Skip to main content

Fotbollsfest i Rosengård under Fotbolls-VM

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 14:48 CEST

Den 12 juni-13 juli 2014 spelas Fotbolls-VM i Brasilien. MKB har tagit initiativ till publika visningar av 41 matcher vid det nya Örtagårdstorget i Rosengård. Matcherna kommer att visas utomhus på en 23 kvadratmeter stor LED-skärm.

– Det finns ett stort fotbollsintresse i Malmö. Nu är Sverige tyvärr inte med i VM, men många som bor i Malmö har anknytning till de länder som faktiskt är med. Det är en av anledningarna till att MKB tog initiativet till publik visning, säger Anna Heide, CSR-chef på MKB.

Rosengård har redan idag en stark koppling till fotboll och sporten är en anledning till stolthet för många Rosengårdsbor.

– Vi och våra samarbetspartners hoppas att det blir en riktig folkfest och att invånare från hela Malmö vill vara med. Vi vill locka malmöbor från andra delar av staden till Rosengård för att visa upp en vacker och spännande plats som många ännu har kvar att lära känna, säger Anna Heide.

Visningarna är gratis och öppna för alla. Matcherna ramas in av kultur. Bland annat blir det brasiliansk samba och candombe från Uruguay i samarbete med sport- och kulturföreningar. Under invigningsdagen den 12 juni kommer det att ske extra många aktiviteter. Varje dag kommer det att finnas mat och dryck att köpa på plats.

För mer information
Anna Bernstad, projektledare, MKB Fastighets AB, telefon: 040-31 35 14
Anna Heide, CSR-chef, MKB Fastighets AB, telefon: 040-31 33 09

Fakta
MKB har för avsikt att visa matcher som börjar klockan 18.00, 21.00 och 22.00. MKB är huvudarrangör och samarbetar med Stadsområde Öster genom BRICKS (fritidsgården i Örtagård), Gatukontoret, bokalägarna och sponsorer. Matcherna visas vid Örtagårdstorget, som ligger längs med Rosengårdsstråket (cykelvägen) framför bokalerna på Bennets väg. Matcherna kommer att visas  Detaljprogrammet för vilka matcher som ska visas kommer att finnas på www.mkbfastighet.se

--------------------


Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.