F2baxmycdivhkoai3nyu
Iyjcceo6slyizzpx70gv

Göran Stiernstedt ny styrelseordförande för landstingets ”superstyrelse”

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 07:00 CEST

Alliansen föreslår att vårdexperten Göran Stiernstedt bli ny styrelseordförande i landstingets gemensamma styrelse för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. Stiernstedt är läkare och har tidigare bland annat varit biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala och regeringens nationella samordnare.

Dnjue1arfqbgkkex2t84
Avwqo7vgcg8fphfmko6d

Carpelan: "Regeringen måste ta ansvar för läkemedelsförsörjningen"

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 11:26 CEST

Riksrevisionen slår fast i en utredning att regeringen inte har skapat tillräcklig beredskap för en väl fungerande livsmedels- och läkemedelsförsörjning vid kris eller katastrofer. De beredskapslager som tidigare fanns med mat och läkemedel är avskaffade, menar Riksrevisionen. Stockholms läns landsting har en beredskap för en regional kris, men inte för en nationell kris.

Xrrlvolrgxklqzsjpwbh
Iyjcceo6slyizzpx70gv

​Resultatet efter fyra år med S: Fördubblade vårdköer och lägst polistäthet på tio år

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 15:30 CEST

I dag presenterade den socialdemokratiska regeringen den sista vårpropositionen för den här mandatperioden. Efter snart fyra år i regeringen är resultaten tydliga: Skattehöjningar på arbete, fördubblade vårdköer i landet och lägst polistäthet på tio år. De här problemen måste mötas med långsiktiga och målmedvetna reformer - inte med små och kortsiktiga insatser.

D1jwkr63drxsi3ddgaom
Joijnlowaorvck5r8dro

Alliansen satsar en halv miljard på ökad säkerhet och trygghet i SL-trafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 06:00 CEST

Idag presenterar Alliansen den största riktade satsningen på ökad trygghet och säkerhet i SL-trafiken under åtskilliga år. Totalt satsas under kommande år runt en halv miljard på förstärkt skydd av kollektivtrafiken i form av exempelvis en kraftig utökning av antalet väktare.

Media no image
Iyjcceo6slyizzpx70gv

Alliansen presenterar nystart för Nya Karolinska

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 12:00 CEST

Vid Nya Karolinska bedrivs dagligen framstående sjukvård som kommer invånarna i Stockholms län och hela landet till del. Samtidigt finns det flera problem kopplade till det nya sjukhuset som måste lösas. Därför presenterar Alliansen i landstinget ett åtgärdsprogram som ska ge Nya Karolinska och hela Karolinska Universitetssjukhuset en nystart. Bland annat föreslås en ny styrelse för sjukhuset.

- Nya Karolinska är en viktig del av ett av Sveriges främsta universitetssjukhus, men det finns problem som behöver åtgärdas. Det kräver en ny styrelse som fokuserar på att stärka det nära ledarskapet inom hela Karolinska Universitetssjukhuset. Håkan Sörman kommer som ny styrelseordförande med lång och gedigen erfarenhet av offentlig sektor att tillföra precis den typen av kunskap som behövs framåt, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare.

- Karolinska universitetssjukhuset genomgår en viktig förändring som handlar om mer än bara en ny modern och topputrustad sjukhusbyggnad. Varje dag ger engagerade och kompetenta medarbetare en vård av hög kvalitet som räddar liv och förbättrar människors hälsa – hjärtsjukvården är bäst i landet enligt Swedehearts index. Styrningen och ledarskapet ska utvecklas för att ge ännu bättre förutsättningar och från landstingets sida ser vi en ny styrelse som en nystart för universitetssjukhuset, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

- Karolinska har överanvänt konsulter och det har gjort att pengar har gått till fel saker. Samtidigt har inte medarbetarna varit tillräckligt involverade i hur vården ska bedrivas. För en bättre ekonomisk uppföljning anser vi att sjukhuset behöver en ny styrelse. Vi lyssnar också på medarbetarnas kritik mot försäljningen av Karolinskas gamla lokaler och skjuter upp den, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare.

- Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge är tillsammans Sveriges näst största arbetsplats. Det ställer enorma krav på god styrning och därför tillsätter vi en utredning för att stärka det nära ledarskapet. Den ska bland annat pröva tanken med flera fristående sjukhusenheter inom ramen för Karolinska Universitetssjukhuset, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplanelandstingsråd och gruppledare.

Alliansens åtgärdsprogram för Karolinska Universitetssjukhuset

Åtgärder för att minska kostnaden för det nya sjukhuset:

- Prislista definierad för småjobb som tar bort risken för oskäliga ersättningar
- Omförhandling av finansieringen med Skanska/SHP i syfte att sänka kostnaderna
- Analyser görs av att köpa hela projektbolaget SHP till rätt pris 

Åtgärder för att hantera inkörningsproblem med lokaler/utrustning:
- Skanska har på egen bekostnad rättat till byggfel (t.ex. duschar där vattnet rann åt fel håll)
- Den ansvariga teknikleverantören har installerat om delar av ett trådlöst nätverk – vi kräver dem på ersättning för problemen
- Successiva anpassningar - t.ex. en gång så att personal kan gå torrskodda mellan nya byggnaden och administrativa lokaler
- Uppskjuten försäljning av ”Gamla Karolinska” utifrån synpunkter från medarbetare 

Åtgärder för bättre ekonomisk kontroll och uppföljning:
- Nya rutiner på sjukhuset – bland annat nyinrättad Compliance Officer
- Ny central inköpsfunktion inom landstinget och en särskild regelefterlevnadschef
- Oberoende extern granskning av konsultanvändning inom sjukhuset (pågår)

Åtgärder för bättre verksamhetsstyrning:
- Ny styrelse utses på landstingsfullmäktige i maj.
- Breddad kompetens i styrelsen – från fem till sju ledamöter
- Landstingsdirektören kommer vara adjungerad till sjukhusstyrelsen

Läs mer här: https://www.dn.se/debatt/vi-i-alliansen-byter-ut-styrelsen-for-karolinska/

Den nya styrelsen i sin helhet
Alliansen kommer föreslå följande styrelse på landstingsfullmäktige den 8 maj.

Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Ylva Hambraeus Björling
Håkan Nilsson
Kjell Asplund
Karin Eliasson
En ytterligare person kommer att presenteras.

Presskontakter
För Irene Svenonius (M)
Caroline Opsahl, pressekreterare
Mobil: 0707-374335
Mail: caroline.opsahl@sll.se

För Anna Starbrink (L)
Rasmus Jonlund, presschef
Mobil: 0707-374183
Mail: rasmus.jonlund@sll.se

För Ella Bohlin (KD)
Simon Olsson, pressekreterare
Mobil: 0707-374321
Mail: simon.olsson@sll.se

För Gustav Hemming (C)
Sofia Molin, pressekreterare
Mobil: 0707-374142
Mail: sofia.molin@sll.se

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. 

Vid Nya Karolinska bedrivs dagligen framstående sjukvård som kommer invånarna i Stockholms län och hela landet till del. Samtidigt finns det flera problem kopplade till det nya sjukhuset som måste lösas. Därför presenterar Alliansen i landstinget ett åtgärdsprogram som ska ge Nya Karolinska och hela Karolinska Universitetssjukhuset en nystart. Bland annat föreslås en ny styrelse för sjukhuset.

Läs vidare »
Media no image
Iyjcceo6slyizzpx70gv

Pressinbjudan: Nystart för Nya Karolinska

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 06:30 CEST

Alliansen i Stockholms läns landsting bjuder in till pressträff med anledning av en nystart för Nya Karolinska. En ny styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset kommer också att presenteras.

Datum: Onsdag 11 april 
Tid: Klockan 11.00
Var: Stockholmssalen i landstingshuset, Hantverkargatan 45. 

Meddela ditt deltagande till: caroline.opsahl@moderaterna.se eller 0707-374335. 

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. 

Alliansen i Stockholms läns landsting bjuder in till pressträff med anledning av en nystart för Nya Karolinska. En ny styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset kommer också att presenteras.

Läs vidare »
T9rwtjrvscz8sxalzmke

​Ökad tillgänglighet med lyckad satsning

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 06:00 CEST

Många vårdcentraler har redan ansökt om att ha utökade öppettider. Detta sedan Alliansen vid Stockholms läns landsting beslutade om 160 miljoner kronor för att korta köerna inom primärvården, pengar som nu vårdcentralerna kan ansöka om att få som ersättning för utökade öppettider.

F2baxmycdivhkoai3nyu
Iyjcceo6slyizzpx70gv

​Standard & Poor’s: Landstinget behåller stark rating

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 10:00 CEST

Stockholms läns landsting behåller sitt höga kreditbetyg. Detta enligt det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's. De konstaterar bland annat att landstinget har en välbalanserad ekonomi och en stark finansiell ledning. Den starka ratingen är ett kvitto på landstingets målmedvetna arbete med balans och ordning och reda i ekonomin.

Media no image
Iyjcceo6slyizzpx70gv

Alliansen välkomnar besked om regionbildningen

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 15:00 CEST

Regeringen har idag lämnat sin proposition om regionbildning för Stockholm. Det här beskedet innebär att landstinget bildar region från och med 1 januari 2019 och då övertar ansvaret för att bland annat upprätta och fastställa länsplanen - hur statliga trafikpengar till vägar och spår ska fördelas. En annan uppgift blir att driva och följa upp det regionala tillväxtarbetet.

Stockholms läns landsting har redan idag regionliknande uppgifter, såsom regionplanering. Det här ger förutsättningar för att bättre samordna den regionala nivån i Stockholm för exempelvis långsiktig planering. Förhoppningen är att kommunerna ska få en tydligare och mer effektiv motpart med mer samlad kompetens.

Förändringen påverkar inte kommunernas självstyre utan innebär endast en förflyttning av uppgifter och kompetenser från Länsstyrelsen till landstinget.

- Stockholmsregionen växer med 40 000 nya invånare varje år. Vi är Europas snabbast växande storstadsregion. När vi går från att vara landsting till att bilda region kan vi ta ett bredare ledarskap och se till att regionen växer både starkt och hållbart – där bland annat bygget av framtidens bostäder och kollektivtrafik kan gå hand i hand, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

- Det är viktigt att vi har rätt organisation för att kunna skapa de allra bästa förutsättningarna för allt fler invånare i Sveriges mest dynamiska region. Genom att ett direktvalt organ övertar ytterligare befogenheter stärks också demokratin, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

- Stockholm står inför stora utmaningar när det gäller befolkningsutvecklingen. Det kräver stora förändringar i hur vi styr viktiga samhällsfunktioner. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och behöver förutsättningar för en god ekonomisk utveckling. Regionbildningen är en viktig och efterlängtad reform för ett starkare och effektivare Stockholm, säger Ella Bohlin (KD), barn - och äldrelandstingsråd. 

- Som Europas snabbast växande storstadsregion så behöver alla aktörer dra åt samma håll. Vi har en historisk chans att bygga Stockholmsregionen klimatsmart och hållbart. Jag ser framför mig att vi med det här beskedet kan skapa en stark samhällsbyggarpakt mellan regionen och kommunerna, inte minst för att kunna planera kollektivtrafiken och bostadsbyggandet tillsammans, säger Gustav Hemming (C), regionplanelandstingsråd.

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. 

Regeringen har idag lämnat sin proposition om regionbildning för Stockholm. Det här beskedet innebär att landstinget bildar region från och med 1 januari 2019 och då övertar ansvaret för att bland annat upprätta och fastställa länsplanen - hur statliga trafikpengar till vägar och spår ska fördelas. En annan uppgift blir att driva och följa upp det regionala tillväxtarbetet.

Läs vidare »
Ocjxy1mbzczareu05qig

Läkarnas arbetstid ska utgå från patienternas behov

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 08:00 CEST

Patienternas och verksamheternas behov ska vara utgångspunkten för läkarnas arbetstid. När Stockholms läns landsting beslutade om schemaläggning för läkare mellan klockan 07-21 på vardagarna var det för att öka läkarbemanningen över dygnets timmar, för att förbättra arbetsmiljön och för att öka teamarbetet mellan sjukvårdens olika yrkesgrupper. Och för att öka tillgängligheten för patienterna.

Bilder & Videor 6 bilder

Om Moderaterna i Stockholms läns landsting

Moderaterna i Stockholms läns landsting

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Landstinget leds av finanslandstingsrådet Irene Svenonius sedan januari 2017.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Adress

  • Moderaterna i Stockholms läns landsting
  • Hantverkargatan 45
  • 104 22 Stockholm
  • Sverige