Skip to main content

Grundskolans läroplaner i konflikt med gammalt riksdagsbeslut om interkulturellt synsätt?

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 08:21 CET

Det är mycket tveksamt om läroplanernas målstyrning är förenlig med ett interkulturellt synsätt, konstaterar doktorand Monica Eklund.

För att uppnå det övergripande målet – att undersöka om den obligatoriska grundskolan ger barn och ungdomar kunskaper och färdigheter som behövs i ett mångkulturellt samhälle – har två studier genomförts.
- Syftet med de två studierna var att jämföra statens intentioner med ett interkulturellt synsätt, med vad som kommer till uttryck i läroplanerna och med vad eleverna anser att de verkligen lärt sig, kommenterar Monica Eklund.

Den första studien visar att regeringens beslut om ett interkulturellt synsätt bara delvis kommer till uttryck i bland annat läroplaner. Efterföljande studie visar att elever i skolår nio i stor utsträckning instämmer i de interkulturella målen. Men - de anser inte att det är skolan som främst bidragit till lärandet.

En orsak till skillnader mellan intentioner och realitet är att de interkulturella målen inte prioriteras och att läroplanen främst tillgodoser behoven hos elever med svenska som modersmål. Undervisningen för elever med annat modersmål är ofta separerad från övrig undervisning och till exempel modersmålsundervisningen för ofta en undanskymd och ifrågasatt tillvaro. Modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk samt elever med annat modersmål än svenska blir därför ofta marginaliserade i skolans verksamhet. Möjligheterna till interkulturella möten och interkulturellt lärande mellan elever med olika bakgrund begränsas.
- Jag hoppas att man tar dessa problem på allvar när man fortsätter med att forma framtidens skola. Sverige är ett mångkulturellt samhälle och skolan är en viktig plats för att skapa förutsättningar för ett positivt interkulturellt synsätt och lärande i samhället i stort, avslutar Monica Eklund.

I sin avhandling har Monica identifierat en central motsättning i dagens målstyrda system:
- Interkulturellt lärande förutsätter en process. Det är knappast möjligt att separera undervisningens mål från vägen dit, anser Monica.

Frågor kan ställas till:
Doktorand Monica Eklund, Mitthögskolan Härnösand/Forskarutbildningen i Lärande, Luleå, 0611-861 89, 070-329 97 96

Disputationen äger rum måndagen den 15 december kl. 13.00 i Aula Sigma, Mitthögskolan, campus Härnösand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy