Skip to main content

Samhällsentreprenörer i fokus på Entreprenörskapsdagarna

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 13:14 CEST

Foto: Kerstin Stickler

18-19 oktober bjuder Mittuniversitetet in till konferens om socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap. Entreprenörskapsdagarna 2016 visar bland annat exempel på ett växande intresse för att driva företag med samhälleliga och sociala mål.

Samhällsentreprenörskap kan förklaras som människor som tar egna initiativ för att förbättra sådant som saknas eller inte fungerar i samhället. Det kan handla om allt från glesbygdsutveckling till nya företag med en social dimension. Precis som traditionella entreprenörer förnyar näringslivet, behövs också – samhällsentreprenörer – för att utveckla gemensamma och samhällsnyttiga funktioner.

Temat för årets konferens är ”Entreprenörskap i ett integrerande hållbart samhälle på lika villkor”.

-Vid Mittuniversitetet bedrivs tvärvetenskaplig forskning som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till en hållbar utveckling i lokalsamhället och utveckling av företagandet i glesa strukturer, säger Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi.

Under konferensen delas också priset Årets sociala entreprenör 2016 ut. Det är sjunde året som utmärkelsen delas ut och pristagaren presenteras 18 oktober kl. 14.15.

Media är välkomna att följa konferensen.

Tid: 18 oktober, 10.00–17.00, 19 oktober 9.00–16.00
Plats:
Mittuniversitetet, Campus Östersund, F214

Under konferensen deltar bland andra:
Kristina Persson, strategisk rådgivare i frågor om hållbar utveckling, tidigare minister för strategi och framtidsfrågor – ”Hållbar utveckling och socialt entreprenörskap”

Wanjiku Kaime Atterhög, PhD, Uppsala universitet – “From the margins of society to citizens: Integration Journeys of young people in Kenya, Uganda, Thailand and Sweden”

Anne Lundberg, vid den ideella organisationen Hej främling! – ”Kreativ integration”

Anna Frestadius, Coompanion i Jämtland – ”Mikrofond Z – Mikrofinansiering för sociala företag”

För mer information:

Program Entreprenörskapsdagarna 2016

Årets sociala entreprenör 2016

Kontakt:
Yvonne von Friedrichs, professor, 010-142 81 10, e-post: yvonne.vonfriedrichs@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy