Skip to main content

Oroväckande prognos för Region Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 12:06 CET

Carl Johan Sonesson (M).

Uppföljningen i Region Skåne efter de två första månaderna 2018 har nu publicerats. Prognosen för hela året indikerar ett resultat som är 1,4 miljarder kronor sämre än budget. Nettokostnadsutvecklingen har stigit till 5,1 procent, vilket liknar de nivåer som redovisades under större delen av 2017.

– Detta är allvarligt. Ekonomin ser nu mer oroväckande ut än tidigare under mandatperioden och då har skatteintäkterna ändå räknats upp med ett rekordbelopp på 2 021 miljoner kronor, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

– I dagarna har vi precis fått höra från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den politiska ledningen att de fick bukt med den galopperande nettokostnadsutvecklingen i slutet av 2017. Detta var uppenbarligen mest bara yta, och det känns närmast som en frisering av siffrorna inför bokslutet.

Bara hälso- och sjukvården prognostiseras få ett underskott för 2018 på 1 382 miljoner kronor.

– Det politiska styret måste bli mer involverad i sjukhusens ekonomi. Sannolikt har vi för stora kolosser till förvaltningar. Detta hämmar personalen och minskar möjligheterna att driva verksamheten med god ekonomi, säger Carl Johan Sonesson.

Trots att Region Skåne har haft ett anställningstak till alldeles nyligen anställs det också fortfarande. Det finns 218 fler anställa efter februari i år jämfört med motsvarande tidpunkt 2017. Samtidigt minskar vårdproduktionen. Det har blivit fler som väntar på att opereras eller få annan specialistvård inom de 90 dagar som vårdgarantin anger.

– Både vården och ekonomin utvecklas i fel riktning, avslutar Carl Johan Sonesson.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se