Skip to main content

Med regional tillväxt i fokus - Göran Felldin talar vid Mjärdevi Sopplunch

Pressmeddelande   •  Apr 25, 2012 10:55 CEST

Mjärdevi Soppluncher arrangeras alltid sista torsdagen i månaden under "ärtsoppesäsongen" och talare är alltid något av företagen i Mjärdevi Science Park. Soppluncherna är ett utmärkt tillfälle att nätverka under lättsamma former samtidigt som man får lyssna till ett intressant föredrag.

Vid april månads Mjärdevi Sopplunch den 26 april möter vi Göran Felldin från InnovationskontorEtt.som kommer att berätta om:

Brobyggare - Med regional tillväxt i fokus

Linköpings universitet har en nyckelroll som tillväxtmotor i regionen. Forskningsresultat kan omsättas av såväl befintliga som nya företag och skapa mer sysselsättning och öppnande av nya marknader. Kunskap som också kan utveckla försäljningsstrategier, förändra organisationen eller förenklarinformationsflöde och logistik. Forskningsresultat kan självklart komma från nyfikenhetsbaserad forskning. Dom största upptäckterna brukar komma till på det sättet. Men självklart bedrivs mycket forskning baserat på problem och utmaningar direkt från näringslivs och organisationers behov. Här måste fler broar byggas.

Duktiga studenter är i sig en tillväxtfaktor. Om dom stannar i regionen efter examen. Tillsammans måste vi dessutom arbeta för att få in mer relevans i utbildningsmoment, praktikarbeten och sommarjobb, exjobb och uppsatser. En student som exponerats för de utmaningar och möjligheter som finns i regionen har mycket större benägenhet att stanna kvar. Ännu mer broar behövs

Tid: Lunch kl 11.45, föredraget börjar kl 12.30
.Plats: Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping
Arrangör: Mjärdevi Science Park AB

Om du vill delta som representant för massmedia, hör av dig till EvaMarie Törnström, evamarie.tornstrom@mjardevi.se, 0738-00 53 59

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

EU-projektet Twin Parks är ett samarbete mellan Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park för fler entreprenörer och ett rikare näringsliv i regionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera