Mn3l1mnitct0wwvuew40
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Kampradstiftelsen stöder forskning om hållbara förpackningsmaterial

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 07:25 CEST

Mittuniversitetet får 3,7 miljoner kronor från Kampradstiftelsen. I forskningsprojektet studeras vad som krävs för att bygga om pappersmaskiner och massatillverkningssystem för tillverkning av biobaserade förpackningsmaterial som kan ersätta plast. Projektet sker i samverkan med Stora Enso, SCA, Valmet, Sundsvalls kommun, Mitt Sverige Vatten & Avfall, MoRe Research och Sandvik Process Systems.

Kqf8pqrswlihdfgyhdzk
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Östersund är årets studentstad 2018/2019

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 12:36 CEST

Östersund är utsedd till Årets studentstad 2018/2019. Utmärkelsen stärker Östersunds identitet som universitets- och studentstad och är viktig för att locka fler studenter till Mittuniversitetet. Priset delas ut av Sveriges förenade studentkårer till en stad som aktivt arbetar för att förbättra studenters livssituation. Utmärkelsen offentliggjordes vid en pressträff på torsdagen.

Dtpbma0myaozsnr2rngb
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Mittuniversitetet breddar sitt fokus på idrott

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 07:15 CEST

Mittuniversitetet tecknar avtal med World Championships Region 2019 inför de två VM-arrangemangen, skidskytte i Östersund, och alpint i Åre under 2019 och anslår en miljon kronor till forskning med koppling till respektive VM. Mittuniversitetet anställer också Agnes Wredenberg, tidigare förbundskapten för juniorlandslaget i skidskytte, som biträdande koordinator för idrottsrelaterade frågor.

Media no image
R3oga80er5zkqbqnodr3

34 300 personer söker en utbildning på Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 16:26 CEST

Inför höstterminen 2018 har totalt 34 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Utbudet inför hösten 2018 är något mindre jämfört med inför höstterminen 2017. Antalet sökande till universitetsutbildningar i landet har minskat med cirka 2 procent och Mittuniversitetet följer trenden i övriga riket.

Ansökningstiden för att studera i höst vid universitet och högskolor gick ut den 16 april. De första siffrorna visar att cirka 34 300 personer har sökt en utbildning vid Mittuniversitetet innan sista ansökningsdagen passerade. Det är cirka 900 färre sökande jämfört med 2017.

– Vi ser att vi har ett fortsatt attraktivt utbud och att vi behåller ett högt söktryck. Sett över längre tid har vi ökat antalet sökande, men i år kan vi konstatera att trenden i övriga riket med färre som söker universitetsutbildningar också slår igenom hos oss, säger Anders Fällström, rektor.

Inför hösten finns cirka 9 789 förstahandssökande, vilket är något färre än ifjol.

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas i mån av lediga platser på utbildningen. Se mer på www.antagning.se.

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Beteendevetenskapligt program – (2 152)

Psykologprogram – (1 949)

Webbutveckling – (1 136)

Socionomutbildning – (1009)

Förskollärare – (813)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching (7.5 hp) – (2041)

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap (7.5 hp) – (1 924)

Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (7.5 hp) –

(1 790)

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring (7.5 hp) – (1 544)

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning (7.5 hp) – (1 524)

Kontakt:
Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87, e-post: kicki.strandh@miun.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Inför höstterminen 2018 har totalt 34 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Utbudet inför hösten 2018 är något mindre jämfört med inför höstterminen 2017. Antalet sökande till universitetsutbildningar i landet har minskat med cirka 2 procent och Mittuniversitetet följer trenden i övriga riket.

Läs vidare »
Mkdtgbfrr19sap25ickv
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Digitaliseringsministern besöker Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:44 CEST

Tisdag den 17 april besöker digitaliseringsminister Peter Eriksson Mittuniversitetet för att hålla en presentation på konferensen ”Digitalisering av industri och miljö – Informationsdriven affärsinnovation” som arrangeras av Mittuniversitetets forskningscenter STC och Bron. Då presenteras också nya forskningssatsningar för att stärka regionen inom digitalisering och informationsskapande mätteknik.

Ofqlzjwuke0ki8yx3xta
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Smart radonsensor vinner Stora Inneklimatpriset 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:57 CEST

Mittuniversitetet och MidDec har utvecklat en radonsensor där privatpersoner och företag får mätresultat direkt via sina mobiltelefoner. Nu har utvecklarna fått ta emot Stora Inneklimatpriset av bostadsminister Peter Eriksson. I motiveringen konstateras: ”MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.”

Jcqatdxtgwmrzjrxtxvf
R3oga80er5zkqbqnodr3

Mediebilden av terror följer givna mönster

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 07:15 CEST

Svenska nyhetsmedier bevakar terrordåd på ungefär samma sätt, oavsett om dåden sker i Sverige eller i andra länder i Europa. Det visar en ny rapport från forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet. I studien granskas drygt 2700 artiklar och videoinslag om dåden i Paris och Köpenhamn 2015 samt Stockholm 2017. Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hdas6y4pddavhysl7egc
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Ny bok berättar vad som händer i svenska valrörelser

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 12:19 CEST

Vilken roll spelar nyhetsmedier och sociala medier för svenska valrörelser?! Det är en av frågorna som analyseras när professorerna Lars Nord och Jesper Strömbäck granskar 2000-talets valrörelser i boken ”Svenska valrörelser: väljare, medier och partier under 2000-talets valrörelser”. Författarna granskar t ex vad som utmärker svenska valrörelser och vilka som är de viktigaste kampanjmetoderna.

Media no image
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Frustration och otillräcklighet - vardag för många lärare

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 08:14 CEST

Lärare upplever stor frustration och otillräcklighet i sitt arbete med att inkludera elever med beteendeproblem. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet. I avhandlingen konstateras att inkluderingsproblematiken i skolan får konsekvenser och för att komma till rätta med detta krävs att resurser och stöd utökas.

– Lärarna känner mycket för eleverna och vill kunna göra mer men anklagar ofta sig själva för elevernas brister och misslyckanden. Frustrationen över vardagen i klassrummet är förståelig, men också olycklig eftersom den formar känslor, förklaringar och handlingar som förstärker känslan av misslyckande, säger Ulrika Gidlund.

Avhandlingen omfattar fokusgruppsintervjuer med ett 40-tal lärare i årskurs 4-6 vid sex olika skolor i landet. Dessutom har resultat från ett 15-tal studier kring skolan och inkludering av elever i olika behov av särskilt stöd från 15 olika länder sammanfattats. I fokusgruppsintervjuerna konstateras att lärarna får ägna för mycket tid till att försöka fostra och resonera kring hur man ska och inte ska bete sig mot andra. Detta leder ofta till att resten av klassen blir ofokuserad och att eleverna inte får den undervisning de har rätt till.

– Inkludering i skolan är ett kontroversiellt ämne med en politisk agenda särskilt eftersom elever, föräldrar, lärare och skolledning starkt argumenterar antingen för eller emot fördelarna med inkludering av elever med beteendeproblem i de vanliga klasserna, säger Ulrika Gidlund.

Lärarna upplever även att eleverna själva och deras klasskamrater far illa. När lärare upplever misslyckande och otillräcklighet med specifika situationer konstruerar de förklaringar som motiverar och legitimerar detta misslyckande. Detta formar i sin tur lärarens fortsatta handlingar i klassrummet. Eftersom många unga väljer bort ett framtida läraryrke och praktiserande lärare slutar på grund av brist på resurser och stöd i att hantera konflikter med elever, blir situationen ytterst problematisk med tanke på den stora lärarbristen.

– Det är viktigt att lärarna har positiva erfarenheter av sin lärargärning, att framgångsrikt få möta och inkludera alla elever för det genomsyrar deras bemötande av alla elevers olikheter i klassrummet. En viktig faktor för en fungerande och framgångsrik inkludering är rätt resurser och stöd. Det handlar om mindre klasser, fler pedagoger, anpassade skolsalar, anpassade läro- och kursplaner, didaktisk fortbildning, mer tid för planering, reflektioner och samarbete, säger Ulrika Gidlund.

Kontaktperson:
Ulrika Gidlund, filosofie doktor i pedagogik på Mittuniversitetet, 070-228 97 22

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Lärare upplever stor frustration och otillräcklighet i sitt arbete med att inkludera elever med beteendeproblem. I en avhandling från Mittuniversitetet konstateras att inkluderingsproblematiken i skolan får konsekvenser och för att komma till rätta med detta krävs att resurser och stöd utökas. Avhandlingen omfattar fokusgruppsintervjuer med ett 40-tal lärare i årskurs 4-6 vid sex olika skolor.

Läs vidare »
Media no image
Zj6yxb0suue9kurgvfmv

Miljöminister Karolina Skog besöker Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 08:49 CEST

Hur förbättras fjärrstyrd flygledning genom digital miljöövervakning? Hur kan man skapa realtidsinformation om miljöfarliga fiberbankar i havsvikar? Det är några av frågeställningarna i en ny forskningssatsning som presenteras för miljöminister Karolina Skog när hon besöker Mittuniversitetet onsdag 28 mars.

– Vi vet att bland annat klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället och på oss människor. Med ny digital teknologi kan vi mäta miljöparametrar över stora områden och skapa helt nya möjligheter att fatta kloka beslut. Det är inspirerande att miljöministern vill ta del av vår nya forskningssatsning, säger Benny Thörnberg, docent på Mittuniversitetet.

I forskningssatsningen MiLo, miljön i kontrolloopen, handlar arbetet om forskning och utveckling på digitalisering av miljö. Satsningen har stor spännvidd där några av områdena som står i fokus är fjärrstyrd flygledning och miljöfarliga fiberbankar. Men, forskarna kommer också att fokusera på miljöövervakning och ljudmätningar av stora industrier och även hur man kan mäta snöns egenskaper på olika skidanläggningar och hur dessa resultat sedan kan användas för att öka konkurrenskraften för turism och sportevenemang.

Miljöminister Karolina Skog informeras om såväl det pågående arbetet som de nya delarna i forskningssatsningen vid sitt besök.

Media är välkomna att delta.

Tid: onsdag 28 mars 11.30-12.10, rundvandring och information om forskningen på forskningscentret Sensible Things that Communicate, STC.

Plats: Mittuniversitetet, hus S, entréplan, campus Sundsvall

Intervjuer med miljöminister Karolina Skog kan genomföras efter 12.10.

Kontaktpersoner:
Benny Thörnberg, docent Mittuniversitetet 010-142 89 17
Christine Grafström, kommunikatör forskningscentret STC, 010-142 84 10

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Hur förbättras fjärrstyrd flygledning genom digital miljöövervakning? Hur kan man skapa realtidsinformation om miljöfarliga fiberbankar i havsvikar? Det är några av frågeställningarna i en ny forskningssatsning som presenteras för miljöminister Karolina Skog när hon besöker Mittuniversitetet onsdag 28 mars.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Press- och mediafrågor
 • robmnnbzyxktqiqmmaey.wicmsojfqkzcceuiwsfayeldbl@mifrhcun.se
 • 010-142 81 72
 • 070-389 77 72

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • xkkizkjlcki.bhstuxzvrabxndh@fjtpbamiunut.se
 • 060-14 88 14
 • 070-346 59 87

 • Presskontakt
 • Skribent och webbredaktör
 • krtyefvbister.hdbhhoikhlnalm@miun.se
 • 063-165716
 • 070-4847108

Om Mittuniversitetet

Utbildning och forskning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Adress

 • Mittuniversitetet
 • Kunskapens väg 8
 • 831 25 Östersund
 • Sverige
 • Vår hemsida