Mockfjärds rekryterar med ett nytt koncept

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 08:34 CEST

Mockfjärds söker en medarbetare till kundtjänst. Jobbaudition äger rum på huvudkontoret i Borlänge, Humanistgatan 2A, 78170 Borlänge.

Mockfjärds Entreprenad rustar sig för framtiden med ny VD

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 09:39 CEST

Mockfjärds Fönster är ett expansivt familjeföretag från Dalarna som ingår i den världsledande VKR-Gruppen från Danmark. Koncernen, som består av Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad AB, inledde inte hösten enbart med att flytta samman bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge, utan rekryterade även en ny VD till Entreprenad.

Etablering av nytt huvudkontor i Borlänge.

Nyheter   •   Jul 07, 2016 12:00 CEST

För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge. Flytten ses som en mycket långsiktig etablering och avtalet är skrivet med det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Hushagen.

Mockfjärds Fönstermästaren AB har sedan tidigare kontor i Mockfjärd men planerar nu för en verksamhet med större lokaler för kontor och utbildning i Borlänge. Mockfjärds Fönsterentreprenad AB finns sedan tidigare i Borlänge men behöver lokaler som ger möjlighet till ytterligare tillväxt. Båda bolagen har haft en fantastisk expansion det senaste decenniet och ser att tillväxten är fortsatt god. Synergieffekterna mellan bolagen, attraktivare som arbetsgivare samt kommunens förmåga att möta våra behov gör att Mockfjärds väljer Borlänge som etableringsort. Inflyttning och öppning av de nya lokalerna kommer att ske i början av juni 2017. 

- Att kunna etablera oss i Borlänge är en naturlig del i vår fortsatta utveckling. Mockfjärds Fönstermästaren AB kommer att fortsätta att växa och vi har stort behov av att rekrytera framtida talanger till vår verksamhet och då ser vi närheten till Högskolan och bra kommunikationer som väsentliga delar som möjliggör den tillväxten. Dessutom har vi flera viktiga beröringspunkter med Mockfjärds Fönsterentreprenad AB och en samlokalisering med dem skapar bättre förutsättningar för samverkan säger Raoul Augustsson, Vd för Mockfjärds Fönstermästaren AB.

- Mockfjärds Fönsterentreprenad AB arbetar med inriktning på fönsterbyten med kvarvarande boende i stora fastigheter.

Vi har haft vårt kontor i Borlänge och trivts väldigt bra med det. Att flytta tillsammans med Fönstermästaren igen är en offensiv satsning som jag hoppas ska göra oss till en ännu attraktivare arbetsgivare säger Marcus Weilund, Vd på Mockfjärds Fönsterentreprenad AB

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge, välkomnar Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad ABs etablering:

- Vi välkomnar alla företag, organisationer och myndigheter som väljer att etablera sig i Borlänge och därmed bidrar till Borlänges fortsatta utveckling genom arbetstillfällen och kompetens. Jag är glad att vårt kommunala fastighetsbolag har kunnat erbjuda lokaler som nu ger arbetstillfällen till Borlänge. Det här ger också förutsättningar för ett utökat utbud och kompetens i Borlänge och i Dalarnas Science Park. Nu kommer Mockfjärds, studentkåren och Högskolan att samsas i samma byggnad.

Även hos Fastighets AB Hushagen, som ansvarar för lokalerna, är man glad över avtalet.

- Vi ser fram emot ett samarbete med Mockfjärds. Vi kommer att tillsammans projektera, bygga om och anpassa befintliga lokalytor till moderna och ändamålsenliga kontorsytor i vår fastighet Tenoren 1 som ligger på Humanistgatan 2A i Dalarnas Science Park i närheten av Teknikdalen. Det blir en stor fin lokal på cirka 1 500 kvadratmeter som kommer att passa väl in i området, säger Kenneth Nilsson, Vd på Fastighets AB Hushagen.

Kontaktuppgifter

Raoul Augustsson

Vd Mockfjärds Fönstermästaren AB

Telefon 072-723 63 07

Marcus Weilund

Vd Mockfjärds Fönsterentreprenad AB

Telefon 070-549 69 40

Jan Bohman

Kommunstyrelsens ordförande

Borlänge kommun

Telefon 070-238 71 26

Kenneth Nilsson

Fastighetsägare, Fastighets AB Hushagen

Telefon 070-315 26 33

För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge.

Läs vidare »

Fönsterbytaren Mockfjärds etablerar nytt huvudkontor i Borlänge.

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 12:00 CEST

Mockfjärds startades 1997 och affärsidén är att sälja nyckelfärdiga fönster- och dörrbyten. Sedan starten har företaget haft en fantastisk tillväxt och omsatte 2015 närmare 700 miljoner kronor.

För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge.

Flytten ses som en mycket långsiktig etablering och avtalet är skrivet med det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Hushagen.

Mockfjärds Fönstermästaren AB har sedan tidigare kontor i Mockfjärd men planerar nu för en verksamhet med större lokaler för kontor och utbildning i Borlänge. Mockfjärds Fönsterentreprenad AB finns sedan tidigare i Borlänge men behöver lokaler som ger möjlighet till ytterligare tillväxt. Båda bolagen har haft en fantastisk expansion det senaste decenniet och ser att tillväxten är fortsatt god. Synergieffekterna mellan bolagen, attraktivare som arbetsgivare samt kommunens förmåga att möta våra behov gör att Mockfjärds väljer Borlänge som etableringsort. Inflyttning och öppning av de nya lokalerna kommer att ske i början av juni 2017. 

- Att kunna etablera oss i Borlänge är en naturlig del i vår fortsatta utveckling. Mockfjärds Fönstermästaren AB kommer att fortsätta att växa och vi har stort behov av att rekrytera framtida talanger till vår verksamhet och då ser vi närheten till Högskolan och bra kommunikationer som väsentliga delar som möjliggör den tillväxten. Dessutom har vi flera viktiga beröringspunkter med Mockfjärds Fönsterentreprenad AB och en samlokalisering med dem skapar bättre förutsättningar för samverkan säger Raoul Augustsson, Vd för Mockfjärds Fönstermästaren AB.

- Mockfjärds Fönsterentreprenad AB arbetar med inriktning på fönsterbyten med kvarvarande boende i stora fastigheter.

Vi har haft vårt kontor i Borlänge och trivts väldigt bra med det. Att flytta tillsammans med Fönstermästaren igen är en offensiv satsning som jag hoppas ska göra oss till en ännu attraktivare arbetsgivare säger Marcus Weilund, Vd på Mockfjärds Fönsterentreprenad AB

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge, välkomnar Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad ABs etablering:

- Vi välkomnar alla företag, organisationer och myndigheter som väljer att etablera sig i Borlänge och därmed bidrar till Borlänges fortsatta utveckling genom arbetstillfällen och kompetens. Jag är glad att vårt kommunala fastighetsbolag har kunnat erbjuda lokaler som nu ger arbetstillfällen till Borlänge. Det här ger också förutsättningar för ett utökat utbud och kompetens i Borlänge och i Dalarnas Science Park. Nu kommer Mockfjärds, studentkåren och Högskolan att samsas i samma byggnad.

Även hos Fastighets AB Hushagen, som ansvarar för lokalerna, är man glad över avtalet.

- Vi ser fram emot ett samarbete med Mockfjärds. Vi kommer att tillsammans projektera, bygga om och anpassa befintliga lokalytor till moderna och ändamålsenliga kontorsytor i vår fastighet Tenoren 1 som ligger på Humanistgatan 2A i Dalarnas Science Park i närheten av Teknikdalen. Det blir en stor fin lokal på cirka 1 500 kvadratmeter som kommer att passa väl in i området, säger Kenneth Nilsson, Vd på Fastighets AB Hushagen.

Kontaktuppgifter

Raoul Augustsson

Vd Mockfjärds Fönstermästaren AB

Telefon 072-723 63 07

Marcus Weilund

Vd Mockfjärds Fönsterentreprenad AB

Telefon 070-549 69 40

Jan Bohman

Kommunstyrelsens ordförande

Borlänge kommun

Telefon 070-238 71 26

Kenneth Nilsson

Fastighetsägare, Fastighets AB Hushagen

Telefon 070-315 26 33

Mockfjärds erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Det helhetskoncept som erbjuds våra kunder innefattar rådgivning, måttagning, planering och installation av fönster och dörrar. Mockfjärds Fönster AB grundades 1997 av bröderna Veli-Matti och Tero Heikkinen och ägs sedan 2012 av Dovista. Du kan också följa Mockfjärds Fönster på Facebook.

Mockfjärds startades 1997 och affärsidén är att sälja nyckelfärdiga fönster- och dörrbyten. Sedan starten har företaget haft en fantastisk tillväxt och omsatte 2015 närmare 700 miljoner kronor. För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge.

Läs vidare »

Superföretag 2015 – Bolagen i Borlänge som gör mycket rätt.

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2015 14:05 CET

Flera vinstgivande och snabbväxande företag från Borlänge har kvalat in till den exklusiva listan över Sveriges mest framgångsrika bolag. Mockfjärds Fönsterentreprenad AB är ett av företagen.

Mockfjärds tar hem ytterligare stororder

Nyheter   •   Maj 26, 2015 20:24 CEST

Mockfjärds har under många år varit en framgångssaga. Genom stark tillväxt i segmentet mot villor och egnahem har man erbjudit kompletta fönsterlösningar. Sedan några år tillbaka har Mockfjärds breddat sin verksamhet genom Mockfjärds Fönsterentreprenad AB, som erbjuder kompletta fönsterbyten mot främst bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Framgångssagan verkar bli minst lika bra denna gång.

Den senaste ordern omfattar nästan 7000 fönster. Mockfjärds ska på totalentreprenad leverera och montera fönster till en bostadsrättsförening i Täby utanför Stockholm. Arbetet omfattar utöver fönsterleverans och montage även saneringsarbeten & beklädnader på balkonger. Detta är ett av Mockfjärds större projekt som företaget kan åta sig tack vare att man har lång erfarenhet och kompetens inom totalentreprenader med kvarvarande boenden.

Läs hela pressmeddelandet här.

Mockfjärds har under många år varit en framgångssaga. Genom stark tillväxt i segmentet mot villor och egnahem har man erbjudit kompletta fönsterlösningar. Sedan några år tillbaka har Mockfjärds breddat sin verksamhet genom Mockfjärds Fönsterentreprenad AB, som erbjuder kompletta fönsterbyten mot främst bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Läs vidare »

Mockfjärds gör ny tillväxtresa och tar hem ytterligare stororder till koncernen.

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2015 15:35 CEST

Den senaste ordern omfattar nästan 7000 fönster. Mockfjärds ska på totalentreprenad leverera och montera fönster till en bostadsrättsförening i Täby utanför Stockholm. Arbetet omfattar utöver fönsterleverans och montage även saneringsarbeten & beklädnader på balkonger. Detta är ett av Mockfjärds större projekt som företaget kan åta sig tack vare att man har lång erfarenhet och kompetens inom totalentreprenader med kvarvarande boenden.

– Den här ordern stärker Mockfjärds position på den svenska marknaden som en komplett leverantör av fönsterentreprenader. Genom åren har vi förtjänat ett gott rykte om att vara en trygg och pålitlig samarbetspartner till våra kunder när de ska energieffektivisera och/eller se över sitt underhåll. Vi tror att äkta kundnytta enbart kan uppnås genom djupgående förståelse av kundens behov och dess verksamhet. Vår personal jobbar inte med byggprojekt i första hand, de arbetar med service säger Marcus Weilund, VD för Mockfjärds Fönsterentreprenad AB. Vi har bra medarbetare som alla växer i sina roller och tar ett stort eget ansvar. Det tillsammans med rutiner och system skapar förutsättningar för kvalitet i kombination med stark tillväxt. Vi är tacksamma men inte nöjda, vi siktar vidare mot nya mål fortsätter Marcus.

Mockfjärds erfarenhet inom fönsterbyten har möjliggjort att vi kan erbjuda lösningar, kompetens och tjänster för att matcha våra kunders behov. Företaget har ett helt annat upplägg idag jämfört med bara för några år sedan. Mockfjärds har utvecklat digitalt stöd till särskilda projektfaser för att säkerställa ett förstklassigt slutresultat. Det bygger i grunden på en projektbaserad kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifiering som genomfördes under 2014. Certifieringen tillsammans med en helt unik digital plattform kan alla inblandade ta del av kvalitetsdokument, kundnöjdhet och ärenden i realtid. Systemet är helt transparent och svarar upp mot den moderna människans krav på tillgång och tillgänglighet när de själva behöver informationen.

Projektet kommer att sysselsätta ca 50 personer i ca 1,5 år inom tjänsterna projektledning, montage, produktion och underentreprenörer.

Mockfjärds erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Det helhetskoncept som erbjuds våra kunder innefattar rådgivning, måttagning, planering och installation av fönster och dörrar. Mockfjärds Fönster AB grundades 1997 av bröderna Veli-Matti och Tero Heikkinen och ägs sedan 2012 av Dovista. Du kan också följa Mockfjärds Fönster på Facebook.

Mockfjärds har under många år varit en framgångssaga. Genom stark tillväxt i segmentet mot villor och egnahem har man erbjudit kompletta fönsterlösningar. Sedan några år tillbaka har Mockfjärds breddat sin verksamhet genom Mockfjärds Fönsterentreprenad AB, som erbjuder kompletta fönsterbyten mot främst bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Framgångssagan verkar bli minst lika bra denna gång.

Läs vidare »

Ny fönsterventil ger stora energibesparingar

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2015 08:43 CEST

Mockfjärdsfönster har lanserat en ny fönsterventil som automatiskt reglerar luftflödet utifrån husets behov av ventilation – helt mekaniskt och utan hjälp av elektricitet eller tekniskt avancerade sensorer.

Mockfjärds firar in julen med stororder

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2014 21:52 CET

Fönsterkoncernen Mockfjärds har lagom till julledigheten tecknat avtal med en bostadsrättsförening i västra Stockholm. Fönsterbytet omfattar en helhetslösning med projektering, leverans av fönster, montage och plåtarbeten.

Ordern tillhör de enskilt största i Mockfjärds historia och kommer att säkerställa produktion och arbetskraft både i fabriken samt företagets montageorganisation. Totalt rör det sig om över 2 000 fönster som ska bytas och en ordersumma som överstiger 18 miljoner kronor exklusive moms. Under upphandlingen har stor tonvikt lagts på ett säkert och tryggt genomförande för att säkerställa en hög kvalitet i såväl montage som produkt.

 • Vi har, under de senaste åren, vidareutvecklat vårt koncept och är glada att kunderna uppskattar vårt nya sätt att arbeta.

  säger Marcus Weilund, VD vid Mockfjärds Fönsterentreprenad, och fortsätter sedan:

 • Kommunikationen med fastighetsägare och lägenhetsinnehavare är det komplexa i denna typ av entreprenader. Vår tredjepartscertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö har skapat ett extra stort intresse för vårt koncept och det är vi är väldigt glada och stolta över.

  Förutom en seriös samarbetspartner så har föreningen också betonat vikten av energi, funktion och att fastighetens karaktär bevaras.

  Fönsterbytet beräknas komma igång i mars 2015.


För ytterligare information, kontakta:
Marcus Weilund, VD, Mockfjärds Fönsterentreprenad AB
Tel. 0241-255 00, Mobil: 0705-49 69 40, E-post: marcus.weilund@mockfjards.se

Mockfjärds erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Det helhetskoncept som erbjuds våra kunder innefattar rådgivning, måttagning, planering och installation av fönster och dörrar. Mockfjärds Fönster AB grundades 1997 av bröderna Veli-Matti och Tero Heikkinen och ägs sedan 2012 av Dovista. Du kan också följa Mockfjärds Fönster på Facebook.

Fönsterkoncernen Mockfjärds har lagom till julledigheten tecknat avtal med en bostadsrättsförening i västra Stockholm. Fönsterbytet omfattar en helhetslösning med projektering, leverans av fönster, montage och plåtarbeten.

Läs vidare »

Mockfjärds Fönsterentreprenad AB godkända enligt Byggbranschens kvalitetssystem

Nyheter   •   Jun 27, 2014 15:43 CEST

Mockfjärds Fönsterentreprenad AB har genomfört en tredjepartscertifiering genom Byggmästareföreningens system BF9K.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • MFM Marknad
 • rfmaykleqvsuhzflmwuiaokuvknalj.ogexomar@mockumfjarjaahdsvx.sffiqfte
 • 0241-255 29

Om Mockfjärds

Mockfjärds Fönster AB

Mockfjärds Fönster erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Det helhetskoncept som erbjuds våra kunder innefattar rådgivning, måttagning, planering och installation av fönster och dörrar. Mockfjärds Fönster AB grundades 1997 av bröderna Veli-Matti och Tero Heikkinen och ägs sedan 2012 av Dovista.

Adress

 • Mockfjärds
 • Humanistgatan 2A
 • 781 70 Borlänge
 • Sverige
 • Vår hemsida