Skip to main content

Invigning av Gemenskapen - ny mötesplats för gamla och unga

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 07:45 CEST

Den 23 september invigs aktivitetshuset Gemenskapen – en ny mötesplats i Sorgenfri.  Gemenskapen vänder sig till gamla och unga i bostadsområdet och är ett samprojekt mellan MKB Fastighets AB och Södra innerstaden.

– De boende i området efterlyste en satsning på fritidsaktiviteter i den kundenkät som MKB genomförde 2007. Nu har deras önskemål blivit verklighet. Gemenskapen ska vara en mötesplats, ett aktivitetshus, för alla gamla och unga som bor i området, säger Mats O Nilsson, fastighetschef på MKB.

Bottenplan kommer att vara bemannad och fylld av verksamheter i form av serviceföretag, bland annat frisör och massör, en restaurang och ett café, föreningsliv, filmvisning, bingo, dans, matlagning samt olika kurser. Det kommer att finnas bok- och läxläsning för barn och en skapande verkstad för konst och musik.

Ovanför Gemenskapen finns MKB:s nya seniorboende/temaboende med inriktning på matlagning och som inrymmer 40 lägenheter. Seniorboendet riktar sig främst till personer som har fyllt 65 år och som vill engagera sig i sitt boende och söker gemenskap med sina grannar.

– Vi har kontakt med projektet Näktergalen som vänder sig till seniorer i åldern 70+, som träffar studenter som läser på fakulteten för Hälsa och Samhälle på Malmö högskola. Det kommer också att finnas it-föreningen Seniornet för den som vill lära sig datoranvändning.


Invigning
Vad: Invigning av mötesplatsen Gemenskapen. Före invigningstalet bjuds besökarna på lite mat. Efteråt blir det underhållning av lokala förmågor. Representanter från MKB, Södra innerstadens stadsdelsförvaltning och olika föreningar kommer att finnas på plats.
Invigningstalare: Mats O Nilsson, fastighetschef MKB och Christin Jonsson, chef för Vård och omsorg Södra innerstaden
När: Den 23 september 2010, klockan 11.30–15.00. Invigningstalen hålls klockan 12.00.
Var: Gemenskapen, Spånehusvägen 83, Malmö.


Mer information:
Mats O Nilsson, fastighetschef MKB, 040-31 35 42
Fredrik Björkman, förvaltare MKB, 040-31 36 24
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 040-313 355, 070-188 33 55

---------------------------------------

Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Bifogade filer

PDF-dokument