Skip to main content

Anna Jähnke (M) ger skånskt perspektiv till Moderaternas integrationskommission

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 12:56 CEST

Moderaterna tillsätter en integrationskommission, där Anna Jähnke sitter med. Foto: Henrik Westdahl.

Moderaterna tillsätter en integrationskommission med uppgift att formulera realistiska mål och utarbeta konkreta reformförslag för att komma till rätta med flera av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. I denna kommission kommer Anna Jähnke (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, att ingå.

Integrationskommissionen ska dels fokusera på positivt formulerade mål som högre tillit, ökad och etablerad trygghet, tydlig ekonomisk tillväxt som kommer individerna till del, kraftigt förbättrade skolresultat och minskat utanförskap. Men även mål formulerade i syfte att förhindra en negativ utveckling vad gäller våldsam kriminalitet och gängbrottslighet samt för minskat sysselsättningsgap och en mer ordnad och reglerad migrationspolitik. Integrationskommissionens uppdrag kommer att vara att göra en inventering inom olika politikområden och lämna förslag på vilka förändringar av politiken som måste till för att Sverige ska nå målen.

– Vi har under flera år kombinerat stor invandring med lite integration. Problemen med detta ser vi idag särskilt tydligt i Skåne i form av stora problem med skolan, arbetslöshet, bostäderna, socialtjänsten och vården som kommer att bli ännu större om inte integrationen blir radikalt mycket bättre, säger Anna Jähnke (M). Vi ska nu vända på varje sten och ta fram den handlingsplan som Sverige och Skåne aldrig har haft men så länge har behövt. För bästa resultat ska vi hämta lärdomar från länder som har lyckats bättre än vi.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ska leda arbetet och utöver Anna Jähnke kommer en handfull övriga företrädare för Moderaterna att delta, plus en rad forskare, samhällsdebattörer och andra fristående experter. Kommissionen kommer att jobba koncentrerat under ett år och föreslå konkreta och genomförbara reformer som riksdag och regering kan fatta beslut om.

Arbetsgruppen

Ulf Kristersson, partiledare (ordförande)

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson

Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköping

Anna Jähnke, regionråd, Region Skåne

Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvall

Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna

Expert- och referensgrupp

Susanne Ackum, arbetsmarknadsexpert, tidigare generaldirektör IFAU, tidigare

statssekreterare i Finansdepartementet

Callis Amid, rådgivare i förändringsledning, Afghanistanveteran och föreläsare

Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria, författare och skribent

Martin Lorentzon, grundare Spotify

Gunilla von Platen, grundare Xzakt

Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia

Sekretariat

Maria Mikkonen, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli

Karin Sedvall, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli

För mer information och kommentarer

Anna Jähnke (M)

Regionråd och Regionala utvecklingsnämndens ordförande

anna.jahnke@skane.se

0732-31 12 93

Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans  med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: alliansforskane.se