Alliansen största regeringsalternativ i landstinget

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 11:30 CEST


Det är glädjande att Alliansen återigen har fått väljarnas förtroende att leda landstinget. Det samlade alternativ som gick till val på en fortsatt stabil ekonomi i landstinget, att människor ska kunna välja vård och en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken har fått flest röster.

Alliansen utgör det största regeringsalternativet för landstinget, även om inget alternativ har egen majoritet. Vi avvaktar nu sluträkningen på onsdag.

Alliansens inriktning är att genom fortsatt samarbete ta ansvar för ledningen av Stockholm läns landsting, men vi vill också söka samverkan över blockgränsen för att nå breda politiska lösningar.

Alliansen kommer inte medverka till att ge varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet inflytande.

Presskontakter
Caroline Opsahl, pressekreterare (M), 070-737 43 35
Rasmus Jonlund, presschef (L), 070-737 41 83
Sofia Molin, pressekreterare (C), 070-737 41 42
Steven Crosson, presschef (KD), 070-737 43 21

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. 

​Det är glädjande att Alliansen återigen har fått väljarnas förtroende att leda landstinget. Det samlade alternativ som gick till val på en fortsatt stabil ekonomi i landstinget, att människor ska kunna välja vård och en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken har fått flest röster.

Läs vidare »

​S-ledare i landstinget måste ge besked - kommer de acceptera ny skatt på landstinget?

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 07:45 CEST

​Igår avslöjades att Stockholms läns landsting riskerar förlora 1,4 miljarder ytterligare i utjämningsskatt. Det blir effekten om förslagen i en utredning regeringen beställt genomförs, som ska presenteras kort efter valet. Totalt skulle 2,3 miljarder fördelas från landstinget till övriga Sverige.

M går till val på nya insatser mot fusk- och tjuvåkning

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 06:24 CEST

Kollektivtrafiken ska vara till för hederliga betalande resenärer. Fusk- och tjuvåkning ska bekämpas. Det är Moderaternas besked inför valet. Efter insatser som minskat fusket under senare år med fler som gör rätt för sig i SL-trafiken, öppnas nu för flera nya insatser som ska markera rätt och fel i kollektivtrafiken.

​Landstinget föreslås betala dubbelt så mycket i utjämningsskatt – 3000 kronor per år för en vanlig familj

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 06:30 CEST

Stockholms läns landsting ska betala ytterligare 1,4 miljarder kronor i utjämningsskatt. Det föreslår en utredning från regeringen som kommer att presenteras efter valet. Sammantaget innebär det att 2,6 miljarder kronor kommer fördelas från landstinget till andra kommuner och landsting. Det är skattepengar som riskerar nödvändiga investeringar i regionens sjukvård och kollektivtrafik.

Stockholm först i världen med helt fossilfri kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 06:00 CEST

Nu har de sista SL-bussarna drivna på icke förnyelsebara drivmedel fasats ut. Det innebär att SL:s och Stockholmsregionens busstrafik, och därmed alla kollektivtrafik på land, som första huvudstadsregion i världen nu är 100 procent fossilfri.

- Jag är mycket stolt och glad över detta. Vi har inte bara visat att detta är möjligt, vi har fått en historisk omställning på plats och det många år innan uppsatt mål.Det är extra roligt att SL och Stockholm nu tar ledartröjan i omställningen till mer hållbart. Då andra partier bara pratar och för symbolpolitik, visar Alliansen hur vi går från ord till handling, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

- Som miljölandstingsråd så har jag sedan 2006 tillsammans med övriga Alliansen drivit på för att nå en fossilfri kollektivtrafik och det är fantastiskt kul att ha nått hela vägen i mål under den här mandatperioden, säger Gustav Hemming (C), miljölandstingsråd.

- Att vi redan sju år före utsatt tid når målet om en fossilfri fordonsflotta är ett fantastiskt resultat. Med en fossilfri fordonsflotta minskar landstingets klimatavtryck. Nu kan vi ta nästa steg för att minska klimatavtrycket och få ännu fler att välja kollektivtrafiken genom satsningar på elektrifiering, innovation och digitalisering av trafiken, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd.

- Stockholm har Sveriges bästa kollektivtrafik och vi har ambitionen att bli bäst i världen. Därför är det otroligt glädjande att vi nu har tagit ett stort kliv för att få världens renaste kollektivtrafik. Det vi har gjort kommer framtidens barn tacka oss för, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare trafiknämnden.

Fakta

Resan mot en fossilfri och klimatsmart kollektivtrafik inleddes med etanolbussar och biogas. Den kraftiga expansionen börjande 2006 då 2 av 10 bussar var miljöbussar. Vid årsskiftet försvann sju av de nio kvarvarande dieselbussarna och sedan fanns bara två små bussar kvar – en på Tynningö och en på Ornö. Först ställdes Tynningö-bussen om och nu har även bussen på Ornö börjat tankas med förnyelsebart drivmedel.

Pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor drivs sedan tidigare till 100 procent på ren el från förnyelsebara energikällor. SL länge arbetat systematiskt med utfasning av fossila drivmedel och hela tiden jobbat mot högt ställda miljömål.

Sverige har nationellt ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och Stockholms läns landstings mål var övergång till 100 procent förnybart i busstrafiken år 2025 – något som nu har nåtts med råge. Stockholmsregionen blir nu först i världen med en helt fossilfri bussflotta och kollektivtrafik på land.

Fördelningen mellan SL:s olika miljöklassade drivmedel

  • Andel bussar med biogas:15%
  • Andel bussar med etanol:21%
  • Andel bussar med RME (Rapsmetylester):51%
  • Andel bussar med HVO (Hydrerad vegetabilisk olja):13%
  • (RME och HVO = biodiesel)

Presskontakter

Claes Wersäll
Pressekreterare (M)
Stockholms läns landsting
070-737 41 90
claes.wersall@sll.se

Sofia Molin
Pressekreterare (C)
Stockholms läns landsting
070-737 41 42
sofia.molin@sll.se

Rasmus Jonlund
Presschef (L)
Stockholms läns landsting
070-737 41 83
rasmus.jonlund@sll.se

Steven Crosson
Presschef (KD)
Stockholms läns landsting
070-737 43 21
simon.olsson@sll.se

Nu har de sista SL-bussarna drivna på icke förnyelsebara drivmedel fasats ut. Det innebär att SL:s och Stockholmsregionens busstrafik, och därmed all kollektivtrafik på land, som första huvudstadsregion i världen nu är 100 procent fossilfri.

Läs vidare »

Miljonsatsning på trygghetsväktare i pendeltågstrafiken

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 06:00 CEST

Fem miljoner satsas på ett pilotprojekt i pendeltågstrafiken för att öka tryggheten för såväl resenärer som för de anställda. Det handlar om ett 15-tal trygghetsväktare som ska arbeta med trygghetsskapande åtgärder i hela systemet, men med fokus på stationer där otryggheten upplevs som störst.

Pressinbjudan: Start för tunnelbanans utbyggnad i Järfälla

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 10:27 CEST

På måndag tas det första spadtaget för tunnelbanans utbyggnad till Järfälla enligt överenskommelsen i Stockholmsförhandlingen 2013. Tunnelbanebygget som blir det första på drygt 40 år innebär starten för Blå linjens förlängning mellan Akalla och Barkarby som blir en ny viktig knutpunkt för framtidens resenärer mellan tunnelbana, pendeltåg och buss i den nya framväxande Barkarbystaden.

​Paket med bättre villkor för vårdens medarbetare ger fler vård i tid

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 07:00 CEST

Bristen på sjuksköterskor leder till stängda vårdplatser och en tung arbetsbelastning på sjukhus i hela Sverige. För att vända utvecklingen i Stockholms län presenterar Alliansen nu ett paket för vårdens medarbetare som ska bidra till att fler vill börja arbeta och stanna kvar på landstingets sjukhus, vilket också ger fler öppna vårdplatser. Paketet kommer ingå i den budget som Alliansen lägger fram i höst.

- Medarbetarna på akutsjukhusen gör ett fantastiskt jobb, men de behöver avlastning och fler kollegor. Stockholms län har redan Sveriges kortaste vårdköer. Det här paketet med konkreta insatser för en bättre arbetsmiljö är ett viktigt steg för att få bort vårdköerna helt och hållet, säger Irene Svenonius (M), landstingsstyrelsens ordförande.

- Vårdpersonalen har bland samhällets mest ansvarsfulla jobb, dygnet runt och veckans alla dagar. Den som väljer att arbeta kvällar, nätter och helger ska också få kortare arbetstid. Vi ska också förbättra utbildningsmöjligheterna för sjuksköterskor – i väntan på en regering som tar sitt ansvar, vill vi i landstinget utvidga vår Stockholmsmodell där blivande specialistsjuksköterskor får betalt under utbildningen och har en koppling till sin arbetsplats. Stockholmsmodellen är som läkarnas ST-tjänster, för sjuksköterskor, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd. 

- Sjuksköterskor och läkare behöver få mer tid att vara med patienter. Vi kommer därförunderlätta för avlastande personal som arbetar med exempelvis administrativa arbetsuppgifter, städning och bespisning. Dessa satsningar kommer leda till mindre stress och en mer hållbar arbetssituation för sjuksköterskor och läkare, säger Ella Bohlin (KD), barn och äldrelandstingsråd.

- Att säkra personalförsörjningen är nyckelfrågan för att klara tillgängligheten och kvalitén i sjukvården och är därför vår viktigaste prioritering under kommande mandatperiod. Alla medarbetare måste känna sig sedda av sina chefer och uppleva att utveckling och engagemang i yrkesrollen belönas, ett sätt att säkerställa det är individuella lönesamtal, säger Gustav Hemming (C) miljö och regionplanelandstingsråd.

Alliansens personalpaket:

Rimlig personalomsättning ska ge sjukhus mer pengar
I dag har flera sjukhus en allt för hög personalomsättning, vilket både är ett resultat av dålig arbetsmiljö men leder också i sig självt till en sämre arbetsmiljö. Vår uppfattning är att man långsiktigt får den förändring man betalar för, därför vill vi införa kvalitetsindikatorer i sjukhusavtalen för rimlig personalomsättning. Därför behöver också en god arbetsmiljö premieras i sjukhusens stora flerårsavtal, där ersättningen på över 60 miljarder på tre år regleras. Samtidigt bedömer vi att de här utmaningarna hanteras bäst lokalt i verksamheterna, och därför vill vi arbeta fram de nya indikatorerna och justeringarna av avtalen i dialog med sjukhusen.

Stockholmsmodellen för specialistsjuksköterskor
Bristen på specialistsjuksköterskor är den enskilt största orsaken till att alla vårdplatser inte kan hållas öppna, och till att väntetider ibland blir för långa på akutsjukhusen. Specialistsjuksköterskor har också en allt viktigare roll i öppenvård och primärvård. Fler specialistsjuksköterskor behöver utbildas, vilket är ett statligt ansvar. Landstinget ska samtidigt göra mer som arbetsgivare och som huvudman för sjukvården i länet. Vi driver sedan några år program där sjuksköterskor får vidareutbildning till specialistsjuksköterskor med utbildningslön och bibehållen koppling till arbetsplatsen. Upplägget kan jämföras med läkares ST-utbildning och gör det mer attraktivt att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Denna ”Stockholmsmodell” bör införas brett i landet. I avvaktan på en regering som tar ansvar för specialistsjuksköterskors utbildning ska Stockholmsmodellen byggas ut här i Stockholms läns landsting.

Alliansen är överens om en ambitionshöjning, men storleken på satsningen kommer att bestämmas när vi beslutar om landstingets budget som helhet senare i höst.

Bättre villkor för medarbetarna i 24/7-verksamheten
Inom landstingets dygnet runt-öppna verksamheter är personalomsättningen förhållandevis hög. Det är givetvis påfrestande att arbeta på obekväma tider och villkoren behöver därför utvecklas. I det nya avtalet med Vårdförbundet finns därför en kvarstannandebonus med 40 timmars extra ledighet per år. I det nya avtalet mellan landstinget och Vårdförbundet får sjuksköterskor och barnmorskor också möjlighet att förkorta arbetstiden genom att arbeta på kvällar, nätter och helger. Det är angeläget att detta avtal genomförs så fort som möjligt, och Alliansen vill att det ska vara implementerat fullt ut senast den 31 december 2018.

Avlasta professionen och förbättra introduktionen
Skapa mer tid hos patienten för sjuksköterskor och läkare genom att avlasta med andra personalgrupper som till exempel hanterar bespisning, städning och transporttjänster liksom administration. En annan viktig åtgärd är att säkerställa att alla nyrekryterade medarbetare får en god introduktion till arbetet genom att handledaren har tillräckligt med tid. Exakta formerna för hur dessa förbättringar ska åstadkommas avser Alliansen återkomma om i nästa budget. Alliansen har redan satt igång ett arbete tillsammans med professionen för att minska byråkratin och skapa mer tid för patienten.

Ansvar, erfarenhet och utbildning måste löna sig
Kompetensstegarna för sjuksköterskor och barnmorskor ska införas senast 30 juni 2019 för att tydliggöra en möjlig karriärväg från nyexaminerad sjuksköterska till erfaren disputerad specialistsjuksköterska eller barnmorska. 

Det ska löna sig att utvecklas på sin arbetsplats - krav på individuella lönesamtal
Du ska inte behöva lämna landstinget för att göra lönekarriär. Inom hälso- och sjukvården är erfarenhet ofta en viktig faktor för kvalitet och personal med lång erfarenhet från en avdelning kan göra stor skillnad för arbetsmiljön. Lojalitet måste därför löna sig och därför ska alla i landstinget ha en individuell löneutveckling. En viktig faktor för att åstadkomma detta är de årliga lönesamtalen. Tyvärr förekommer det idag att dessa lönesamtal uteblir helt och hållet. Landstinget kommer därför börja mäta i medarbetaruppföljningen hur många som haft ett årligt lönesamtal med sin närmaste chef.

Presskontakter
Caroline Opsahl, pressekreterare (M), 070-737 43 35
Rasmus Jonlund, presschef (L), 070-737 41 83
Steven Crosson, presschef (KD), 070-737 43 21
Sofia Molin, pressekreterare (C), 070-737 41 42

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. 

Bristen på sjuksköterskor leder till stängda vårdplatser och en tung arbetsbelastning på sjukhus i hela Sverige. För att vända utvecklingen i Stockholms län presenterar Alliansen nu ett paket för vårdens medarbetare som ska bidra till att fler vill börja arbeta och stanna kvar på landstingets sjukhus, vilket också ger fler öppna vårdplatser.

Läs vidare »

Ny opinionsundersökning visar: Stort stöd för bygget av ringleden hos alla partiers väljare

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 11:38 CEST

I dag presenterade Stockholmsmoderaterna sin nya kampanj om färdigställandet av ringleden runt Stockholm. Detta tillsammans med en rykande färsk opinionsundersökning gällande Stockholmarnas uppfattning om trafik, trängsel och ringleden. Undersökningen visar stort stöd för bygget bland samtliga riksdagspartiers väljare trots att den socialdemokratiska regeringen och S-styret i staden är emot.

Norrtälje först i Sverige med helt eldriven stadsbusstrafik

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 06:20 CEST

För första gången i Sverige införs en helt elektrifierad busstrafik i stadsmiljö. Detta genom ett samarbete mellan SL och Norrtälje kommun tillsammans med bussoperatören Nobina. De nya bussarna invigs imorgon lördag kl 10.00 i Norrtälje och trafiken startar sedan på måndag den 20 augusti.

Bilder & Videor 10 bilder

Om Moderaterna i Stockholms läns landsting

Moderaterna i Stockholms läns landsting

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Landstinget leds av finanslandstingsrådet Irene Svenonius sedan januari 2017.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Adress

  • Moderaterna i Stockholms läns landsting
  • Hantverkargatan 45
  • 104 22 Stockholm
  • Sverige