Skip to main content

Mitthögskolans verksamhet påverkas inte av sänkt takbelopp från regeringen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:23 CEST

Takbeloppet är den maxgräns för ersättning som lärosätet ej får överstiga. Men upp till takbeloppet betalar regeringen ut en ersättning per helårsstudent enligt en fördefinierad ”prislapp”. Ersättningen är i sin tur beroende av vilken kurs eller vilket program studenten läser.

- Vår verksamhet bygger på ett ”rakt ackord” d v s vi får inom grundutbildningen betalt för varje student enligt ett speciellt ersättningssystem. Ersättningssystemet är detsamma för alla universitet och högskolor, säger rektor Thomas Lindstein.

Motiveringen till minskningen i dagens budgetproposition är att den omfattande utbyggnaden av grundutbildningen vid ett antal lärosäten inte har mötts av tillräcklig efterfrågan från studenterna. Mitthögskolans takbelopp föreslås minska med drygt 32 MSEK, men Thomas Lindstein är inte orolig:

- Den minskning som regeringen föreslagit saknar idag reell betydelse för Mitthögskolan eftersom vi har god marginal till dagens takbelopp. Det innebär att det fortfarande finns utrymme för Mitthögskolan att anta fler studenter än vi har idag. Den enda begränsning som det ger är att vi inte kan växa ohämmat, vilket varken är sannolikt eller eftersträvansvärt i dagsläget, avslutar Thomas Lindstein.

För ytterligare information kontakta:

Rektor Thomas Lindstein, 070-322 86 40

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy