Skip to main content

MKB Fastighets AB bildar bolag med Skanska och Tornet för att bygga en helt ny stadsdel i Malmö

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2019 14:00 CET

Från hästsportanläggning till ny stadsdel: MKB bildar bolag med Skanska och Tornet för att bygga en helt ny stadsdel i Malmö. Foto: Apelöga

MKB Fastighets AB har bildat ett gemensamägt bolag med Skanska Sverige AB och Tornet Bostads­produktion AB. Tillsammans kommer bolaget att utveckla det område i Malmö där Jägersro travbana finns i dag. Detta offentliggjordes på en presskonferens i förmiddags.

Ambitionen är att bygga 4 000–5 000 bostäder – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Här kommer också att finnas plats för kommersiell verksamhet som när­service och verksamhetslokaler liksom för offentlig service som skolor, förskolor, äldreboende, parkeringshus med mera – allt för att skapa en levande stadsdel.

Natur, teknik och livskvalitet

Områdets nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv och på närheten till naturen. Den nya stadsdelen tar vara på läget och platsens naturliga, gröna förutsättningar och kombinerar det med den moderna teknikens mest spännande möjligheter inom digitalisering, kommunikation och logistik. Fysiskt är det också korta avstånd och goda kommunikationer mellan den nya stadsdelen och resten av Malmö.

Byggstart 2024/2025

Hela projektet förutsätter att Skånska travsällskapet får bygglov för sin planerade anläggning öster om den nuvarande travbanan.

Arbetet med att utveckla området börjar omedelbart, med ambitionen att byggstarten ska ske så snart som möjligt. Området byggs sedan i etapper och beräknas stå klart 2040–2050.

Det nya bolaget kommer att utveckla området och skapa färdiga byggrätter, som det sedan fördelar och avyttrar, huvudsakligen till de tre ägarna men även externt. Bolaget kommer däremot inte själv att investera i byggnader utan bara i infrastruktur: gator, ledningar etc.

Ett hållbart område

En grundbult för exploateringen är att utveckla en hållbar stadsdel, och området blir en plattform för en accelererad utveckling av hållbart byggande. Här kan tre starka aktörer med höga ambitioner förverkliga sina visioner om framtidsinriktade, klimatneutrala lösningar.


För mer information, vänligen kontakta

 • Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef MKB Fastighets AB, telefon 0702-15 31 00,
  e-post gunnar.ostenson@mkbfastighet.se
 • Richard Hultin, Senior Advisor Skanska Sverige AB, telefon 0706-73 15 56,
  e-post richard.hultin@skanska.se
 • Göran Wendel, VD Tornet Bostadsproduktion AB, telefon 0705-56 57 59,
  e-post goran.wendel@tornet.se
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, nås via Anders Malmström, pressansvarig på kommunalrådsavdelningen, 0768-70 79 52

Om området

 • MKB köpte området av Skånska Travsällskapet (STS) i november 2017. Tillträde beräknas ske 2022 förutsatt att STS får detaljplan och bygglov.
 • Området omfattar nuvarande Jägersro travbana och parkeringen mellan travbanan och Jägersro Center, totalt 40 hektar.
 • Bolaget SMT Malmö Partner Holding AB ägs till 45 procent av MKB Fastighets AB, 45 procent av Skanska Sverige AB och 10 procent av Tornet Bostadsproduktion AB.


Om MKB Fastighets AB
Med 23 800 lägenheter och 1 000 lokaler, till ett värde av drygt 35 miljarder kronor, är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. mkbfastighet.se

Om Skanska Sverige AB
Skanska är ett projektutvecklings- och byggföretag med 9 500 medarbetare i Sverige. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. skanska.se

Om Tornet Bostadsproduktion AB
Tornet bygger och förvaltar hyresfastigheter för att utveckla och behålla dem. Bolaget bildades 2010 och ägs av Folksam, Peab och Balder. Det är en kraftfull ägargrupp med god finansiell styrka och solid bygg- och fastighetskompetens, som är engagerade samhällsbyggare med fokus på hållbarhet. tornet.se

FAKTA:
Plats:
Jägersro travbana samt parkeringen utanför
Läge: mellan Inre ringvägen och Yttre ringvägen i sydöstra Malmö
Yta: 40 hektar
Byggstart: 2024/2025
Färdigbyggt: 2040–2050
Innehåll: 4 000–5 000 bostäder + lokaler för kommersiell och offentlig service
Bolagsform: ett Joint Venture-bolag med tre ägare
Ägarandelar: MKB 45 procent, Skanska 45 procent, Tornet 10 procent

Om MKB Fastighets AB
Med drygt 23 800 lägenheter och 1 000 lokaler, till ett värde av drygt 35 miljarder kronor, och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättningar är att vara kundens första val, att medarbetarna är inkluderande och passionerade, att erbjuda hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKB:s vision, Hem för var och en, är visionen om ett Malmö där varje individ har ett bra boende.