Skip to main content

Miunforskare belönas för nytänkande inom HR-området

Nyhet   •   Nov 17, 2010 14:40 CET

Stig Vinberg och Johan Larsson tog i går tisdag emot priset Årets HR-visionär. Akademikerförbunder SSR delar årligen ut priset, som går till personer som gjort något banbrytande inom arbetsmiljö, kompetensutveckling eller verksamhetsutveckling.

Stig Vinberg är docent i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet samt teknologie doktor och civilingenjör i arbetsvetenskap. Han har bred erfarenhet av förändringsarbete i organisationer som projektledare i flera nationella och regionala projekt. Han har arbetat som konsult och forskare inom området arbetsplatsutveckling med fokus på ledarskap, hälsa och arbetsmiljö.

Johan Larsson är teknologie doktor och licentiat i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet samt civilingenjör och kandidat inom industriell ekonomi. Han forskar och arbetar som konsult rörande ledarskap och verksamhetsstyrning och dess relation med hälsa, kvalitet och effektivitet. Han har ägnat särskilt fokus åt tidiga hälsofrämjande varningssystem ur ett ledarskapsperspektiv.

- Vi känner oss mycket hedrade att få detta pris, det ger energi och motivation till fortsatt utveckling. Betydelsen av ledarskapets inverkan på medarbetarnas hälsa är stor och bör lyftas fram tydligare. Framförallt är det viktigt med konkreta verktyg som stödjer chefer i deras dagliga arbete att utöva ett hälsofrämjande ledarskap såsom tidiga varningssystem och ledarskapsbokslut, säger Johan Larsson.

Prissumman är 20.000 kronor. Priset Årets HR -visionär har delats ut sedan 1993.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera