Skip to main content

Vatten som en ekonomisk resurs

Evenemang

09
SEP
O 102, Mittuniversitetet, Campus Sundsvall
  -
En populärvetenskaplig lunchföreläsning, dubbelkvar, med Jesper Stage, nytillträdd professor i nationalekonomi. Vatten har många användningsområden som ibland konkurrerar med varandra. Hur vi väljer att fördela vatten är ofta en komplicerad ekonomisk, social och politisk fråga där olika behov måste vägas mot varandra. Jesper Stage ger exempel från några u-länder på hur miljöekonomisk analys kan användas som ett hjälpmedel i den avvägningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy