Skip to main content

Hyrestvist avgörs av hyresmarknadskommittén

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 18:04 CET

MKB godtar medlingsbudet på 0,75 procent (1,5 procent från 1 juli), medan Hyresgästföreningen avvisar det. Nu avgörs tvisten av hyresmarknadskommittén, bestående av SABO och Hyresgästernas Riksförbund, det vill säga samma parter som lämnade medlingsbudet.

Genom att acceptera medlingsbudet har MKB anpassat sitt tidigare krav till de fortsatt låga räntorna.

– Vi hade gärna velat diskutera de mer långsiktiga och svåra frågorna, till exempel underhållet och räntan, med Hyresgästföreningen. Underhållet är avgörande för utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och för att vi ska kunna garantera kunderna en bra och modern boendemiljö. Genom att bortse från de långsiktiga frågorna skapas en onödig osäkerhet för både oss och våra kunder. Kunderna riskerar att få stora variationer i hyreshöjningarna med det kortsiktiga synsättet, i stället för en årlig, måttfull och mer planerad sådan, säger MKB:s VD Sonny Modig.

Traditionellt har MKB och Hyresgästföreningen gått i bräschen för flerårsavtal och modernisering av hyressättningen, exempelvis genom den så kallade Malmömodellen, vilket har möjliggjort en långsiktig planering för exempelvis underhåll och investeringar.

– Historiskt har vi och Hyresgästföreningen varit överens om det långsiktiga synsättet. Jag är förvånad över att detta års diskussioner har varit helt fokuserade på kortsiktiga lösningar, säger MKB:s VD Sonny Modig.


För mer information:
Sonny Modig, VD, 070-833 60 37
Haqvin Svensson, vice VD, 040-313 350
Benny Aspegren, ekonomichef, 040-313 365
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 040-313 355


Bakgrund:
MKB Fastighets AB yrkade på ett flerårigt hyresavtal, med en höjning på 2,85 procent från den 1 januari 2010. Grunden för yrkandet var att det generella kostnadstrycket är fortsatt stort och att de stora kostnaderna, det vill säga kostnader för taxor, underhåll och löner fortsätter att öka. Dessa kostnader utgör 90 procent av bostadshyran, räntekostnaderna utgör enbart 10 procent.
Då Hyresgästföreningen stod fast vid sitt krav på frysta hyror för 2010, lämnades hyrestvisten över till Hyresmarknadskommittén för medling, för andra året i rad. Även i fjol sa Hyresgästföreningens lokala förhandlare nej till ett flerårigt avtal trots att förslaget hade föreningsledningens stöd.
Med anledning av dagens tillfälligt låga korträntor föreslog MKB under förhandlingarna en återbetalning före jul till alla hyresgäster, motsvarande en tredjedel av en månadshyra (1500-1800 kronor för en normaltrea). Hyresgästföreningen avvisade detta erbjudande.

 

Fakta:

  • MKB har över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden i Malmö.
  • MKB har över 500 lägenheter under produktion vid slutet av 2009.
  • MKB:s underhåll uppgår under 2009-2010 till 250-300 kr/kvm – närmare dubbelt så mycket som genomsnittet i landet (skillnaden motsvarar över 200 Mkr).
  • MKB:s hyror ligger under nivån i övriga storstadsregioner.
  • MKB:s hyror har följt konsumentprisindex under 2000-talet: 1,8 procent per år. Under samma period har de genomsnittliga lönerna ökat 3-4 procent per år.

Med 22 000 lägenheter och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Bifogade filer

PDF-dokument