Skip to main content

Carl Johan Sonesson (M): Låt det bli nya brolopp över Öresund

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2019 15:33 CEST

Carl Johan Sonesson (M)

Den nya socialdemokratiska transportministern Benny Engelbrecht vill ta bort förbudet mot motionslopp på Stora Bältbron i Danmark. I framtiden ska det var möjligt att tillåta motionslopp med löpare eller cyklister över Stora Bält.

Det väcker genast tanken på att återigen låta löpare ta Öresundsbron i besittning för en dag, eller kanske åtminstone halva bron. Så skedde både vid invägningen och några år senare.

– Jag kommer nu åter att aktualisera diskussionen om inte även Östersundsbron skulle kunna öppnas upp för motionslopp vid jubileumsår, såsom nästa år när bron fyller 20 år. Jag tycker det är dags igen, säger Carl Johan Sonesson (M). ordförande i styrelsen för Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagen.

Kontakt:
Peter J Olsson
Senior advisor (M)
070-4487170

Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans  med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: alliansforskane.se