Skip to main content

Hbtq-certifiering för ett mer inkluderande bolag

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 09:00 CET

Under 2016 kommer MKB Fastighets AB att inleda en omfattande utbildning för att hbtq-certifiera verksamheten.

Hbtq-certifieringen kommer att ge medarbetarna verktyg att använda i det dagliga arbetet, i relationen till kollegor såväl som kunder. Målet är att vara en inkluderande arbetsgivare och hyresvärd.

– Utbildningen innebär kompetensutveckling för samtliga 290 medarbetare. Vi vill vara ett inkluderande företag där alla får vara sig själva under förutsättning att det inte inkräktar på någon annan. Vi ser certifieringen som ett verktyg för att öka vår kunskap och medvetandegöra normer. Det tror vi är bra både för oss själva och i mötet med våra kunder, säger Karin Svensson, HR-chef hos MKB Fastighets AB.

Utbildningen kommer bland annat att ge kunskap om familjebildning och normer, vilket ger förutsättningar för att skapa attraktivare boendemiljöer. Kunskap om lagstiftning och juridik kommer att ge förutsättningar för ett bättre bemötande. Kunskap om våld, våld i nära relationer, homofobi och transfobi skapar förutsättningar för ett tryggare boende.

– Hbtq-certifieringen är av stor strategisk betydelse för MKB och det är vår mest omfattande utbildningssatsning på flera år. Jag ser själv fram mot att lära mig mer, säger Terje Johansson, VD hos MKB Fastighets AB.

Utbildningen kommer att genomföras under 2016 av RFSL:s utbildningsbolag. Utbildningen tar avstamp i alla diskrimineringsgrunder men har fokus på könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning.

– Det är spännande att börja arbeta med MKB Fastighets AB som valt att ligga i framkant som inkluderande arbetsgivare och hyresvärd och jag hoppas så klart att fler fastighetsbolag runt om i landet ska följa detta goda exempel, säger Pär Wiktorsson, verksamhetschef på RFSL.

Idag arbetar MKB med mångfaldsfrågor tillsammans med bland andra MINE (ett nätverk av företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet) där MKB bland annat erbjuder medarbetare att delta i MINE:s mentorprogram. MKB har de senaste åren fokuserat på genus och normer i föreläsningar och workshops för personalen. Det finns en grupp inom bolaget som arbetar med mångfaldsfrågor.

 

För mer information kontakta:
Karin Svensson, HR-chef MKB, 0701-88 33 69
Pär Wiktorsson, verksamhetschef RFSL, 0735-404 576
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55

Om MKB Fastighets AB
Med drygt 23 000 lägenheter och 1 100 lokaler, till ett värde av 24,2 miljarder kronor, och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB en av Sveriges största fastighetsägare. MKB ägs av Malmö stad och har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.