Skip to main content

Nya avtal möjliggör fortsatt hög byggtakt för MKB Fastighets AB

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 13:00 CEST

MKB Fastighets AB har tecknat ramavtal med tre totalentreprenörer för nybyggnation av cirka 2000 bostäder i sydvästra Malmö. Det innebär att MKB i högre utsträckning har garanterad entreprenadkapacitet, vilket möjliggör en hög byggtakt.

Genom de nytecknade ramavtalen får MKB i ett tidigt skede tillgång till entreprenörernas kompetens. På så vis kan vi tillsammans ta fram bra projekt utifrån aktuella förutsättningar. Avtal har tecknats med BAB Byggtjänst AB, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden och Peab.

- Med de nya ramavtalen skapar vi ännu bättre förutsättningar för fler nybyggda bostäder till Malmöborna, det känns väldigt roligt. Vi har redan ett gott samarbete med BAB Byggtjänst och PEAB, och nu hälsar vi Byggnadsaktiebolaget Tornstaden välkomna till Malmöregionen, säger Terje Johansson, vd på MKB Fastighets AB.

MKB har ett flertal kommande projekt i sydvästra Malmö. MKB kommer att leda den tidiga projekteringen i nära samarbete med ramavtalsentreprenören, som sedan kommer att driva projektet som totalentreprenör.

- Vi planerar att starta den första tidiga projekteringen under hösten 2017 för att kunna börja bygga till våren/sommaren 2018. Det är projekt i Hyllie som blir först ut, säger Sara MacDonald, nyproduktionschef på MKB Fastighets AB.

Ramavtalen gäller i fyra år.


För mer information
Sara MacDonald, nyproduktionschef MKB Fastighets AB, 040-31 36 03
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB, 0701-88 33 55

Om MKB Fastighets AB
Med drygt 22 500 lägenheter och 1 100 lokaler, till ett värde av 30,3 miljarder kronor, och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättningar är att vara kundens första val, att medarbetarna är inkluderande och passionerade, att erbjuda hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKB:s vision, Hem för var och en, är visionen om ett Malmö där varje individ har ett bra boende.