Tags

Media-no-image

Intresset för entreprenörskap växer bland studenter

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 16:35 CEST

På torsdag 23 oktober arrangeras höstens andra ”Frukostklubb”. Ett evenemang där MIUN Innovation bjuder in entreprenörer, kreatörer och företagare för att inspirera drivna studenter vid Mittuniversitet. Intresset från studenterna är stort.

Media-no-image

Lokal nytta underlättar för utbyggd vindkraft

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 14:04 CEST

Det går lättare att bygga ut vindkraften om ett större fokus sätts på den lokala nyttan. Den slutsatsen dras i den nya rapporten ”Lokal nytta av vindkraft” från forskningscentrat ETOUR vid Mittuniversitetet.

Media-no-image

Fyra miljoner till forskning om hur klimatförändringar påverkar försäkringsbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:06 CEST

Länsförsäkringars forskningsfond har beslutat att finansiera ett stort projekt som ska studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till klimatrisker. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan tre starka forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet – Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för genusvetenskap.

Media-no-image

Ökat intresse för Mittuniversitets programutbildningar i vår

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 14:35 CEST

Antalet sökande till programutbildningar vid Mittuniversitetet når nya rekordnivåer. En kraftig minskning av antalet kurser som erbjuds under våren leder totalt sett till färre sökande till kurser. Det visar ansökningsstatistiken inför vårterminen 2015.

Media-no-image

Hög kvalitet för utbildning i idrottsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 09:58 CEST

Utbildning som leder till en kandidatexamen i ämnet idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet håller en hög kvalitet. Det visar den senaste utvärderingen från Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Humanioradagar i Sundsvall – 14-16 oktober

Humanioradagar i Sundsvall – 14-16 oktober

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 10:36 CEST

Hyperaktuella frågor om miljö, hälsa och digitalisering står i fokus när Mittuniversitetets humanioraavdelning bjuder på öppna föredrag och seminarier. Lärare och forskare inom språk, litteraturvetenskap och historia presenterar ny forskning och humanistiska perspektiv tillsammans med inbjudna gäster under tre dagar.

Ny forsknings- och innovationskonferens i Sundsvall

Ny forsknings- och innovationskonferens i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 08:05 CEST

En ny tvådagars forsknings- och innovationskonferens har förlagts i anslutning till stora konferensveckan Sundsvall 42. Det blir en mötesplats för forskning och näringsliv som ska underlätta för företag att komma i kontakt med forskare och hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Media-no-image

Nytt forskningscentrum för sport och outdoor

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 10:15 CEST

Mittuniversitetet startar ett nytt forskningscentrum - Sports Tech Research Centre – vid Campus Östersund. Centrumet för forskning och utveckling av produkter och material för medicinteknik, outdoor- och sportaktiviteter blir unikt i sitt slag.

Nya professorer och doktorer hyllas vid Akademisk högtid

Nya professorer och doktorer hyllas vid Akademisk högtid

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 08:05 CEST

Fredag 10 oktober firar Mittuniversitetet Akademisk högtid och uppmärksammar akademiska framsteg vid universitetet. 27 nya doktorer promoveras, 17 professorer installeras och fem hedersdoktorer hedras. Bland hedersdoktorerna återfinns bland andra curlingmästaren Anette Norberg och företagaren Bo Hilleberg.

Media-no-image

Konferens för socialt entreprenörskap

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 08:06 CEST

7-8 oktober bjuder Mittuniversitetet in till en konferens om socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Konferensen visar bland annat exempel på det ökande intresset i samhället att driva företag med samhälleliga och sociala mål.

Media-no-image

Miun-studenter hjälper företag med deras utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:20 CEST

På torsdag möter Mittuniversitetets studenter cirka 25 företag och organisationer från regionen som bjuder in till samarbete. Studenterna uppmanas fördjupa sig i frågor som företagen vill ha studenternas kunskap kring. Det är ett samarbete som gynnar både studenten, som får arbetslivskontakter och erfarenheter, och företaget som får ett uppdrag utfört och kontakt med möjliga framtida medarbetare.

Media-no-image

Blandade resultat i utvärdering av pedagogik

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 09:07 CEST

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har bedömt kvaliteten i utbildningar som leder till en examen inom pedagogik vid Mittuniversitetet. Medan utbildningen på kandidatnivå bedöms ha brister, så får utbildningen på avancerad nivå omdömet ”hög kvalitet”.

Världsunik studie om traillöpning med 3D-dräkt

Världsunik studie om traillöpning med 3D-dräkt

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 09:15 CEST

Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet genomför en studie på traillöpning. För första gången mäts hela kroppens rörelser, syreupptagning och trycket vid fotnedsättning med hjälp av en 3D-dräkt, sulor med tryck- och kraftregistrering och ett portabelt syreupptagningssystem. Intresset för studien är stort, löpning i terräng har vuxit enormt de senaste åren.

Media-no-image

Jesper Strömbäck till regeringens stora demokratiutredning

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 08:44 CEST

Professor Jesper Strömbäck vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM har utsetts till expert i regeringens demokratiutredning. Utredningen är den största på demokratiområdet på över 10 år.

Media-no-image

Design Open – Norrlands största designtävling för gymnasister

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 13:40 CEST

Den 24 september startar Design Open en designtävling för gymnasieelever. Då väntas cirka 250 gymnasieungdomar från hela Norrland till Sundsvall. Mittuniversitetets industridesignutbildningar är en av parterna bakom tävlingen.

Media-no-image

Regionalt samarbete för effektivare litiumbatterier

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 08:04 CEST

Energimyndigheten finansierar ett femårigt forskningsprojekt för att utveckla kostnadseffektiva litiumbatterier för fordon. Forskningen leds av Mittuniversitet i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH). Två regionala företag, Vesta Si Europe i Ljungaverk och Superior Graphite i Sundsvall deltar också i projektet.

Media-no-image

Ny karriärmöjlighet för forskare vid Miun

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 09:52 CEST

Ett 30-tal forskare tidigt i karriären vid Mittuniversitetet ges möjlighet att stärka sin kompetens och kunna bli framtida forskningsledare. Detta genom en satsning på ett meriteringsprogram om totalt 30 Mkr som en del för att stärka forskningen vid universitetet.

Media-no-image

Digitala resurser i skolan underutnyttjas

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 08:12 CEST

Hur digitala resurser som datorer och internet används i skolan beror ofta på den enskilda lärarens egna erfarenheter och kunskaper. Det visar en studie om hur gymnasielärare använder dem i undervisningen. Tidsbrist i undervisningen gör också att de digitala resurserna används på redan kända sätt.

Media-no-image

Inga tidlösa uppgifter för lokalpressen

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 08:22 CEST

Vad lokalpressen - enligt sig själva – är, vad den gör, hur och varför, och för vem, är frågor som får väldigt olika svar vid olika tillfällen i historien. Det visar en ny presshistorisk avhandling där resultaten ifrågasätter föreställningen om tidlösa uppgifter och samhällsfunktion för lokalpressen.

Media-no-image

Forskar Grand Prix – forskning på fyra minuter blankt

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 14:37 CEST

Mittuniversitetet arrangerar för första gången Forskar Grand Prix den 26 september. Då tävlar forskare om att göra en kort och inspirerande presentation av sin forskning, publiken och juryn utser vinnaren.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.