Skip to main content

Cykellopp knyter samman Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 12:19 CEST

Lördagen den 24 maj arrangeras för första gången ett omfattande giro i Malmö. Banan sträcker sig genom hela staden och ut på den skånska landsbygden. MKB Fastighets AB är huvudsponsor för Malmögirot. Syftet är att visa de korta avstånden mellan olika bostadsområden i staden.

– För många av deltagarna blir girot en möjlighet att upptäcka delar av Malmö som de kanske inte har besökt tidigare. Vi hoppas att de kommer att upptäcka hur korta de fysiska avstånden mellan olika stadsdelar är, i många fall betydligt kortare än de mentala avstånden, säger Anna Heide, CSR-chef på MKB.

Bansträckningen passerar genom flera av MKB:s bostadsområden. Ett av huvudstoppen längs banan är förlagt till Potatisåkern, ett av MKB:s havsnära områden. Sträckningen går även förbi Örtagårdstorget i Rosengård där man anordnar en Bike-through-festival med bland annat luftakrobater, eko-smoothies och ansiktsmålning. MKB har under flera år arbetat för att skapa handel och stadsliv i området, bland annat har MKB:s bokaler Bennets bazaar skapat en torgmiljö med möjlighet till möten.

– Vi är engagerade i hur Malmö utvecklas och vill vara med och skapa en attraktiv stad för dem som bor här men även för dem som vill flytta hit. Girot innebär en bra möjlighet att visa upp staden och våra bostadsområden, säger Anna Heide.

– Vår förhoppning är att Malmögirot kan bidra till att öka intresset för cykling bland våra hyresgäster, gamla som unga såväl som elit som nybörjare, säger Anna Heide.

För mer information:
Anna Bernstad, projektledare, MKB Fastighets AB, telefon: 040-31 35 14
Anna Heide, CSR-chef, MKB Fastighets AB, telefon: 040-31 33 09
Webbplats: www.malmogirot.com

 

Fakta
Malmögirot, den 24 maj 2014, är en öppen cykeltävling och cykelfest för motionerande cyklister. Malmögirot arrangeras av Malmö FF och Kvällsposten. Loppet körs valfritt i sträckorna 10 mil och 5 mil, men också som ett Barngiro på 4 km och ett Trehjulingsgiro på 400 m. Sista anmälningsdag för MKB:s kunder är den 21 maj 2014.

---------------------------

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.