Skip to main content

Mittuniversitetets journalistutbildning ger jobb

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2016 08:01 CEST

Den som studerar på journalistutbildningen vid Mittuniversitetet får jobb.

Efter några år har de flesta fått fasta anställningar i branschen - eller har gått vidare till näraliggande yrken.

En nyligen genomförd undersökning på den treåriga journalistutbildningen vid Mittuniversitetet visar att cirka 70 procent av dem som tog examen 2008 - 2015 jobbar som journalister idag. Bara två procent uppger att de är arbetslösa.

De senaste åren har nyheter om mediebranschen varit krisfokuserade. Kritiker menar att för många journalister utbildas och att studenterna går ut i arbetslöshet.

  • -Vår känsla var att de flesta får fast jobb efter några år i vikariesvängen. Nu har vi siffror på att studenterna verkligen får jobb, att påstå att vi utbildar till arbetslöshet är nonsens, säger Ingemar Åttingsberg, programansvarig för journalistutbildningen vid Mittuniversitetet.

Vid två separata tillfällen, hösten 2015 och våren 2016, har utbildningen sänt ut enkäter till tidigare studenter som gått det treåriga journalistprogrammet för att ta reda på hur de före detta studenternas arbetssituation ser ut efter utbildningen. Totalt fick 291 studenter enkäten, av dessa svarade 245, en svarsfrekvens på cirka 84 procent.

- Att så många före detta studenter svarade på enkäten ger stor trovärdighet till den, säger Ingemar Åttingsberg

När siffrorna studeras årskull för årskull syns ett mönster. Bland de senast examinerade kullarna är en stor majoritet vikarier. Men redan efter ett år börjar de fasta jobben komma, och efter fem år är nästan 60 procent fast anställda, 20 procent har gått till andra jobb. Sex procent är frilans eller jobbar i bemanningsföretag och tio procent är vikarier.

Av dem som inte är journalister jobbar många som informatörer eller med PR eller annan marknadsföring. I kommentarer beskriver flera sin journalistutbildning som en förutsättning för att få jobbet.“Jag har haft mycket användning av den breda kompetens jag fick under journalistutbildningen. Har jobbat både som informatör, kommunikatör, varit juridiskt sakkunnig på en kommun och utbildat tjänstemän och politiker i offentlighet och sekretess”, skriver exempelvis en före detta student.

Branschen säger visserligen upp journalister, men söker samtidigt medarbetare med ny kompetens. Hösten 2015 startade Mittuniversitetet det som kallats “Den nya journalistutbildningen”.

  • -Vi har lyssnat på branschen. Det går inte längre att tala om tidnings-, radio- eller TV-reportrar. Vi betraktar ord, ljud och bild som olika berättarformer som varje modern journalist måste behärska. Vi lägger större fokus på live och digital nyhetsrapportering och höjer ribban för datajournalistik och grävande journalistik. Vi inför också en tredje praktikperiod. Jag menar att vi är Sveriges modernaste journalistutbildning, säger Peter Jonriksson, lärare på journalistprogrammet.

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Ingemar Åttingsberg tel: 010-142 86 57 mob: 076-878 62 84

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.