Media no image

Vårdcentralerna måste styras av patienternas behov

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2017 10:55 CET

Under hälso- och sjukvårdsnämnden den 8e december vann flera av Moderaternas förslag gehör, och det på goda grunder. Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att gå fram med nya villkor som kraftigt skulle förändra förutsättningarna för vårdcentralerna i Skåne att bedriva patientnära verksamhet efter lokala förutsättningar. Däribland ett förslag om tvingande sena öppettider på vissa vårdcentraler. Moderaterna vill hellre se förslag om särskilda ersättningar som ger en morot för ökat öppethållande där det behövs.

För Moderaterna är det viktigt att vården anpassas till patienternas behov först och främst. Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag lades fram utan att Region Skånes tjänstemän först fått ett uppdrag att analysera konsekvenser för tillgänglighet dagtid, behov av öppettider tidiga morgnar, konsekvenser för bemanning och läkartillgänglighet för alla skånska vårdcentraler. Dessutom stod det klart att förslaget riskerade kosta betydligt mer än de medel som var avsatta för ändamålet, med konsekvens att de skånska vårdcentralernas möjlighet till kontinuitet för de mest behövande patientgrupperna riskerade att urholkas.

Moderaterna anser att vårdcentralerna måste ha fortsatt möjlighet att anpassa sina öppettider efter lokala förutsättningar och sina patienters behov utan detaljstyrning. Det sker bäst genom höjd grundersättning, vilket också gör att kraven på tillgänglighet och kontinuitet kan stärkas, för patienternas bästa över hela Skåne. Allians för Skånes budget skulle gett vårdcentralerna dubbelt så mycket som Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget, vilket skulle möjliggjort bättre bemanning och därmed realistiskt ökat möjligheterna att lokalt anpassa öppettider efter behov. Nu fick Moderaterna tillsammans med Allians för Skåne åtminstone igenom att en större del av Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget riktas mot kontinuitet och tillgänglighet för alla skånska patienter.

Presskontakt:

Lynn Thulin

Politisk sekreterare (M), Region Skåne

lynn.thulin@skane.se, 0739-593 329

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se

Moderaterna och Allians för Skåne lyckades stoppa rödgröna förslag som kraftigt skulle försämra tillgänglighet och kontinuitet i den skånska vården.

Läs vidare »
Qjpwy0wrzqevnjplkwzz
Qbpv2rx63ocilqh7zkhx

Skånska flaggan i topp!

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 17:53 CET

​I dag beslöt regionfullmäktige i Region Skåne att den rödgula korsflaggan ska användas i officiella sammanhang. Samtidigt rekommenderades kommunerna att använda den rödgula flaggan när det ska flaggas skånskt. – Vi är naturligtvis glada för beslutet, även om det inte var nödvändigt att besluta detta igen, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Tg06akwklsay5zdk1w7l

Nu rivs det första vårdvalet upp. Men är det fler i riskzonen?

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 11:25 CET

Zrcrnpu7fzhog2kbuomp
X7au5djhcwldul6oxllh

Trafikverkets studier visar behovet av sexfilig E6

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 20:20 CET

​På fredagen höll Trafikverket ett seminarium i Malmö och beskrev läget på E6 i Skåne. Och vad man planerade för åtgärder. Läget visade det alla vet, att problemen just nu är stora och stigande, på flera avsnitt av E6 har man kraftiga trafikstörningar under flera timmar morgon och eftermiddag i rusningstid. Och när olyckor eller andra störningar tillkommer försämras läget ytterligare.

Media no image

Skånsk kritik mot regeringens strategi kring EMA

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 18:41 CET

EU-kommissionen sammanträder 20 november och på dagordningen finns att besluta om var EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, ska placeras när den ska flyttas från London.

Det har funnits flera alternativ till placeringen och i Skåne har debatten främst rört sig om stödet för en placering i Köpenhamn, en av de städer som hamnat högt i den ranking som gjordes i september. Köpenhamn och Skåne delar ett av Nordens större life science-kluster och Carl Johan Sonesson, moderat regionråd, har uttalat att den svenska regeringen borde lägga kandidaturen för Stockholm åt sidan och istället stötta Sveriges utveckling genom de starka korten i Öresund, och därmed Köpenhamn som placering. Köpenhamn bedömdes stå ovanligt starkt i de delar som, förutom en stark life science-sektor, lyfts som av vikt: att EU-myndigheten ska vara fullt operativ den dag som Storbritannien lämnar unionen, att de anställda ska hitta internationella skolor för sina barn och jobb för sina partners, och att EU:s nästan 40 myndigheter ska vara jämnt spridda över unionen. Köpenhamn lever i högre grad upp till dessa krav än flertalet av kandidaturerna, inklusive Stockholm.

- Om regeringarna i Sverige och Danmark tillsammans hade utarbetat en gemensam strategi istället för att tävla mot varandra så hade sannolikt våra chanser varit större att få en etablering i antingen Sverige eller Danmark, säger Carl Johan Sonesson. Rent objektivt hade Köpenhamn bättre utslag i de parametrar som låg till grund för bedömningarna, men till det kommer politik. Jag har länge försökt påverka för att regeringen ska se Öresundsregionen som en stark del av Sverige och har således stöttat Köpenhamn som placering.

Presskontakt: Lynn Thulin, politisk sekreterare (M)

Lynn.thulin@skane.se, 0739593329

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se

Carl Johan Sonesson (M), regionråd Region Skåne, är kritisk till regeringens hantering i frågan om EMAs, Europeiska läkemedelsmyndigheten, placering. Ett samarbete i frågan hade gett både Sverige och Danmark betydligt större chanser till en strategiskt viktig placering som kunde gynnat både arbetsmarknad och utveckling i Norden.

Läs vidare »
Vaymy8bnccoozstd5d1r
X7au5djhcwldul6oxllh

Svenonius (M) och Sonesson (M): Tre krav för ökad säkerhet vid landets akutmottagningar

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 10:21 CET

I dag tar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne, emot Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, De ska bland annat diskutera säkerheten på akutmottagningarna. Både Stockholm och Skåne har haft allvarliga incidenter där kriminella gäng har hotat medarbetare på akutmottagningarna.

A07xnwyhz7fly5dcqcbe

Starkt stöd i riksdagen för utbyggd E6

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 14:34 CET

På onsdagen (15/11) anordnade Boriana Åberg (M) och Skånedistriktets ordförande Niklas Karlsson (S) ett gemensamt seminarium i riksdagen om trafiksituationen på E6 genom västra Skåne. – E6 behöver åtgärdas snarast, kommenterar oppositionsrådet Pontus Lindberg (M).

Media no image

När får Södra Sandby sin vårdcentral?

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 07:54 CET

Under Alliansens ledning tecknades i början av 2014 ett ”letter of intent” mellan Region Skåne och Lunds kommun om att bygga en ny vårdcentral i Södra Sandby. En tomt var utsedd, Lunds kommun åtog sig planläggning och Region Skåne att bygga. I september 2014 skiftade maktförhållandet och nuvarande socialdemokratiskt ledda styre tog över i Region Skåne och motsvarande i Lunds kommun. Det är nu tre år sedan. Södra Sandby har fortfarande samma vårdcentral. Moderaterna anser att en ingången överenskommelse ska hållas oavsett om makten skiftar.

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se

Stefan Lamme (M) sänder idag in en interpellation till Anna-Lena Hogerud (S) där han ställer sig mycket frågande till vad Anna-Lena Hogerud och socialdemokraterna har gjort för att vara drivande i att få en ny vårdcentral på plats i Södra Sandby.

Läs vidare »
Zrcrnpu7fzhog2kbuomp
Qbpv2rx63ocilqh7zkhx

Vad vill Socialdemokraterna med E6?

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 10:13 CEST

​De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson från Landskrona och Per-Arne Håkansson från Åstorp har lämnat in en motion i riksdagen (2017/18:707) om att bygga ut E6 till sex filer. – Detta visar att Socialdemokraterna är splittrat i frågan. S i Region Skåne och Henrik Fritzon vill inte bygga ut, men skånska S-riksdagsledamöter vill det, kommenterar Carl Johan Sonesson (M).

Qjpwy0wrzqevnjplkwzz
Qbpv2rx63ocilqh7zkhx

Hissa flaggan i dag!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 09:37 CEST

​Dagens besked om att Region Skåne ska göra den rödgula korsflaggan officiell är välkommet, men onödigt. – Det finns redan ett beslut från 1999, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Det intressanta är varför flaggfrågan plötsligt blev så infekterad.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Moderaterna i Region Skåne

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: ​http://www.oppositionskane.se

Adress

  • Moderaterna i Region Skåne
  • Västra Storgatan 12
  • 291 89 Kristianstad
  • Vår hemsida