Skip to main content

Internationell SMEDGE-konferens i Linköping 11-13 maj

Pressmeddelande   •  Maj 10, 2011 14:18 CEST

How do I establish a business in Sweden? Den 11-13 maj besöks Linköping av 18 unga och hungriga företag från Finland, Estland och Lettland i samband med en SMEDGE-konferens arrangerad av Mjärdevi Science Park AB.

- Dessa företag är intresserade av att etablera sig internationellt och ser Sverige som en potentiell marknad, säger Bo Bengtsson som är EU-projektledare på Mjärdevi Science Park AB.

Konferensen är ett led i SMEDGE-projektet där syftet är att hjälpa varandras företag att nå ut och starta verksamheter i andra länder. I SMEDGE samarbetar sex partners från fyra länder under ledning av Tallinn Technology Park Development Foundation. Projektet startades 1 mars 2009  under namnet Central Baltic Interreg IV. A project "Central Baltic "Soft Landing" Zone for Small and Medium Size Companies".

Konferensen börjar den 11 maj vid lunchtid på Frimurarehotellet i Linköping. Under första dagen blir det korta programpunkter kl 13-18 kring bland annat:

 • How do Swedes buy services?
 • How to set up a business in Sweden
 • How to start a company in Sweden
 • How this worked in reality...
 • Demands from a Swedish partner
 • Differences of doing business in the Baltics vs. Sweden
 • Experiences - A journey in real life

Andra dagen, kl 09-17, rör sig konferensdeltagarna i grupper om två eller tre företag mellan åtta olika stationer, vilket ger större möjligheter till fördjupade frågeställningar:

 • Establishment process - Planning - Preparatory work
 • Practicalities - How do I manage my business fråm a practical point of view
 • Cost for a business and/or establishment in Sweeden - need of capital
 • How do I sell my things in Sweden to a Swedish company
 • Offer - Packaging - Value creation
 • Purchasing process - different functions
 • Permissions/regulations - Certification - Procurement rules
 • Companies/Business professionelas corresponding to the participants

Tredje dagen, kl 10-12, ägnas åt de olika i projektet ingående WP som:

 • Project management
 • Developing and piloting soft-landing concept
 • Training for incubation managers
 • Dissemination

De konferensdeltagare/gäster som inte ingår i projektet erbjuds ett besök på Flygvapenmuseum.

Mer information om konferensen: Bo Bengtsson, projektledare Mjärdevi Science Park AB  0722 - 21 77 45
Om du vill besöka konferensen som mediarepresentant: EvaMarie Törnström, kommunikationsansvarig Mjärdevi Science Park AB, 0738 - 00 53 59 

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

EU-projektet Twin Parks är ett samarbete mellan Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park för fler entreprenörer och ett rikare näringsliv i regionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera