Skip to main content

MathCore - a Wolfram Company

Nyhet   •  Aug 05, 2011 09:56 CEST

Att i verkligheten prova stora gasturbiner under olika förhållanden, att ta reda på vad som sker om man ändrar på ventiler i en bilmotor, att förutsäga hur ett läkemedel fungerar i kroppen kan vara extremt kostnadskrävande eller till och med omöjligt.

Med verktyget MathModelica kan man dock utföra mycket avancerade modelleringar på ett enkelt sätt.

- I stort sett alla andra verktyg kräver att du är expert på själva verktyget, säger Jan Brugård, som är VD för företaget MathCore som har utvecklat MathModelica ur modelleringsspråket Modelica. 

- Vi som företag är experter på att paketera ner kunskaper till modeller, fortsätter Jan Brugård. MathModelica sköter matematiken och låter experten vara expert på sitt område, vare sig det nu handlar om bilmotorer, gasturbiner eller läkemedelsprovningar. Det finns ingen bransch utan möjlighet till modellering, dock finns en stor spännvidd i hur precisa de olika modelleringarna är, vad som är viktigt och vad som är oviktigt.

- Utvecklingen av kvantitativa modeller är i mycket snabb mognad. Ett exempel på kommande möjligheter är medicinbranschen där det finns oerhört mycket kunskap som man kan sammanföra. 

Denna modellbaserade ingenjörsvetenskap skapar ett beslutsstöd som hjälper fram till vad man ska testa i verkligheten.

- På detta sätt försvinner man inte i detaljerna utan skapar en helhetsbild, säger Jan Brugård. I grunden består nämligen även mycket stora och komplexa system av ett antal komponenter vare sig det är tekniska, biologiska, sociala eller något annan slags system.
MathCore grundades 1998 och har under många år samarbetat med det USA-baserade företaget Wolfram som har 600 anställda över hela världen. MathCore utvecklar storskaliga system baserade på Mathematica och Modelica och räknar bland andra Rolls-Royce, Siemens och Scania bland sina kunder.

- Nu, våren 2011, var MathCore och Wolfram  äntligen mogna att gå samman, säger Roger Germundsson som är Director R&D på Wolfram Mathematica sedan i slutet av 1990-talet. 

- Detta ger oss ökade möjligheter att utveckla verksamheten, att paketera på rätt sätt. Verktyget kan hjälpa till att se och förstå nya saker som man tidigare inte insåg var ett problem. Det kan exempelvis hjälpa till att paketera gammal kunskap på nytt sätt vilket kan hjälpa till att flytta förståelsen flera steg framåt. Kan man beskriva ner till kärnan blir det ofta väldigt enkelt vilket i sin tur leder till bra och hållbara modeller. Det blir ett verktyg för att förstå, ett verktyg som ger ahaupplevelser, som man kan använda för att testa olika infallsvinklar som man annars inte skulle ha råd eller tid med. Vilket alternativ ger vilken konsekvens?

Sammanslagningen för samman MathCores och Wolframs teknologier vilket genererar större möjligheter att få in konsultuppdrag och att utveckla modeller och analyser vilket i sin tur ger större variation i de typer av jobb som kommer in.

- Vi får därmed ökade möjligheter att bredda vår kompetens genom optimering av kodgenerering, inbäddade system och reglerteknik, säger Jan Brugård. Eventuellt kan det bli tal om att hosta en Sverigebaserad Mathematicautveckling. 

Roger Germundsson är utbildad vid Linköpings universitet och var bland annat doktorand hos professor Lennart Ljung på 1990-talet. Han har genom åren bland annat varit gästprofessor vid Stanford University i två år, men främst varit djupt involverad i Wolframs teknik- och affärsutveckling, inklusive samarbetet med MathCore. Därmed har han sett hur fokuset hos Wolfram successivt ökat mot ingenjörsbranscher.

- Den senaste är Wolfram|Alpha, som också är byggt direkt ovanpå Mathematica, och som söker svaret på frågan direkt, exempelvis som delmotor i Bing med flera sökmotorer på nätet.

Ett exempel är att om man söker på Linköping versus Norrköping med en traditionell sökmotor kan man få en hel del fotbollsresultat medan man med Wolfram|Alpha kan få bättre jämförande svar, exempelvis hur det är att bo i de olika städerna.

- Vår filosofi är att Wolfram|Alpha ska vara mer konsumentinriktat medan Mathematica mer är ett professionellt verktyg som associeras med beräkningar, säger Roger Germundsson. 

Varför finns MathCore just i Mjärdevi Science Park? Jan Brugård ger svaret:

- Från början var det närheten till Linköpings universitet eftersom vi alltid haft ett mycket nära samarbete. Det har varit bra att kunna cykla, gå eller ta bilen för att komma i kontakt med de människor man behöver prata med. 

MathCore har också haft en hel del industridoktorander från Linköpings universitet.

- Efter hand har vi hittat flera andra fördelar med att finnas här i Mjärdevi, avslutar Jan Brugård. Här är det lätt att komma i kontakt med andra företag som arbetar inom näraliggande områden, det affärsmässiga nätverkandet är mycket utbrett.

MathCore Engineering utvecklar och säljer programvarorna MathModelica och MathCode. MathModelica är en programvara för effektiv modellering, simulering samt dokumentation. MathCode är en C++ generator som genererar effektiv kod från Mathematica. 
Företaget erbjuder dessutom tjänster som utbilding och konsulting inom modellering och simulering med expertis inom bl a mekatronik, termodynamik och rotordynamik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera