Skip to main content

Ny avhandling möjliggör utveckling av papper för snabbare digitaltryck

Nyhet   •   Feb 24, 2011 06:30 CET

Ny teknik gör det möjligt att variera trycket och göra personifierade, unika tidningar och förpackningar. Fortfarande är dock den nya digitaltryckstekniken långsammare än traditionell tryckteknik. Anna Lundberg vid Digital Printing Centre, Mittuniversitetet, försvarar på fredag sin licentiatavhandling, ett arbete som bidrar till att utveckla papper för allt snabbare digitaltryck. 

Den snabba utvecklingen inom inkjetområdet har öppnat upp för nya möjligheter att producera trycksaker där trycket kan varieras från sida till sida. Med inkjettekniken, och även med andra digitaltrycktekniker, kan man skapa personifierade utskick, tidningar och förpackningar.

Fortfarande återstår en del att göra innan produktionshastigheterna blir lika höga som med traditionella trycktekniker.

Anna Lundberg har studerat växelverkan mellan färg och papper, och hur detta påverkar tryckkvaliteten.
- Jag har tittat på de mekanismer som sker vid inkjettryckning och hur ytbehandlingen av papperet påverkar tryckkvaliteten, säger hon.

Resultaten av Anna Lundbergs licentiatavhandling ”Ink-paper Interactions and Effect on Print Quality in Inkjet Printing” kan användas för att förbättra tryckkvaliteten vid användning av den nya tekniken.

Arbetet har utförts i samarbete med pappersindustrin samt med skrivartillverkare. Projektet, NextJet- Next generation substrates for Inkjet printing, genomförs av Ytkemiska Institutet i Stockholm och Digital Printing Center i samarbete, och är finansierat av VINNOVA och Kempestiftelserna samt företag.

Licentiatseminariet äger rum fredag 25 februari kl. 10 på Skeppet i Arkenbyggnaden, Örnsköldsvik. Medier är välkomna!

Kontaktpersoner:
Anna Lundberg, tel. 0660-578 61
Jonas Örtegren, tel. 0660 – 578 52 alt. 070 – 254 8990

Fakta digitaltryck
Med digitaltryck avses oftast laserskrivare och inkjetskrivare (bläckstråleskrivare). Till skillnad från traditionella trycktekniker, tex offset, flexografi, ger digitaltryck möjlighet att ändra tryck från en utskrift till en annan. De traditionella tryckteknikerna är fortfarande snabbare, vilket innebär att fler tryck kan göras på samma tid, men de senaste bläckstråleskrivarna närmar sig de traditionella tryckteknikernas produktionshastigheter.

Om Digital Printing Center i Örnsköldsvik
Digital Printing Center (DPC) i Örnsköldsvik är en avdelning vid Mittuniversitetet. DPC ger den tvååriga utbildningen Grafisk Produktionsledare med inriktning mot digitalt tryck. Ubildningen kompletteras nu med ett tredje år. Kurser på avancerad nivå inom ämnet grafisk teknik är under utveckling.

Inom forskningen har DPC två forskningsprogram: Karaktärisering och Upplevelse av Material och Färg samt Experimentell Inkjet. Forskningsprogrammen strävar efter ökad förståelse för hur papper och färg eller vätskor växelverkar och hur detta påverkar tryckkvalitet och färgupplevelse, och i vissa även funktion såsom elektrisk ledningsförmåga. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy