Skip to main content

Se järnväg och väg i en helhet!

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 16:19 CET

En av flera pusselbitar har nu kommit på plats. De utsedda förhandlarna för den nya höghastighetsjärnvägen presenterade i dag sin syn på finansieringen. De tror på kommersiell trafik till dagens biljettpriser, och att cirka tio procent kan betalas genom ökade markvärden och lokal medfinansiering. Detta trots att kostnaderna blir så stora att de inte ryms inom statens normala infrastrukturinvesteringar.

– Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig del av framtidens kommunikationer, säger Pontus Lindberg (M), regionsråd i opposition i Skåne. Det är bra att utredarna arbetar snabbt. Trafikpolitiken måste emellertid innefatta även vägar, regionala järnvägar och flyg. Investeringen får inte gå ut över dessa nödvändiga investeringar.

Skåne har ett stort behov av ny infrastruktur. Järnvägsnätet är i princip fullt och det behövs snarast fyra spår på stambanan hela vägen genom Skåne, dubbelspår på Västkustbanan, men också satsningar på Skånebanan Helsingborg-Kristianstad. E6 behöver sex körfält och flyget ges möjlighet att utvecklas.

– En helhetssyn på kommunikationerna behövs, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Skåne. Det gäller i hela landet men framförallt i Skåne. Investeringar i ett trafikslag måste understödjas av satsningar på andra. En enstaka satsning får inte bli en gökunge som äter upp alla resurser.

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se