Skip to main content

Mobilearns nya tjänst skapar arbetstillfällen för nyanlända

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 09:32 CET

Som ett led i Mobilearns arbete för en lyckad integration väljer nu Mobilearn att samarbeta med Bidnord som är Nordens mest kompletta leverantör inom egenanställning.

Arbetslösa födda utanför Europa växer. De utgör nu 42 procent – 148 000 personer – av de inskrivna på Arbetsförmedlingen.

350 000 personer var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av juli. Det är en minskning med 11 000 jämfört med samma månad förra året, visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
Men bland personer födda utanför Europa ökar antalet arbetslösa. På ett år har antalet arbetslösa i den gruppen ökat med 13 000 och är nu uppe i 148 000. Det motsvarar en andel på 42 procent av de inskrivna arbetslösa. För ett år sedan var motsvarande siffra 37 procent.

Med sitt nya ben som omfattar snabbkartläggning av kompetenser, samt matchning mot arbetsgivare och uppdrag, tar Mobilearn krafttag mot arbetslösheten bland nyanlända.

Egenanställning är en anställningsform som ökar explosionsartat och som erbjuder instegsmöjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända. Att kunna erbjuda sysselsättning via den nya lösningen från Mobilearn tar ner tröskeln för de nyanlända och för arbetsgivaren att komma in i arbetslivet.

Den digitala lösningen fungerar som en marknadsplats där uppdragsgivaren helt enkelt annonserar ett uppdrag och vilka kompetenser som efterfrågas för att kunna utföra uppdraget.

Arbetstagaren har via Mobilearns webbapp matat in sina kompetenser och matchas helt enkelt mot uppdragsgivarens önskemål, och vid match skrivs ett digitalt samarbetsavtal.

Direkt då detta avtal sluts aktiveras arbetstagarens försäkringsskydd och uppdraget kan påbörjas.

Vid uppdragets avslut, eller vid överenskommen tidpunkt, faktureras arvodet och skatter, sociala avgifter m.m. betalas innan nettobeloppet betalas ut till arbetstagaren.

- ””Vi har i ett flertal av de över hundra kommunkunder som är anslutna till Mobilearn sett en efterfrågan på en tjänst som denna för att bättre kunna ta tillvara de nyanländas kompetens och erbjuda dem sysselsättning i en snabbare takt i den nya kommunen” säger Magnus Winterman, vd Mobilearn Sverige

Mobilearn är en mobiltjänst för att understödja snabbare integration och etablering i Sverige och internationellt. Företagets prisbelönta tjänst tillför användarna möjlighet till relevant samhällsinformation, jobb och bostäder. Mobilearn är vinnare av Guldmobilen 2014 och i juni 2016 utsedd till ”field leader” inom digitala socioekonomiska integrationslösningar av magasinet Social Innovation Europe. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, London och Bryssel. www.mobilearn.se