Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Tre skolor i Mellannorrland valda för utvecklingsprojekt

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2012 07:53 CEST

Matfors skola i Sundsvall, Mimergårdens skola i Östersund och Fjällgymnasiet i Bergs kommun har valts ut för det skolutvecklingsprojekt som drivs av Mittuniversitetet och av näringslivet genom Mitt Norrland Utbildning. Under tre år ska de tre skolorna driva ett förbättringsarbete som inte minst fokuserar på ledarskapet i skolarbetet.

Mittuniversitetet får tio miljoner till utvecklingsprojekt

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2012 15:11 CEST

Mittuniversitet får tio miljoner kronor av Länsstyrelsen i Västernorrland, Regionförbundet i Jämtlands Län och näringslivet. Pengarna ska användas till utvecklingsprojekt i de båda länen och omfattar dels projekt vid tre skolor, dels ett forskningsprojekt som ska stödja, följa och sprida erfarenheterna vid de tre skolorna.

Mittuniversitetets pilotprojekt gav ökat engagemang i skolan

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2012 07:35 CET

Bättre dialog, ökat engagemang och en skolutvecklande roll för Skolinspektionen. Det är några av de omedelbara effekterna av Mittuniversitetets skolutvecklingsprojekt i Bräcke och Ånge. Projektet är en av punkterna på Mittuniversitetets RUN-riksdag (se bifogat program), arrangerad av Regionala utvecklingsnätverket, som inleds på Södra Berget i Sundsvall idag. Media inbjuds att närvara.