Skip to main content

Från Trondheim till Vladivostok - internationellt samarbete för bättre transporter

Nyhet   •   Nov 17, 2010 08:39 CET

Nu i veckan har Länsstyrelsen i Västernorrland, tillsammans med ett tjugotal partners, däribland Mittuniversitetet, startat ett nytt utvecklingsprojekt. Syftet är att vidareutveckla den mittnordiska transportkorridoren för att så småningom kunna nå Asien.

- Tanken är att få till stånd transporter av gods från Trondheim, via Östersund och Sundsvall, vidare genom Finland och till transsibiriska järnvägen, för vidare anknytning till Asien, säger Leif Olsson, koordinator för en del av projektet.

Gemensamt för alla 22 partners i North East Cargo Link (NECL) II-utvecklingsprojektet är viljan att utveckla det mittnordiska bältet i öst-västlig riktning och på så sätt stärka dess roll som en konkurrenskraftig transportkorridor.

- Att hitta finansiering för att undanröja flaskhalsar i trafiksystemet har visat sig vara svårt, särskilt eftersom trafik- och transportförbindelser i nord-sydlig riktning ofta prioriteras, säger Leif Olsson.

Projektet kommer, med hjälp av bland annat trafikleds- och terminalplanering och utredningar om trafik och godstransporter, att ta fram nya motiveringar för att finansiera investeringar. Projektet är inriktat på att förbättra infrastrukturen och logistiken inom området. Det betyder satsningar på vägar, järnvägar, sjötransporter och hamnar samt på logistik- och distributionscenter.

- Energiekonomisk nytta och minimering av miljöolägenheter uppnår man genom transportkedjor som utnyttjar flera tranportsätt. Transportkorridoren ska marknadsföras till bland annat export- och produktindustrin som ett bra och förmånligt alternativ när det gäller godstransporter, säger Leif Olsson.

Som en del av projektet utvecklas effektiva informationstekniska lösningar i ett eget arbetspaket (WP5) med syfte att minska antalet tomma transporter. Det är denna del som utvecklas av forskare på Mittuniversitetet. Det görs i form av ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan datavetare, matematiker, ekonomer och logistiker nära kopplat till andra aktiviteter och arbetspaket i projektet.

Frågor kan ställas till:
Leif Olsson, tel. 070-260 03 27
e-post: Leif.Olsson@miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera