Xs5wsqczqg2uigcqzix9

Mjärdevi Science Park ny medlem i Swedsoft

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 16:53 CEST

Mjärdevi Science Park har valt att gå in som medlem i Swedsoft för att bidra i arbetet med att skapa bra förutsättningar för svenska mjukvaruföretag att bygga konkurrenskraft på en global marknad.

Qn5wovfhz21li00zmqdu

​Nationell samordning kring öppna data – ett måste för att lyckas

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 10:54 CEST

Regeringens mål är att Sverige ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I början på sommaren fick därför Riksarkivet uppdraget att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. För att bli bäst krävs mer än så. Vi behöver en nationell samordning som förenklar hanteringen, höjer kompetensen och främjar utvecklingen.

Zlucdbak8kjn6h1bjgct

East Sweden Hack strives to bring new solutions to society challenges

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2016 08:28 CEST

This weekend, it’s time for East Sweden Hack 2016 – a competition where 20 teams take on the challenge to produce new ideas and products to face society challenges. By combining open data with Internet of Things they will make completely new solutions in only 24 hours.

Eul9auda1pjqo8ke60qa

​50 barn antagna till Coderdojo Summer Camp - för morgondagens digitala rockstars!

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 09:00 CEST

Iv5gsinnioupwgroblvg

​Medborgarnas idéer bidrar till att förbättra samhället i årets East Sweden Hack

Nyheter   •   Apr 18, 2016 08:30 CEST

Media no image

East Sweden Evolution vässar 11 bolag inom internationalisering och digitalisering

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 09:00 CEST

East Sweden Evolution fokuserar på digitalisering, internationalisering och styrelsekompetens för 11 unga tillväxtbolag från regionen, som har utvalts att ingå i projektet. Under två år kommer bolagen att delta i workshops, coaching och vid den internationella konferensen Web Sumit under 2016 och 2017 för att sedan kunna expander på den internationella marknaden med digitalisering som en naturlig plattform.

De utvalda bolagen representerar en bredd av verksamheter från olika delar i regionen. Bland annat återfinns några av bolagen som företagsinkubatorn LEAD arbetar med; Goli, Wematter, Instudy och Perkit, det finns även LEAD-alumner med i gruppen som till exempel Agricam. Dessutom har bolagen Online Voices, Briteback, Rockan, Edit & Björnen, Sibship och Lighten your day vunnit plats i projektet.

- Vi tror att den breda representationen av företag kommer att tillföra stor kunskap och inspiration till bolagen i projektet, men också bidra till den önskvärda utvecklingen, säger Lena Miranda, vd för Mjärdevi Science Park. Att bolag är i olika skeden, från olika branscher och med olika kompetenser tror vi bli mycket fruktsamt, när de får möjligheten att jobba tillsammans.

Målet är att företagen vid projektet slut ska ha påbörjat en aktivitetsplan för att etablera sig på den internationella marknaden. För de som redan påbörjat denna resa, handlar det om att få kraft och kunskap att accelerera utvecklingen. Projektet drivs av Mjärdevi Science Park i samarbete med LEAD och Hyper Island, och stöds av Tillväxtverket.

- Att skapa attraktiva möten och samarbeten mellan grupper från olika brancher vet vi av erfarenhet kan ge många positiva effekter och ibland till och med ge upphov till nya bolag. Säger Christian Berger, vd på LEAD.Vi tror att projektet kommer att bidra till ökad kunskap inom digitaliering, något som inte bara kommer vara nyttigt för bolagen utan även framtida bolag i regionen.

Under projektets gång kommer fler intressenter att kunna följa bolagens utveckling via en blogg.

- Projektet blir kompetenshöjande både för de deltagande bolagen liksom för oss aktörer som jobbar för att stötta företagen i deras tillväxt. Självklart ska vi se över möjliga samarbeten med Business Sweden, Almi, Östsvenska Handelskammaren, Region Östergötland med fler och se hur detta projekt kan utgöra en viktig pusselbit i helheten, säger Lena Miranda.

För mer information:

Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park AB, lena.miranda@mjardevi.se

Mjärdevi Science Park är ett kommunägt bolag som arbetar för att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och tillväxtmiljöer i Linköping. Vi vill få människor och företag att utvecklas och driver även mötesarenan creActive Mjärdevi på Teknikringen 7.

​East Sweden Evolution fokuserar på digitalisering, internationalisering och styrelsekompetens för 11 unga tillväxtbolag från regionen.

Läs vidare »
Wfu6ayjp5iay0xsazvtu

Evenemang och ny bok vill förändra samhället

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2016 09:00 CET

East Sweden Hack är evenemanget som tillsammans med stadens medborgare vill förändra hur samhället ser ut och fungerar. Nu startar upptakten till årets upplaga med releasefesten för en nytryckt bok.

Vqu7pej8sugqh6s3prxp

Diversity Day synliggör bättre prestationer och resultat genom ökad mångfald

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 08:30 CET

För att sätta fokus på mångfald arrangeras för första gången Diversity Day som en mötesplats för att synliggöra hur blandade grupper skapar bättre samarbete, prestationer och resultat. Med Diversity Day vill arrangörerna synliggöra människor och initiativ som lyfter fördelarna med mångfald.

Nu4htuse7a7bt0kggf6y

10 supertalanger möter Mjärdevibolag

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2016 11:42 CET

Den 18-19 februari arrangeras det tredje mötet mellan de 9 bolag som ingår i satsningen Tech Pilots och de 10 talanger som rekryterats till programmet. Satsningen syftar till att föra unga talanger och teknikbolag närmare varandra. Under ett år får de följa bolagen på nära håll.

Media no image

200 nya företag i Mjärdevi Science Park år 2025

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2016 09:00 CET

År 2025 ska 500 företag vara verksamma och sammanlagt 9000 personer vara anställda i Mjärdevi Science Park. Det är delar av målet för företagsparkens nya strategi 2025 som styrelsen beslutade i början av december.

När forskningsbyn Mjärdevi slog upp portarna till de första husen på Teknikringen, för drygt 30 år sedan, var man en pionjär inom teknikparker i världen. Idag har parken cirka 300 företag med sammanlagt 6000 anställda varav 500 studenter.

För att säkerställa Mjärdevis fortsatta framgång, med företag och entreprenörer i teknikens framkant som bidrar till Linköpings tillväxt, har Mjärdevi Science Park arbetat fram en ny strategi för de kommande tio åren.

– För att lyckas gäller det att vi anpassar verksamheten till de utvecklingstrender som råder. Megatrender som globalisering, urbanisering och digitalisering ställer nya krav på företagen. Det ställer i sin tur nya krav på oss om vi ska kunna erbjuda en attraktiv tillväxtmiljö för morgondagens företag och entreprenörer, säger Helena Balthammar, styrelseordförande i Mjärdevi Science Park.

Attrahera, involvera och digitalisera

Den nya strategin innebär bland annat att Mjärdevi Science park ska var en plattform i viktiga utvecklingsprocesser som sker i gränslandet mellan näringsliv, akademi och samhälle.

– Vi har också identifierat medborgarna som en viktig intressentgrupp i dessa processer då många av morgondagens innovationer kommer att ta sin utgångspunkt i medborgarnas behov och önskningar kring nya smarta lösningar. Sedan handlar det naturligtvis om att attrahera och utveckla talanger för att kunna stötta företagen i sin tillväxt. Därför behöver vi profilera parken på ett attraktivt sätt där vi kan erbjuda inspirerande miljöer och aktiviteter för unga akademiker. För att lyckas med det behöver vi eftersträva en mer blandad miljö av människor med olika bakgrund, säger Lena Miranda, vd för Mjärdevi Science Park.

Den nya strategin kommer också att ställa nya krav på organisation och ekonomi. Därför har Lena Miranda fått i uppdrag att utreda de organisatoriska och ekonomiska effekterna av den nya strategin som presenteras för styrelsen i början på året.

För mer information kontakta:

Helena Balthammar, styrelseordförande Mjärdevi Science Park
0725-82 80 69, helena.balthammar@linkoping.se

Lena Miranda, vd Mjärdevi Science Park

0705-29 56 45
, lena.miranda@mjardevi.se

Mjärdevi Science Park är ett kommunägt bolag som arbetar för att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och tillväxtmiljöer i Linköping. Vi vill få människor och företag att utvecklas och driver även mötesarenan creActive Mjärdevi på Teknikringen 7.

År 2025 ska 500 företag vara verksamma och sammanlagt 9000 personer vara anställda i Mjärdevi Science Park. Det är delar av målet för företagsparkens nya strategi 2025 som styrelsen beslutade i början av december.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • elwfleleqxnaet.mowirandacx@mjagaybrdevfqodrcsuclzsbsi.se
  • +46 70-529 56 45

Om Mjärdevi Science Park AB

Mjärdevi Science Park

Mjärdevi Science Park är en professionell och utvecklande miljö för 260 kunskaps- och utvecklingsintensiva företag. Mjärdevi Science Park utvecklas nu som tredje generationens science park och firar under 2014 sitt 30-årsjubileum.

Adress

  • Mjärdevi Science Park AB
  • Teknikringen 10, Mjärdevi Science Park
  • 583 30 Linköping
  • Vår hemsida