Skip to main content

MKB summerar 2010: Rekordhöga nivåer för underhåll och renovering

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 16:45 CET

MKB Fastighets AB:s bokslut för 2010 visar att bolaget investerade 384 miljoner kronor i nyproduktion och modernisering i hyreslägenheter på Malmös bostadsmarknad. MKB:s bestånd ökade under året till 22 238 lägenheter, som motsvarar 33 procent av hyresmarknaden i Malmö. Under året har bolaget gått med 42 miljoner kronor i vinst.

MKB:s underhåll var rekordhögt 2010. Det ökade med 25 procent till 500 miljoner kronor (391 Mkr, 2009). Fastigheterna är välskötta, men ålderstrukturen gör att det har blivit dags nu. Över hälften av bolagets fastigheter är byggda före 1975 och är därmed i behov av ett flertal underhållsåtgärder.

– Underhållet är avgörande för utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och för att vi ska kunna garantera våra kunder en bra och modern boendemiljö lång tid framöver, säger MKB:s VD Sonny Modig.

Underhållet består bland annat av renovering i större skala av stammar, badrum, fasader och tak. Summan motsvarar 300 kronor per kvadratmeter, det är runt 75 procent över snittet för kommunägda bostadsbolag, vilket beror på dels större mängd äldre fastigheter, dels ekonomiska förutsättningar. Underhållsnivån kommer att ligga på samma nivå under 2011.

MKB är den enda aktören i Malmö som har byggt hyresbostäder i någon större omfattning under året. Under 2010 påbörjades produktion av 415 nya hyresbostäder. Totalt färdigställdes 190 lägenheter under 2010 och vid årsskiftet pågick produktion av 383 lägenheter.

De totala investeringarna uppgick under 2010 till 384 miljoner kronor, fördelat på bland annat nyproduktion 241 miljoner och moderniseringar 131 miljoner.

Resultat efter finansnetto, som är i nivå med budgeterad vinst, minskade till 42 miljoner kronor jämfört med föregående år (195 Mkr, 2009). Minskningen beror främst på stor underhållsvolym och höga kostnader för stränga vintermånader.

– Det är viktigt att MKB fortsätter gå med vinst. Vi har ett stort ansvar och vinst krävs för att vi ska kunna ta det. MKB är en aktiv aktör på Malmös bostadsmarknad och bolaget är på olika sätt engagerat i stadens utveckling. Med god ekonomi kan vi fortsätta detta arbete, säger Sonny Modig.

För mer information
Sonny Modig, VD , 070-833 60 37
Haqvin Svensson, vice VD, 040-313 350
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 070-188 33 55

------------------------------------------------------------------------------

Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.