Skip to main content

Vård av personer med demens

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:41 CEST

Bitti Jonasson, informationschef
Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se

Idag, fredagen den 28 oktober, disputerar Karl-Gustaf Norbergh, institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Avhandlingen ”Vård av personer med demens” behandlar såväl vårdares attityder som vilken påverkan som organisationsklimatet ger på vård av dementa. Med andra ord högst aktuella frågeställningar i dagens samhälle.

Syftet med avhandlingen var att undersöka funktionsförmågan hos personer med demens vid inflyttning till gruppboende under olika tidsperioder, hur personer med demens tillbringar sin tid i olika vårdformer samt strukturen i vårdares attityder till personer med demens.

Avhandlingen innehåller många intressanta resultat. Ett intressant resultat är till exempel att när patienterna flyttar in i gruppboende så ökar deras behov av assistans för att klara det dagliga livet.

Karl-Gustaf Norbergh kan också se en skillnad i hur mycket tid vårdarna ägnar åt patienterna beroende på det organisationsklimat som råder på arbetsplatsen. I gruppboende med ett kreativt organisationsklimat tillbringar patienterna mindre tid i ensamhet och kontakten mellan patienter och vårdare är mer omfattande.

På inrättningar med ett kreativt organisationsklimat tillbringade personerna med demens nästan hälften av tiden tillsammans med vårdare och i det mindre kreativa klimatet var det bara en fjärdedel av tiden som tillbringades tillsammans med vårdare, berättar Karl-Gustaf Norbergh, institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet.

Han har också studerat personer med demens på en psykogeriatrisk avdelning. I sin avhandling visar han att knappt en tredjedel av tiden tillbringades med vårdare och hälften av tiden tillbringades i ensamhet. Patienter med nedsatt förmåga att kommunicera fick dessutom mindre av vårdarnas tid.

Vårdares attityder till dementa patienter varierar beroende på vilken förmåga de har att förstå, uppleva och interagera med patienterna. Men attityderna är överlag positiva, avslutar Karl-Gustaf Norbergh.

Karl-Gustaf Norbergh är själv är sjuksköterska i botten och har bland annat arbetat med äldre patienter, men också som skötare inom psykiatrin. Sedan drygt 20 år arbetar han som lärare på sjuksköterskeutbildningen. I dagsläget arbetar han både vid Mittuniversitetet och på Sundsvalls sjukhus.

Frågor kan ställas till:
Karl-Gustaf Norbergh, institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 060-168524.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy