Skip to main content

Unga inspirerar till boende i framtidens Rosengård

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 08:00 CET

Under december månad är MKB tillsammans med Rosengårds stadsdelsförvaltning värdar för tävlingen UngBo 12. Malmö stad är huvudarrangör för tävlingen, som syftar till att lyfta fram ungas bostadssituation.

Initiativet att förstärka dialogen mellan unga och bostadsbyggare välkomnas av MKB som hoppas att ett stort antal unga ska inspireras och lämna in sina tävlingsbidrag.

– Vi ser mycket positivt på att hitta nya spännande sätt att arbeta med att fler unga ska komma in på bostadsmarknaden. På en särskild webbsida har vi samlat inspirerande material och information som ska locka unga mellan 18 och 30 att lämna in sina tävlingsbidrag. Vårt mål är att realisera något av de förslag som kommer in, säger Susanne Rikardsson, affärsutvecklingschef hos MKB.

En välfungerande bostadsmarknad står högst på MKB:s önskelista och att medverka i UngBo 12, är en av flera pusselbitar som har betydelse för hur dagens bostadsmarknad utvecklas.

– Vi arbetar för en tät och hållbar stad. Det obebyggda markområdet mellan Amiralsgatan och Cronmans väg, i närheten av den planerade Rosengårds station, känns därför både relevant och spännande att sätta i fokus för tävlingen, säger Susanne Rikardsson.

Inkomna förslag bedöms enligt kriterierna innovativ höjd, realiserbarhet och debattpotential. Vinnaren i Rosengård utses i mitten på januari. Varje månad står en ny stadsdel och en ny byggherre för värdskapet i tävlingen som är indelad i två huvudkategorier – bygga nytt på obebyggd mark samt bygga om en befintlig bostad. Varje månads vinnande förslag kommer visas upp som fullskalemodell hösten 2012.


För mer information
Susanne Rikardsson, affärsutvecklingschef MKB, 040-31 34 60
Anna Wiking, konceptutvecklare MKB, 040-31 36 76
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55

MKB:s UngBosida: http://ungbo12mkb.wordpress.com/

Fakta

UngBo 12 är en tävling om boende i Malmö. Tävlingen vänder sig till personer mellan 18 och 30 år. Mer information: www.ungbo12.se

-------------------------

------------------------------

Om MKB Fastighets AB
Med över 22 200 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.