Tags

Media-no-image

Mittuniversitetet ett av sex lärosäten som får ge rektorsutbildning

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 11:27 CEST

Skolverket har på uppdrag av regeringen utsett de lärosäten som under perioden 2015-2021 får rätt att erbjuda utbildningsprogram för rektorer och förskolechefer. Efter ansökningsförfarande och granskning av sakkunniga har sex lärosäten valts ut och Mittuniversitetet är ett av dessa.

Media-no-image

Miun-forskare leder studie om svenskarnas värderingar

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 08:30 CEST

En grupp forskare vid Mittuniversitetet kommer att leda en nationell undersökning av värderingar i Sverige. Det handlar om den svenska delen i den europeiska studien, European Values Study. Det står klart sedan Riksbankens jubileumsfond beviljat fem miljoner kronor till projektet

Media-no-image

Ifrågasatt kvalitet i utbildning till specialistsjuksköterska

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 08:55 CEST

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har bedömt kvaliteten i landets utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska. Sex olika inriktningar vid Mittuniversitetet till specialistsjuksköterska bedöms ha brister i kvaliteten, medan en magisterutbildning i omvårdnad får omdömet ”hög kvalitet”.

Media-no-image

Intresset för entreprenörskap växer bland studenter

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 16:35 CEST

På torsdag 23 oktober arrangeras höstens andra ”Frukostklubb”. Ett evenemang där MIUN Innovation bjuder in entreprenörer, kreatörer och företagare för att inspirera drivna studenter vid Mittuniversitet. Intresset från studenterna är stort.

Media-no-image

Lokal nytta underlättar för utbyggd vindkraft

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 14:04 CEST

Det går lättare att bygga ut vindkraften om ett större fokus sätts på den lokala nyttan. Den slutsatsen dras i den nya rapporten ”Lokal nytta av vindkraft” från forskningscentrat ETOUR vid Mittuniversitetet.

Media-no-image

Fyra miljoner till forskning om hur klimatförändringar påverkar försäkringsbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:06 CEST

Länsförsäkringars forskningsfond har beslutat att finansiera ett stort projekt som ska studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till klimatrisker. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan tre starka forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet – Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för genusvetenskap.

Media-no-image

Ökat intresse för Mittuniversitets programutbildningar i vår

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 14:35 CEST

Antalet sökande till programutbildningar vid Mittuniversitetet når nya rekordnivåer. En kraftig minskning av antalet kurser som erbjuds under våren leder totalt sett till färre sökande till kurser. Det visar ansökningsstatistiken inför vårterminen 2015.

Media-no-image

Hög kvalitet för utbildning i idrottsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 09:58 CEST

Utbildning som leder till en kandidatexamen i ämnet idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet håller en hög kvalitet. Det visar den senaste utvärderingen från Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Humanioradagar i Sundsvall – 14-16 oktober

Humanioradagar i Sundsvall – 14-16 oktober

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 10:36 CEST

Hyperaktuella frågor om miljö, hälsa och digitalisering står i fokus när Mittuniversitetets humanioraavdelning bjuder på öppna föredrag och seminarier. Lärare och forskare inom språk, litteraturvetenskap och historia presenterar ny forskning och humanistiska perspektiv tillsammans med inbjudna gäster under tre dagar.

Ny forsknings- och innovationskonferens i Sundsvall

Ny forsknings- och innovationskonferens i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 08:05 CEST

En ny tvådagars forsknings- och innovationskonferens har förlagts i anslutning till stora konferensveckan Sundsvall 42. Det blir en mötesplats för forskning och näringsliv som ska underlätta för företag att komma i kontakt med forskare och hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Media-no-image

Nytt forskningscentrum för sport och outdoor

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 10:15 CEST

Mittuniversitetet startar ett nytt forskningscentrum - Sports Tech Research Centre – vid Campus Östersund. Centrumet för forskning och utveckling av produkter och material för medicinteknik, outdoor- och sportaktiviteter blir unikt i sitt slag.

Nya professorer och doktorer hyllas vid Akademisk högtid

Nya professorer och doktorer hyllas vid Akademisk högtid

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 08:05 CEST

Fredag 10 oktober firar Mittuniversitetet Akademisk högtid och uppmärksammar akademiska framsteg vid universitetet. 27 nya doktorer promoveras, 17 professorer installeras och fem hedersdoktorer hedras. Bland hedersdoktorerna återfinns bland andra curlingmästaren Anette Norberg och företagaren Bo Hilleberg.

Media-no-image

Konferens för socialt entreprenörskap

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 08:06 CEST

7-8 oktober bjuder Mittuniversitetet in till en konferens om socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Konferensen visar bland annat exempel på det ökande intresset i samhället att driva företag med samhälleliga och sociala mål.

Media-no-image

Miun-studenter hjälper företag med deras utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:20 CEST

På torsdag möter Mittuniversitetets studenter cirka 25 företag och organisationer från regionen som bjuder in till samarbete. Studenterna uppmanas fördjupa sig i frågor som företagen vill ha studenternas kunskap kring. Det är ett samarbete som gynnar både studenten, som får arbetslivskontakter och erfarenheter, och företaget som får ett uppdrag utfört och kontakt med möjliga framtida medarbetare.

Media-no-image

Blandade resultat i utvärdering av pedagogik

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 09:07 CEST

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har bedömt kvaliteten i utbildningar som leder till en examen inom pedagogik vid Mittuniversitetet. Medan utbildningen på kandidatnivå bedöms ha brister, så får utbildningen på avancerad nivå omdömet ”hög kvalitet”.

Världsunik studie om traillöpning med 3D-dräkt

Världsunik studie om traillöpning med 3D-dräkt

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 09:15 CEST

Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet genomför en studie på traillöpning. För första gången mäts hela kroppens rörelser, syreupptagning och trycket vid fotnedsättning med hjälp av en 3D-dräkt, sulor med tryck- och kraftregistrering och ett portabelt syreupptagningssystem. Intresset för studien är stort, löpning i terräng har vuxit enormt de senaste åren.

Media-no-image

Jesper Strömbäck till regeringens stora demokratiutredning

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 08:44 CEST

Professor Jesper Strömbäck vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM har utsetts till expert i regeringens demokratiutredning. Utredningen är den största på demokratiområdet på över 10 år.

Media-no-image

Design Open – Norrlands största designtävling för gymnasister

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 13:40 CEST

Den 24 september startar Design Open en designtävling för gymnasieelever. Då väntas cirka 250 gymnasieungdomar från hela Norrland till Sundsvall. Mittuniversitetets industridesignutbildningar är en av parterna bakom tävlingen.

Media-no-image

Regionalt samarbete för effektivare litiumbatterier

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 08:04 CEST

Energimyndigheten finansierar ett femårigt forskningsprojekt för att utveckla kostnadseffektiva litiumbatterier för fordon. Forskningen leds av Mittuniversitet i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH). Två regionala företag, Vesta Si Europe i Ljungaverk och Superior Graphite i Sundsvall deltar också i projektet.

Media-no-image

Ny karriärmöjlighet för forskare vid Miun

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 09:52 CEST

Ett 30-tal forskare tidigt i karriären vid Mittuniversitetet ges möjlighet att stärka sin kompetens och kunna bli framtida forskningsledare. Detta genom en satsning på ett meriteringsprogram om totalt 30 Mkr som en del för att stärka forskningen vid universitetet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.