Skip to main content

Sälj Region Skånes vindkraftverk till Linköping

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2016 07:30 CEST

Sedan början av året äger Region Skåne sex vindkraftverk, placerade i Fröreda i Hultsfreds kommun. Investeringskostnaden har uppgått till 252 miljoner kronor. Beslutet att satsa på egna vindkraftverk, som togs under förra mandatperioden, var långtifrån självklart för Moderaterna. Att äga och driva egen energiproduktion är ingen kärnverksamhet för det offentliga.

– Moderaterna ledde visserligen det femklöverstyre som accepterade investeringen i vindkraft – och avtal, även politiska sådana, ska hållas, säger Carl Johan Sonesson (M). Men samtidigt har Region Skåne sedan beslutet om vindkraftverken togs fått drastiskt försämrad ekonomi.

Under 2015 tvingades Socialdemokraterna och Miljöpartiet halvera överskottsmålet, och nådde ändå inte budget. Nu visar prognoserna att 2016 börjar lika illa som förra året. Uppföljningen efter februari visar på flera hundra miljoner kronor sämre helårsresultat jämfört med budget. Balansåterställningskravet och kravet på överskott för att säkerställa en god ekonomisk hushållning är för de kommande två åren två miljarder kronor.

– Det krävs därför både kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder av alla tänkbara slag. Felaktiga beslut måste kunna omprövas, säger Pontus Lindberg (M).

Linköpings kommun har nu för avsikt att ta beslut om att investera i vindkraft. De är redo att betala 230 miljoner kronor för fem verk.

– Därför föreslår vi i ett initiativ till regionstyrelsen i dag att regiondirektören får i uppdrag att i första hand undersöka om Linköpings kommun är villig att köpa några eller alla av Region Skånes vindkraftverk, och att i andra hand undersöka om det finns någon annan köpare, avslutar Carl Johan Sonesson.

Förslaget framförs i dag också till politikerna i Linköping både på Östgöta Correspondentens debattsida och på Opposition Skåne. Initiativet bifogas.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare, regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne
Tel: 044-309 34 72

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se

Bifogade filer

PDF-dokument