Skip to main content

Ny magisterutbildning för vård i livets slutskede

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 09:02 CEST

Mittuniversitetet startar tillsammans med flera lärosäten en unik utbildning för vård i livets slutskede. Den nya nätbaserade magisterutbildningen för redan legitimerade sjuksköterskor väntas svara mot ett stort utbildningsbehov på området.

Socialstyrelsen har nyligen gått ut med rekommendationer om att fortbildning inom palliativvård eller vård i livets slutskede ska prioriteras. Det finns ett stort behov av kompetenshöjning i palliativ vård då vården i livets slutskede ställer stora krav på kunskaper hos vårdpersonal, både teoretiska och erfarenhetsbaserade.

- Det är en unik utbildning som möter de behov av stöd och kunskap som Socialstyrelsen efterfrågar, säger Titti Melin Johansson, lektor vid Mittuniversitetet.

Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att det också finns regionala skillnader i tillgången på vård i livets slutskede. Samtlig personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är i behov av fördjupad kunskap bland annat om hur man samtalar om döden, stöd för att möta existentiella behov och utbildning för att bättre möta behov hos döende utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Mittuniversitetet planerar, i samarbete med flera lärosäten i Norden, att starta en nätbaserad magisterutbildning med inriktning palliativ vård för legitimerade sjuksköterskor under hösten 2014.

Kontakt:
Titti Melin-Johansson, lektor, kan kontaktas under vecka 28, 070-344 87 59, e-post: titti.melin-johansson@miun.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy