Tags

Media-no-image

Nya förmågor krävs för digital läsning

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 07:56 CET

Läsförståelsen av digitala texter skiljer sig från traditionella tryckta texter. En kombination av text, bilder, ljud och länkar ställer delvis andra krav på läsaren. Det visar en ny avhandling i pedagogik vid Mittuniversitetet som också visar att datorspelande kan främja digital läsning.

23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:56 CET

​Forskningsfinansiären KK‐stiftelsen fördelar drygt 23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet. Forskningen inom områdena industriell IT och fiber- och materialteknik bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Medlen fördelas vid forskningscentrum STC (Sensible Things that Communicate) och FSCN (Fibre Science and Communication Network) vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Media-no-image

​​Dubbla Miun-finalister i Queen Silvia Nursing Award

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 07:37 CET

Två av totalt sex finalister till utmärkelsen Queen Silvia Nursing Award är studenter vid Mittuniversitetet. Malin Holmström och Simon Johansen har valts ut bland ett stort antal sökande till en prestigefylld utmärkelse.

Media-no-image

​​​Boksläpp – Makt, myter och historiebruk

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 14:59 CET

Delar av den historiska forskningen vid Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet samlas i en helt ny antologi. Blev någon lurad av ”träpatronerna”, hur används historia för att marknadsföra öl och hur har Norrland debatterats historiskt i riksdagen. Det är några delar ur innehållet.

Media-no-image

Forskning om alkohol- och drogförebyggande arbete i Åre

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:34 CET

Folkhälsomyndigheten har beviljat drygt två miljoner kronor till ett forsknings- och utvecklingsprojekt om alkohol- och drogförebyggande arbete bland arbetsgivare i Åre kommun. Forskarna Stig Vinberg och Maria Warne vid Mittuniversitetet ingår i projektet tillsammans med drogsamordnare och arbetsgivare i Åre kommun.

Media-no-image

Budget och verksamhetsplan beslutad för 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 15:40 CET

Styrelsen för Mittuniversitetet fastställde idag budget och verksamhetsplan för 2015 vid sitt sammanträde. Det råder något oklara budgetförutsättningar efter regeringskrisen, men anslaget för grundutbildning förväntas vara relativt oförändrat under nästa år.

Media-no-image

Smarta lösningar på Civilingenjörsdagen

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 08:01 CET

Den 12 december är det dags för Civilingenjörsdagen på Mittuniversitetet i Sundsvall. Studenterna visar upp smarta lösningar på olika problem i företag och samhälle och Christer Fuglesang är särskild gäst under dagen.

Nätverksrally med regionens mest lovande entreprenörer

Nätverksrally med regionens mest lovande entreprenörer

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 15:47 CET

Torsdagen den 11 december arrangeras Nätverksrallyt på Mittuniversitetet, Mid Sweden Science Park. Det är Östersunds största mötesplats för nykläckta entreprenörer, rutinerade företagsledare, nyfikna investerare och drivna studenter och forskare där det skapas nya kontaktnät och samarbeten för framtiden.

Media-no-image

​​IT-bransch och Mittuniversitetet i ny samverkan

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 10:27 CET

I Sundsvallsregionen finns många IT-företag och efterfrågan på personal är stor. För att öka intresset för Mittuniversitetets IT-utbildningar och utveckla dessa så att de möter framtida behov, samt öka kompetensförsörjningen för regionala IT företag, startar nu en organiserad samverkan mellan bransch och universitetet.

Bronsplats för Benny Thörnberg i Forskar Grand Prix

Bronsplats för Benny Thörnberg i Forskar Grand Prix

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 08:48 CET

Benny Thörnberg, forskare i elektronik vid Mittuniversitetet, slutade igår på en tredje plats i Forskar Grand Prix – en nationell tävling där forskare från hela landet tävlar i att på kort tid berätta om sin forskning på ett underhållande och informativt sätt inför en publik.

Media-no-image

Nya medel till grön humaniora

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 08:50 CET

Riksbankens jubileumsfond har beviljat 350 000 kronor för fortsatt forskning och uppbyggnad av forskningsprofilen ”grön humaniora” vid Mittuniversitetet. En världsledande forskningskonferens inom området står närmast i fokus.

Media-no-image

​​​Miun-forskare i Grand Prix-final

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 08:37 CET

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? Den 25 november avgörs finalen i Forskar Grand Prix 2014 i Stockholm. Benny Thörnberg vid Mittuniversitetet är en av nio forskare som intar scenen för att göra den mest fängslande, inspirerande och förståeliga presentationen av sin forskning på bara fyra minuter.

Smygpremiär för Sports Tech Research Centre

Smygpremiär för Sports Tech Research Centre

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 08:29 CET

Den 21 november öppnar Mittuniversitetets nya forskningscentrum Sports Tech Research Centre sin verksamhet på Campus Östersund. Det blir invigning och visning av centrets laboratoriemiljöer.

Media-no-image

Lång transport möjlig för E. coli-bakterier

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 08:04 CET

Storsjön i Jämtland kan utsättas för mer långväga föroreningar än vad som tidigare har varit känt. Nya beräkningar vid Avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande på Mittuniversitetet visar att E. coli-bakterier kan transporteras upptill 90 kilometer i Indalsälven, framförallt under våren.

Media-no-image

Grön kemi för nya produkter av papper

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 08:04 CET

Vetenskapsrådet har beviljat 3,4 miljoner för forskning vid Mittuniversitetet om miljövänliga sätt att ytmodifiera cellulosa för att kunna skapa nya produkter. Den ”gröna” teknologin, utan miljöfarliga kemikalier, ur denna forskning kan leda till nya produkter baserade på ett starkare eller vattentätt papper.

Media-no-image

Bättre underlag för tillväxt i turismen

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 08:20 CET

Hur vet vi att turismen är en tillväxtbransch om det statistiska underlaget är okänt, svagt eller motsägelsefullt? Analys som bygger på behov och tydliga frågeställningar krävs för att ge underlag för strategiska beslut. Det är några delar som tas upp under en nordisk konferens om statistik och analys av turism som forskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet bjuder in till den 10-11 november.

Media-no-image

Mentorer kan förbättra återhämtning efter hjärtsjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 08:04 CET

Kontakt med kamratstöd i form av mentorer innebar en ökad trygghet för personer som drabbats av akut hjärtinfarkt. I vissa fall hade mentorerna också en betydelse för återhämtningen efter infarkten. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

Media-no-image

Mittuniversitetet bidrar till kunskapsbank om relationer

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 08:06 CET

Avdelning för Samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet kommer, med stöd av Länsstyrelsen i Västernorrland, att medverka i ett delprojekt om våld i nära relationer inom projektet ”Kampanj R”. Projektet består av flera olika delar där ett viktigt syfte är att bygga en nationell kunskapsbank om nära relationer utifrån människors erfarenheter av såväl fungerande som dysfunktionella relationer.

Media-no-image

Mittuniversitetet ett av sex lärosäten som får ge rektorsutbildning

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 11:27 CEST

Skolverket har på uppdrag av regeringen utsett de lärosäten som under perioden 2015-2021 får rätt att erbjuda utbildningsprogram för rektorer och förskolechefer. Efter ansökningsförfarande och granskning av sakkunniga har sex lärosäten valts ut och Mittuniversitetet är ett av dessa.

Media-no-image

Miun-forskare leder studie om svenskarnas värderingar

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 08:30 CEST

En grupp forskare vid Mittuniversitetet kommer att leda en nationell undersökning av värderingar i Sverige. Det handlar om den svenska delen i den europeiska studien, European Values Study. Det står klart sedan Riksbankens jubileumsfond beviljat fem miljoner kronor till projektet

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.