katarina L Gidlund, professor i informatik på Mittuniversitetet.

  Studien genomförs tillsammans med Governo som är ett Stockholmsbaserat konsultföretag med stor erfarenhet av digitalisering i offentlig sektor.

  – Vi kommer att genomföra intervjuer med aktörer i regionen under januari och februari. Det sker just nu många spännande utvecklingsprojekt som blir avgörande för digitaliseringens fortsatta utveckling och Västernorrland håller på att utvecklas till något av en centralort för forskning och utveckling inom digitalisering och informationsförsörjning, säger Martin Karlsson, Governo.

  Kontaktperson:
  Katarina L Gidlund, professor i informatik på Mittuniversitetet, 010-142 89 21

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

  Mittuniversitetet leder just nu ett arbete för att kartlägga hur offentlig sektor och näringsliv arbetar med digital information i Västernorrland. Kartläggningen ska vara slutförd i mars och målet är att på sikt kunna etablera ett nationellt kompetenscentrum i regionen. Kartläggningen sker i samverkan med Myndighetsnätverket, Bolagsverket och Härnösands kommun.

  Läs vidare »
  Cxvwy5xldinq4jiwants

  Unika sensortester ska vässa skidlandslagen

  Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 09:39 CET

  Nationellt Vintersportcentrums projekt Internet of Sports genomför under veckan unika tester där skidåkare utrustas med speciella sensorer under sin åkning. Testerna blir ett nytt sätt att utvärdera prestationer och följa elitidrottarnas träning och utveckling. Landslagstränarna har behov av ett system som tillåter dem att mäta och analysera de aktivas prestationer under den dagliga träningen.

  Media no image
  Zj6yxb0suue9kurgvfmv

  Mittuniversitetet får del i ny elittränarutbildning

  Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 09:12 CET

  Svenska Skidförbundet satsar på en helt ny elittränarutbildning och Mittuniversitetet blir basen för de teoretiska delarna av utbildningen. Den nya elittränarutbildningen, som omfattar alla skidgrenar, startar under 2018. Totalt kommer 25-30 nya elittränare att utbildas.

  – Det är en viktig satsning som görs med målet att skapa framtidens tränare. Tränarrollen förändras hela tiden och kraven på en gedigen utbildning ökar i takt med att kunskapsbasen växer och tränarnas förmåga att omsätta kvalificerad kunskap till daglig verksamhet blir helt avgörande, säger Marko Laaksonen, docent och ansvarig för Mittuniversitetets del i elittränarutbildningen.

  Utbildningen riktar sig till tränare som redan nu verkar på professionell nivå och som är motiverade att under många år framöver jobba som tränare inom svensk skidåkning. Förutom teoretiska kunskaper kommer den ge tränarna stor och viktig erfarenhet inom respektive idrott.

  Elittränarutbildningen kommer att omfatta allt ifrån grundläggande anatomi och fysiologi till mer tillämpad testmetodik, träningslära, ledarskap och idrottspsykologi. Utbildningen sker över två år med fysiska träffar i Östersund.

  – På Mittuniversitetet har vi bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete riktat mot idrott, särskilt vinteridrott, i många år och sedan årsskiftet är vi dessutom Riksidrottsuniversitet. I och med den nya elittränarutbildningen förstärks våra möjligheter att fortsätta bidra till att utveckla svensk skidåkning, säger Kerry McGawley, koordinator för idrottsrelaterade verksamheter på Mittuniversitetet.

  Deltagarna i elittränarutbildningen bekostar endast resor, boende och arbetstid själva, övriga delar är kostnadsfria. Preliminärt kommer det finnas 25–30 platser på utbildningen. Satsningen är en viktig del i Svenska Skidförbundets arbete för ökad jämställdhet bland elittränare och därför kommer kvinnliga sökanden prioriteras i den mån det är möjligt.

  – Vi riktar oss till tränare som är intresserade av att ta såväl sitt ledarskap som sitt tränarskap in i framtiden. Vi vill ge dem en god kombination av erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Vår förhoppning är att ge en ny generation tränare möjlighet att kombinera datadrivna beslut med fingertoppskänsla för att ytterligare stärka svensk skidåknings konkurrenskraft säger Tommy Eliasson Winter, Svenska Skidförbundet.

  För mer information kontakta:
  Marko Laaksonen, docent Mittuniversitetet, 010-142 83 84
  Kerry McGawley, koordinator idrottsrelaterade verksamheter Mittuniversitetet, 070-399 98 74
  Olle Danielsson, nationell chef Svenska Skidförbundet, 070-558 33 69
  Karin Ersson, utbildningschef Svenska Skidförbundet, 070-370 06 19

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

  Svenska Skidförbundet satsar på en helt ny elittränarutbildning och Mittuniversitetet blir basen för de teoretiska delarna. Utbildningen omfattar alla skidgrenar och sker över två år med fysiska träffar i Östersund. Totalt kommer 25-30 nya elittränare att utbildas i allt ifrån grundläggande anatomi och fysiologi till mer tillämpad testmetodik, träningslära, ledarskap och idrottspsykologi.

  Läs vidare »
  T7xcxkffhejc2qg5fkdh
  Zj6yxb0suue9kurgvfmv

  Mittuniversitetet blir partner i Treesearch

  Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:15 CET

  Mittuniversitetet blir core-partner i Treesearch, en plattform för samarbete kring grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

  Media no image
  E6322vbmnxnodsbvs07a R3oga80er5zkqbqnodr3

  Viktigt stöd till utveckling av skogsindustriell forskning

  Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 08:19 CET

  Mittuniversitetet bedriver ett förändringsarbete med målet att förnya forskningen vid sitt skogsindustriella forskningscentrum FSCN. Som stöd för detta får man nu finansiering som bland annat leder till rekrytering av nya, internationella experter och samarbete med kinesiska och amerikanska forskare.

  Ett långsiktigt förändringsarbete har pågått vid Mittuniversitetet sedan 2013 med målet att bättre stödja industriell transformation och förnyelse inom svensk skogsindustri och vår region. Genom forskningscentrum FSCN har Mittuniversitetet varit och fortsätter att vara en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer för skogsindustriell forskning och samverkan.

  − Mer än hälften av FSCNs finansiering beslutas av externa finansiärer och det krävs mycket uthålligt arbete för att möta deras olika krav. Därför är det glädjande att FSCN nu får ekonomiskt stöd för några år framåt. Med det kan vi höja den akademiska ambitionsnivån, attrahera internationella samarbeten och förbättra samordning av innovationsverksamhet med industri och institut, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitetet.

  Forskningsfinansiären KK‐stiftelsen beviljar 10,4 miljoner kronor och Tillväxtverket beviljar 9,6 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond till forskning och verksamhetsutveckling vid Mittuniversitetet. Finansieringen sträcker sig över fyra år. Man får också finansiellt stöd från Landstinget Västernorrland med 3,7 miljoner kronor. En lång rad företag medverkar i projekten.

  Birgitta Engberg är docent vid Mittuniversitetet och en av de forskare som fått sina ansökningar beviljade. Syftet med projektet är att stödja utveckling av de industriella processerna vid pappersproduktion.

  − Användning av moderna digitala verktyg i forskning är viktigt för att attrahera fler unga att söka sig till universitetet och industrin. Vi kommer bland annat att utveckla processmodellering och visualisering av pappersmassa-tillverkningen så att vi kan förstå vad som händer när vedpartiklar och fibrer flödar genom produktionsprocesser, säger Birgitta Engberg.

  I ett annat projekt utvecklas nytt pappersmaterial med extremt hög resurseffektivitet i industriell skala.

  − Efterfrågan på den skogliga råvaran ökar för material och bränslen, och dess användning måste därför bli effektiv, säger Per Engstrand, professor inom högutbytesmassor vid Mittuniversitetet. Vi använder naturligt förkommande lignin i vedfibrer för att tillverka vattentåligt och starkt papper så att mer än 95 procent av råvaran kommer till direkt nytta. De nya egenskaperna tillåter nya användningsområden för papperet, till exempel i förpackningar som ska tåla väta.

  Finansieringen möjliggör även rekrytering av nya experter från Schweiz och Portugal till FSCN, samt utveckling av samarbete med amerikanska och kinesiska forskare. Samarbetet handlar om stora funktionella pappersytor som bland annat används för att skörda elenergi från vibrationer, vilket kan leda till nya typer av vindkraftverk.

  Kontaktpersoner:
  Hans-Erik Nilsson, dekan Mittuniversitetet, 070-232 38 08,
  e-post: hans-erik.nilsson@miun.sePer Engstrand, professor Mittuniversitetet, 070-573 67 52,
  e-post: per.engstrand@miun.se
  Birgitta Engberg, docent vid Mittuniversitetet, 072-581 88 97,
  e-post: birgitta.engberg@miun.se

  FSCN – Fibre Science and Communication NetworkFSCN bedriver forskning som förbättrar skogsindustrins lönsamhet och skapar nya tillämpningar och affärsmöjligheter baserade på hållbara biomaterial från skogen. 

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

  Mittuniversitetet bedriver ett förändringsarbete med målet att förnya forskningen vid sitt skogsindustriella forskningscentrum FSCN. Som stöd för detta får man nu finansiering som bland annat leder till rekrytering av nya, internationella experter och samarbete med kinesiska och amerikanska forskare.

  Läs vidare »
  Uuxqano1ercfm4r6dcd4
  Zj6yxb0suue9kurgvfmv

  15 miljoner kronor satsas på nytt 3D-center i Mittnorden

  Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:42 CET

  Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag vill etablera sig som ett av norra Europas centrum inom additiv tillverkning. I EU-projektet TROJAM-3DC, som startar i januari 2018 och leds av Mittuniversitetet, satsas 15 miljoner kronor på att stärka företagen i regionen och utveckla nya produkter. Mittuniversitetet samverkar med två norska partners; NTNU och SINTEF Raufoss Manufacturing AS.

  Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskommunikatör
  • Press- och mediafrågor
  • roujmsjanngceymtlkdijq.wickzusell@odccugrtomhimiun.se
  • 010-142 81 72
  • 070-389 77 72

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • kicki.strandh@miun.se
  • 060-14 88 14
  • 070-346 59 87

  • Presskontakt
  • Skribent och webbredaktör
  • krpsvwister.syholm@mjxiuenxoryn.se
  • 063-165716
  • 070-4847108

  Om Mittuniversitetet

  Utbildning och forskning

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

  Adress

  • Mittuniversitetet
  • Kunskapens väg 8
  • 831 25 Östersund
  • Sverige
  • Vår hemsida