Tags

​Södermanmodellen visar vägen i Bergs kommun

​Södermanmodellen visar vägen i Bergs kommun

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 09:11 CET

Södermanmodellen är en vårdmetod utvecklad av forskare som börjar få fäste i den svenska äldreomsorgen. Samtidigt visar den vägen för andra innovationer som annars skulle ha svårt att hitta ut på marknaden, och den vägen är licensbanken.se.

Ny utbildning till högskoleingenjör startar i höst

Ny utbildning till högskoleingenjör startar i höst

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 08:33 CET

En ny programutbildning vid Mittuniversitetet ska svara på ett ökat behov av högskoleingenjörer på arbetsmarknaden. Det handlar om en treårig utbildning vid Campus Östersund till maskiningenjör med inriktning på produktutveckling.

​​Petter inspirerar till studier i humaniora

​​Petter inspirerar till studier i humaniora

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 08:41 CET

Den 26 mars gästar Petter Mittuniversitetet och Campus Sundsvall. Han besöker campus för att berätta om hur hans studier öppnade nya perspektiv och banade väg för framgång. Om vägen från gymnasieavhoppare till en av Sveriges främsta artister och textförfattare.

Media-no-image

​​Inhyrning av personal relateras med lägre nivåer av tillit

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 13:09 CET

Inhyrd personal skiljer sig från traditionellt anställd personal när det gäller generell tillit till andra människor i samhället och tillit till de kollegor som de arbetar tillsammans med. Inhyrd personal rapporterar mindre sannolikt stark tillit. Det visar en ny avhandling om personalinhyrning.

​​Stort intresse för sommarkurser vid Mittuniversitetet

​​Stort intresse för sommarkurser vid Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 07:54 CET

Drygt 20 000 personer har ansökt till någon av Mittuniversitetets sommarkurser 2015. Det är lika många sökanden som rekordåret 2013. Det står klart sedan ansökningsomgången för sommarens kurser är avslutad.

Unik vindtunnel invigs vid Sports Tech Research Centre

Unik vindtunnel invigs vid Sports Tech Research Centre

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 14:05 CET

Måndag 23 mars invigs väder- och vindtunneln vid Mittuniversitetets forskningscentrum Sports Tech Research Centre i Östersund. Den öppnar nya möjligheter för forskning och tester inom sport- och outdoorsektorn. Representanter för media inbjuds närvara.

Media-no-image

Start för Grönt boende i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 13:05 CET

Nu startar Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet projektet Grönt boende för att utbilda familjer i hållbarhet och stimulera dem att bygga hållbara, energieffektiva och kretsloppsanpassade hus. 35 familjer har anmält intresse för att delta i projektet.

Studenter och forskare skapar tillväxt

Studenter och forskare skapar tillväxt

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 08:03 CET

Sedan starten 2012 av projektet ”MIUN Innovation – för forsknings- och kunskapsbaserad tillväxt i Mittregionen” har 46 företag startats, 15 nya produkter/tjänster har kommersialiserats utifrån forskningsresultat och 22 nya arbetstillfällen skapats. Det visar en utvärdering av projektet.

Mobila lösningar i designtävling för gymnasister

Mobila lösningar i designtävling för gymnasister

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 08:12 CET

Gymnasieklasser från Sollefteå, Timrå och Umeå är finalister i Norrlands största designtävling för gymnasister. Uppgiften har varit att ta fram lösningar för hur mobiler och läsplattor kan samverka med kläder, väskor eller smarta tillbehör. Den 12 mars hålls finalen i Design Open 2014 vid Mittuniversitetet.

Avancerad miljöforskning genomförs i England

Avancerad miljöforskning genomförs i England

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 09:05 CET

Mittuniversitetets forskargrupp inom teknisk yt- och kolloidkemi genomför under våren avancerade miljöstudier vid ett världsledande forskningscenter i England. Forskningen är en central del i universitetets planerade forskningsprogram Miljöhorisont, där förstudier genomförts under hösten med finansiering från Tillväxtverket.

Media-no-image

Budget i balans och beslutad årsredovisning

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 15:40 CET

Universitetsstyrelsen för Mittuniversitetet fastställde idag årsredovisning och bokslut för 2014. De visar på en budget i balans och att omställningen till en verksamhetsmässigt mindre organisation i långa stycken nu är genomförd.

Forskarskola utvecklar nya industriella ekosystem

Forskarskola utvecklar nya industriella ekosystem

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 08:30 CET

FORIC är en ny forskarskola vid Mittuniversitetet som sker i nära samarbete med näringslivet där doktorander ska öka konkurrenskraften hos deltagande företag. Nyligen var det start för de 14 första doktoranderna med handledare från akademin och näringslivet.

Forskning på hög höjd i nytt klimatlaboratorium

Forskning på hög höjd i nytt klimatlaboratorium

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 07:52 CET

Ett nytt klimatlaboratorium invigs vid Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet idag. Labbet kan simulera höjder upp till 9 000 meter över havet samt temperaturer från minus 20 till plus 30 grader. Det öppnar unika möjligheter för forskning om idrottsprestationer och materialtester.

Hälsans betydelse för regional utveckling

Hälsans betydelse för regional utveckling

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 08:56 CET

Avdelningen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet bjuder in till en seminariedag om hälsans roll för den regionala utvecklingen. Dagen lyfter fram viktig forskning som kan bidra till en positiv regional utveckling och utmana höga ohälsotal.

Media-no-image

Nya förmågor krävs för digital läsning

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 07:56 CET

Läsförståelsen av digitala texter skiljer sig från traditionella tryckta texter. En kombination av text, bilder, ljud och länkar ställer delvis andra krav på läsaren. Det visar en ny avhandling i pedagogik vid Mittuniversitetet som också visar att datorspelande kan främja digital läsning.

23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:56 CET

​Forskningsfinansiären KK‐stiftelsen fördelar drygt 23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet. Forskningen inom områdena industriell IT och fiber- och materialteknik bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Medlen fördelas vid forskningscentrum STC (Sensible Things that Communicate) och FSCN (Fibre Science and Communication Network) vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Media-no-image

​​Dubbla Miun-finalister i Queen Silvia Nursing Award

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 07:37 CET

Två av totalt sex finalister till utmärkelsen Queen Silvia Nursing Award är studenter vid Mittuniversitetet. Malin Holmström och Simon Johansen har valts ut bland ett stort antal sökande till en prestigefylld utmärkelse.

Media-no-image

​​​Boksläpp – Makt, myter och historiebruk

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 14:59 CET

Delar av den historiska forskningen vid Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet samlas i en helt ny antologi. Blev någon lurad av ”träpatronerna”, hur används historia för att marknadsföra öl och hur har Norrland debatterats historiskt i riksdagen. Det är några delar ur innehållet.

Media-no-image

Forskning om alkohol- och drogförebyggande arbete i Åre

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:34 CET

Folkhälsomyndigheten har beviljat drygt två miljoner kronor till ett forsknings- och utvecklingsprojekt om alkohol- och drogförebyggande arbete bland arbetsgivare i Åre kommun. Forskarna Stig Vinberg och Maria Warne vid Mittuniversitetet ingår i projektet tillsammans med drogsamordnare och arbetsgivare i Åre kommun.

Media-no-image

Budget och verksamhetsplan beslutad för 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 15:40 CET

Styrelsen för Mittuniversitetet fastställde idag budget och verksamhetsplan för 2015 vid sitt sammanträde. Det råder något oklara budgetförutsättningar efter regeringskrisen, men anslaget för grundutbildning förväntas vara relativt oförändrat under nästa år.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.