Skip to main content

Flera närakuter igång för de som behöver akut vård

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 12:33 CET

Flera närakuter har nu öppnat runt om i länet. Totalt är nu sex stycken igång och ytterligare tre öppnar under våren. Närakuterna finns för de som drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som inte är livshotande men som kräver mer insatser från sjukvården än vad som kan fås på en husläkarmottagning.

– Syftet med närakuterna är att vården ska finnas där patienterna bor och de finns utspridda i länet just därför. Det som är viktigt och som vi redan kan se från årsskiftet är att antalet besök minskar på akutsjukhusen och att besöken på närakuterna ökar. Genom att fler patienter söker sig till rätt vårdinstans minskar väntetiderna och patienterna får snabbare rätt vård, säger Marie Ljungberg Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd.

– Människor ska vara trygga i att få snabb och nära vård. Den tryggheten ger våra nya närakuter för barn och vuxna. De kommer att kunna ta hand om och färdigbehandla de vanligaste akuta tillstånden som husläkarna och vårdcentralerna inte klarar. Samtidigt som barn och vuxna kan få vård snabbare, innebär närakuterna att de stora sjukhusakuterna kommer att kunna koncentrera sig på de mer allvarligt akut sjuka. Senare i år går också Karolinska Solna över till en intensivakut för de allra mest komplicerade fallen, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Fakta:

I Stockholms län finns nu sex närakuter som tar emot barn och vuxna och har öppet dagligen mellan 8-22, även på helgerna.

På närakuterna finns röntgen, lab och det går få hjälp med bland annat frakturer.

Haga närakut öppnade 2017, och har sedan 2018 fullt uppdrag.

Nacka och Huddinge närakut har även de fullt uppdrag sedan årsskiftet.

Handen, Järva och Löwenströmska närakuter är under uppbyggnad och har just nu röntgen dagtid.

I februari öppnar Närakut Danderyd och under våren även närakuter i Södertälje och på Rosenlund.

Ytterligare två närakuter är planerade.