Skip to main content

Mitthögskolan står inför genomförande av nödvändiga åtgärder

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:41 CET

Med anledning av styrelsens beslut den 20 oktober om bland annat kostnadsanpassningar i förlustverksamhet finns idag en oro bland personalen. Samtliga institutioner som idag bedriver grundutbildningsverksamhet med negativt resultat är enligt beslutet ålagda att omgående minska sina kostnader. Vilket bland annat måste ske genom personalminskningar. Detta gäller främst naturvetenskapliga och tekniska ämnen, men även vissa ämnen vid Institutionen för samhällsvetenskap berörs på grund av negativt ekonomiskt resultat. Att kommande åtgärder leder till oro bland Mitthögskolans personal är naturligt.

- I nuläget kan vi bara beklaga att arbetet med personalminskningar dragit ut på tiden. Vi har medvetet valt att vänta till januari, eftersom vi under långhelgerna inte kan garantera det skyddsnät som vi som arbetsgivare definitivt är skyldiga att erbjuda i den här situationen. Bland annat Trygghetsstiftelsen och Länshälsan har inte möjlighet att ge det stöd som vi kräver, säger rektor Thomas Lindstein

Efter styrelsebeslutet den 20 oktober har fokus legat på nödvändiga kostnadsanpassningar i ämnen vid de tre institutioner som bedriver utbildning inom naturvetenskap och teknik, eftersom de står för en betydande andel av underskottet. Vid Institutionen för samhällsvetenskap har merparten av ämnena en stabil ekonomi. Statsvetenskap, kulturgeografi och nationalekonomi är dock exempel på ämnen med ekonomiskt underskott.
Inom ämnet statsvetenskap har Östersund lägre tillströmning, och genomströmning, av studenter än Sundsvall.

- Som exempel var genomströmningen av studenter, andelen studenter som genomför årsstudier, i ämnet statsvetenskap, år 2002, 90 % i Sundsvall och 63 % i Östersund. Det slår hårt på ekonomin eftersom vi får ersättning för studenternas helårsprestationer, vilket innebär att en student skall fullfölja sina årsstudier för att Mitthögskolan skall få full ersättning. Skillnaden mellan orterna innebär, förutsatt att studentantalet i Sundsvall och Östersund är lika, att studenterna i Östersund ger 27 % lägre ersättning med samma nyttjande av resurser, säger Leif Arnesson som är prefekt på institutionen för samhällsvetenskap.

Mitthögskolans intäkter för grundutbildningen, de statliga anslagen, är till 100 % baserade på studenterna. Anslag utbetalas för de som börjar, årligen genomför samt avslutar sina studier. Inga studenter är lika med inga intäkter.

- Vad personalens oro också handlar om är bevarandet av de starka forskarmiljöer som finns inom flera ämnen – bland annat inom statsvetenskap. En förutsättning för en långsiktigt hållbar verksamhet inom forskning och utbildning i ett ämne är att alla medarbetare arbetar för, och ser vikten av, att de negativa resultaten inom ämnet totalt sett vänds, poängterar rektor Thomas Lindstein.

Hösten 2004 startar flera nya utbildningar på Mitthögskolan. Därför kommer man att avvakta söksiffrorna inför terminsstart hösten 2004 innan några beslut fattas om förändrad fördelning mellan orter inom vissa ämnen, till exempel statsvetenskap.

Frågor kan ställas till: Rektor Thomas Lindstein, Mitthögskolan Tfn: 070-322 86 40 eller Prefekt Leif Arnesson, Institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan Tfn: 063-16 59 92, 070-216 35 53

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy