Skip to main content

Större regionsamarbete, inte större regioner!

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 15:14 CEST

Nu finns ett förslag på att bilda föreningen Regionsamverkan Sydsverige för att utöka det funktionella samarbetet mellan regionerna i södra Sverige. Det är en utveckling av det tidigare samarbetet SydSam och omfattar samverkan om regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård.

– Nya administrativa gränser för att skapa nya storregioner, som  regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) förordar, löser inga reella problem. Och det är Moderaterna i Region Skåne fortfarande motståndare till, säger Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsenHär visar vi i Sydsverige i stor enighet att ett funktionellt samarbete oss emellan är en både möjlig och önskvärd väg framåt.

– Region Skåne har redan ett utvecklat samarbete med sina grannar på flera områden, som Öresundstågen, arbetet i Södra sjukvårdsregionen och inom Greater Copenhagen, säger Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Samverkan i Sydsverige grundar sig på samförstånd. Den vägen får inte överges.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Tel: 044-309 32 33

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne
Tel: 044-309 34 72

Bakgrund

Den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning bildades 2012 efter att Landstinget Kronoberg initierat frågan om gemensam region. Medlemmar i föreningen har varit Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Hösten 2014 beslöt styrelsen att inte gå fram med en gemensam ansökan om att bilda en storregion. I fredags (21/8) behandlades nya stadgar för föreningen Regionsamverkan Sydsverige, till vilken också Region Halland och Region Jönköping vill ansluta sig.

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog!

Läs mer på alliansen webbsida:

www.oppositionskane.se