Skip to main content

Taggar

Journalistutbildning vid Mittuniversitetet leder till jobb

Journalistutbildning vid Mittuniversitetet leder till jobb

Pressmeddelanden   •   2016-02-09 08:10 CET

Nio av tio journaliststudenter vid Mittuniversitetet får jobb efter studierna, och sju av tio arbetar som just journalist. Det visar en enkätundersökning bland tidigare studenter på journalistutbildningen i Sundsvall.

Hälsans betydelse för regional utveckling

Hälsans betydelse för regional utveckling

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 09:00 CET

Avdelningen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet bjuder in till en seminariedag om hälsans roll för den regionala utvecklingen. Dagen lyfter fram viktig forskning som kan bidra till en positiv regional utveckling och utmana höga ohälsotal.

​​Kommunikativa ledare gynnar organisationen

​​Kommunikativa ledare gynnar organisationen

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 08:24 CET

Alla ledare och chefer kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att strukturera, utveckla, interagera och representera är de viktigaste beteendena hos den kommunikativa ledaren. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM.

​​FN-uppdrag för krisforskare ska minska katastrofrisker

​​FN-uppdrag för krisforskare ska minska katastrofrisker

Pressmeddelanden   •   2016-01-08 08:06 CET

Forskaren Jörgen Sparf vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR blir den enda svenska experten när FN:s ramverk för katastrofminskning ska införas. Han tar plats i en arbetsgrupp för FN-organet United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

28 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

28 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 07:15 CET

Forskningsfinansiären KK‐stiftelsen fördelar drygt 28 miljoner till forskning vid Mittuniversitetets forskningsmiljö Transformative Technologies.

Media-no-image

Budget och verksamhetsplan för Mittuniversitetet beslutad

Pressmeddelanden   •   2015-12-08 15:45 CET

​Mittuniversitetets styrelse fastställde vid sitt möte den 8 december verksamhetsplan och budget för 2016. De ekonomiska ramarna tillåter en verksamhet på i stort sett samma nivå som 2015. En liten minskning av antalet utbildningsplatser väntas, medan resurserna för forskning ökar.

Sociala skillnader otydliga i grundskolans samhällskunskap

Sociala skillnader otydliga i grundskolans samhällskunskap

Pressmeddelanden   •   2015-12-07 09:07 CET

I en ny avhandling vid Mittuniversitetet behandlas den ideologiska dimensionen av utbildningen i samhällskunskap i den svenska grundskolan. Det är de samhällsbilder som gestaltas i undervisningens innehåll och styrdokument i ämnet samhällskunskap som tolkas.

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 11:05 CET

I en ny avhandling har Rikard Karlsson undersökt vilka rättsliga krav som ställs på myndigheterna att samverka vid olyckor och extraordinära händelser och hur dessa krav förhåller sig till sekretesslagstiftningen. I undersökningen framgår att det finns oklarheter i lagstiftningen som kan påverka myndigheternas möjligheter att samverka negativt.

​​Samma barnmorska önskas under hela graviditeten

​​Samma barnmorska önskas under hela graviditeten

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 08:42 CET

En ny studie visar att mer än varannan kvinna efterfrågar en större kontinuitet i mödravården, med möjlighet till samma barnmorska genom hela graviditeten och förlossningen. I Sverige är vårdmodeller som ger den kontinuiteten sällsynta.

Samhällsentreprenörskap vässas i nytt projekt

Samhällsentreprenörskap vässas i nytt projekt

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 11:03 CET

Mittuniversitetet leder tillsammans med Högskolan i Nord-Tröndelag ett stort projekt för att utveckla samhällsentreprenörskap i Jämtland och Västernorrlands län samt Tröndelag. Projektet ska ge fler sociala innovationer och utveckla metoder för rådgivning till samhällsentreprenörer och sociala innovatörer.

Skiftarbete ökar risk för dödlig utgång av hjärtinfarkt

Skiftarbete ökar risk för dödlig utgång av hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 08:01 CET

Skiftarbetande män löper 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med de som arbetar dagtid. Det visar resultat ur en ny avhandling vid Mittuniversitetet. Den visar också flera kopplingar mellan skiftarbete och hjärt-kärlsjukdomar.

Promenader viktigast i svenskarnas friluftsliv

Promenader viktigast i svenskarnas friluftsliv

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 07:45 CET

Nio av tio svenskar promenerar minst en gång i månaden och det är därmed vår vanligaste friluftsaktivitet. Samtidigt upplever hälften av befolkningen brist på lämpliga platser att ägna sig åt friluftsaktiviteter. Det visar en stor kartläggning av svenskarnas friluftsvanor.

Åre Östersund digitaliserar sporten

Åre Östersund digitaliserar sporten

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 09:37 CET

Sportens motsvarighet till Minecraft och Spotify utvecklas i Jämtland. Med VM 2019 i sikte satsar sportregionen Åre Östersund på Internet of Sports. Marknaden för uppkopplade produkter som bilar, klockor och pulsmätare kommer, enligt Mackenzie Global Institute, att utgöra 11 procent av världsekonomin år 2025.

​​Årets sociala företagare är Petra Wadström - Solvatten

​​Årets sociala företagare är Petra Wadström - Solvatten

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 16:04 CEST

Entreprenören Petra Wadström som driver företaget Solvatten utsågs till Årets sociala företagare 2015 vid Mittuniversitetets årliga konferens för socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

​Fler söker utbildning vid Mittuniversitetet

​Fler söker utbildning vid Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   2015-10-19 10:30 CEST

Inför vårterminen 2016 har cirka 18 800 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är en kraftig ökning jämfört med vårterminen 2015, även antalet förstahandssökande ökar.

Media-no-image

​​Samhällsentreprenörer samlas för konferens

Pressmeddelanden   •   2015-10-19 07:25 CEST

20-21 oktober bjuder Mittuniversitetet in till konferens om socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Entreprenörskapsdagarna 2015 visar bland annat upp exempel på det ökande intresset i samhället att driva företag med samhälleliga och sociala mål.

Forskning möter näringsliv – Science and Innovation Day

Forskning möter näringsliv – Science and Innovation Day

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 11:40 CEST

Konferensen Science & Innovation Day är en ny mötesplats i Sundsvall för näringsliv och forskare. Den ska underlätta för regionens företag att komma i kontakt med forskning och hitta nya utvecklingsmöjligheter. Ca 170 personer från regionens näringsliv och akademin deltar.

Toppbetyg för innovationskontoret Fyrklövern

Toppbetyg för innovationskontoret Fyrklövern

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 08:15 CEST

​I Vinnovas första utvärdering av de svenska innovationskontoren får Fyrklövern högsta betyg. Några av framgångsfaktorerna som pekas ut är god förankring, stor bredd och stödet till studenterna.

Festligt firande vid Akademisk högtid

Festligt firande vid Akademisk högtid

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 08:59 CEST

​På fredag, den 9 oktober, firar Mittuniversitetet Akademisk högtid. Då installeras universitetets nya professorer och nya doktorer promoveras under högtidliga former. Då välkomnas också universitetets fem nya hedersdoktorer, däribland ishockeyspelaren och entreprenören Peter Forsberg och tidigare vd:n för SVT Eva Hamilton.

Årets alumner utsedda vid Mittuniversitetet

Årets alumner utsedda vid Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 09:08 CEST

Staffan Ekholm, vd för Bonnierföretaget Mag+ och Åsa Kyrk Gere, ledare för ett globalt arbete för samhällsskydd och beredskap är årets alumner vid Mittuniversitetet. De blir de två första som får utmärkelsen som instiftats med anledning av Mittuniversitets 10 års jubileum.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.