Skip to main content

East Sweden/Region Östergötland med Norrköping Science Park och Mjärdevi Science Park arrangerar Sveriges Innovationsriksdag 2017

Pressmeddelande   •  Jun 23, 2015 13:00 CEST

Vid Mingel i Mjärdevi den 23 juni tillkännagavs att Region Östergötland tillsammans med Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park kommer att stå som värdar för SISP:s Innovationsriksdag 2017. SISP är branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks.

- Beslutet att tilldela värdskapet för 2017 års Innovationsriksdag till Norrköping Science Park och Mjärdevi Science Park skedde i mycket stark konkurrens, säger Christian Berger som är ordförande för SISP, Swedish Incubators and Science Parks. Utöver det vinnande förslaget fanns flera andra intressanta ansökningar vilket gör att förväntansbilden redan nu är högt ställd. Med de förutsättningar regionen har är jag dock övertygad om att det kommer bli en mycket bra Innovationsriksdag 2017.

– Det är väldigt glädjande att Östergötland fått detta prestigefyllda uppdrag och att ljuset riktas mot vår region när det gäller innovationskraft, säger Anita Jernberger (FP), regionråd med ansvar för regionala utvecklingsfrågor i Region Östergötland. 

- Innovationsriksdagen 2017 kommer att äga rum i en dynamisk tillväxtregion! säger Lena Miranda, VD för Mjärdevi Science Park. Utbyggnaden av regionen kommer att ske med fokus på smarta lösningar avseende hållbarhet och miljöpåverkan. Det kommer att skapa förutsättningar att tänka på helt nya sätt och använda många nya innovationer med grund i näringslivet och i anslutning till forskningen vid Linköpings universitet. Vår region är starka inom innovation, och därför känns det helt rätt att förlägga Innovationsriksdagen hos oss.

- Vi kommer kunna bjuda på ett spännande program inramat av inspirerande miljöer såsom Mjärdevi Science Park och Norrköpings industrilandskap, tillägger Jonas Jalvér, VD för Norrköping Science Park. Med regionala styrkeområden såsom visualisering, internet of things, organisk elektronik, materialteknik och forskning om e-hälsa spänner vår innovationskraft över allt från uppkopplade fordon till den uppkopplade kroppen. Det skapar goda förutsättningar för att skapa en attraktiv innovationsriksdag!

East Sweden/Region Östergötland är en expansiv kunskaps- och innovationsregion med en uppsjö internationella företag, världsledande forskning och utbildning. Under de närmaste decennierna, bland annat med anknytning till Ostlänken, kommer regionen att genomgå en attraktiv förvandling. Nya stadsdelar kommer att växa fram, flera tusen bostäder byggas och resecentrum anläggas för att knyta ihop inkommande trafik med kollektivtrafik.

Det internationellt högt rankade Linköpings universitet som finns i både Linköping och Norrköping utbildar attraktiva medarbetare för såväl den svenska och internationella arbetsmarknaden. Norrköping och Linköping är två dynamiska städer – med ett stort utbyte av varandra. Flera av regionens ledande profilområden, som visualisering och materialteknik, har sitt forskningssäte i en stad men är förankrade i näringslivet i hela regionen. Samarbetet städerna emellan är därmed en central framgångsfaktor i skapandet av en hållbar tillväxtmiljö för de företag som etablerar sig här. Som starka tillväxtmotorer och nav i regionen och i nära anslutning till universitetens campusområden, finns våra två Science Parks; Mjärdevi Science Park (Linköping) och Norrköping Science Park (Norrköping).

Sveriges Innovationsriksdag är en av Sveriges största mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte om innovationsbaserad näringslivsutveckling, med bred uppslutning från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Innovationsriksdagen 2015 i Västerås den 21-22 april 2015 invigdes av statsminister Stefan Löfven. Under konferensen samlades närmare 300 deltagare på detta nationella forum för Sveriges innovationssystem - företrädare för regionala innovationsmiljöer, lärosäten och forskningsinstitut, kluster, nationellt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. Inspirerande exempel på entreprenörer som framgångsrikt startat och utvecklat nya kunskapsintensiva företag deltog också vid den deltagardrivna konferensen där alla kunde medverka i interaktiva workshoppar inom prioriterade områden, bidra med input i det digitala konferensverktyget samt presentera lärdomar och nyheter.

Mer information:
Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park, 0705 - 295 645
Jonas Jalvér, VD Norrköping Science Park, 011 – 151 565

Mjärdevi Science Park är ett kommunägt bolag som arbetar för att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och tillväxtmiljöer i Linköping. Vi vill få människor och företag att utvecklas och driver även mötesarenan creActive Mjärdevi på Teknikringen 7.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera