Skip to main content

Forskning om bättre video på nätet

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 10:04 CEST

Den 29 september håller Tingting Zhang, lektor i datateknik vid Institutionen för informationsteknologi och medier på Mitthögskolan, sin docentföreläsning. Hennes forskning handlar om att hitta metoder för att underlätta videoöverföringar via Internet.
- För den som har bredband är det i regel inga problem. Däremot kan den som använder ADSL eller modem ofta inte se video med garanterad kvalitet. Men det finns lösningar på problemen, säger Tingting Zhang.

Hittills har Internet främst varit bärare av det skrivna ordet och stillbilder. Men modern komprimerings- och streamingteknik öppnar successivt upp nya möjligheter att också använda video på nätet. Fortfarande finns dock en hel del problem som måste lösas inom detta område. Ett av dessa är att presentation av video via Internet ofta kräver olika upplösning och datahastighet, beroende på skillnader hos mottagarnas terminaler.
Tingting Zhang forskar både kring att underlätta videoöverföringar och att finna metoder för att mäta kvaliteten på överföringarna.
- Genom att använda skalbar videokodning kan man undvika att ha videoströmmarna särskilt kodade för terminaler med olika egenskaper, berättar Tingting Zhang.
Förenklat går detta till så att man först kodar med låg upplösning. Därefter kan man med hjälp av koder stegvis förbättra upplösningen.
- Skalbar videokodning gör det möjligt med individuell anpassning för varje mottagare, förtydligar Tingting Zhang.
Hon menar att det i framtiden kommer att ställas allt högre kvalitetskrav på den som säljer videodistribution via Internet.
- Den som köper en sådan tjänst måste veta vad han eller hon får för kvalitet, avslutar den blivande docenten.

Tingting Zhang, 46 år, Sundsvall, kommer ursprungligen från Shanghai i Kina. Hon studerade datateknik vid Fudanuniversitetet i Shanghai. 1987 flyttade hon till Sverige för att arbeta som doktorand i datateknik vid Linköpings Universitet. Tingting Zhang blev 1993 Mitthögskolans förste lektor i datateknik.

Tingting Zhangs docentföreläsning med rubriken "Visual media delivery on the Internet" hålls den 29 september 2003 kl. 14.15-15.00 i Sal O 102, Åkroken, Campus Sundsvall.

Frågor kan ställas till Tingting Zhang, lektor, Mitthögskolan Tfn: 060-14 88 78, 060-17 08 92 (hem).
Epost: tingting.zhang@mh.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera