Skip to main content

​Poliståg ska trafikera tunnelbanan

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2018 09:00 CEST

I dag har poliståget börjat trafikera tunnelbanan. Poliståget är en del i en ny överenskommelse - ett särskilt handslag - mellan SL och Polisen som syftar till att ge snabbare utryckningar till olika delar av Stockholm och samtidigt öka den polisiära närvaron i tunnelbanan. Poliståget som utgör en kombination av utryckningsfordon och mobil polisstation ska även kunna användas vid större händelser, exempelvis idrottsevenemang, demonstrationer eller festivaler.

– Det här handslaget har bara vinnare. Polisen får med poliståget möjlighet till snabbare utryckningar bortom den allt värre oredan med gatuarbeten, avstängningar och trängsel i trafiken ovan jord. Vi får samtidigt en mer synlig polis i tunnelbanan och behöver inte vänta förgäves på att regeringen återinför tunnelbanepolisen, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Med poliståget tar vi ett nytt och efterlängtat grepp för bättre polisarbete och ett tryggare Stockholm. Denna vidareutveckling av mobila polisstationer till tunnelbanan ser jag samtidigt bara som ett första steg. Faller det väl ut hoppas vi kunna ta konceptet vidare och införa även polispendeltåg och polisbussar i SL-trafiken, avslutar Kristoffer Tamsons.

FAKTA:

Poliståget har tagits fram i samarbete mellan SL och Polisen. Det ska fungera som snabb transport för poliser och blåljuspersonal inom tunnelbanenätet samt även som mobil polisstation och sambandscentral för polisens arbete i de centrala delarna av Stockholms län.

Poliståget har utrustats med diverse utrustning som gör att poliser ombord på tåget kan upprätta samband med övrig polis- och blåljusverksamhet, ta emot anmälningar, skriva rapporter, hålla förhör och visitera människor. Därtill kommer poliståget att ha direktkontakt med SL:s trygghetscentral. Den mobila polisstationen i poliståget kommer dock av säkerhetsskäl inte att ge service ifråga om pass.

Den totala kostnaden för att rusta och bygga om tåget uppgår till 23,7 miljoner kronor, där SL och Polisen stått för 50 procent vardera. I överenskommelsen finns en option om ytterligare två poliståg kommande fem år.

Poliståget kommer att kunna bemannas med upp till 12 poliser, med ett minimum av två. Polisen kommer i och med överenskommelsen att garantera bemanning samt ombordutrustning. SL/Trafikförvaltningen kommer att stå för tunnelbaneförare samt drift och underhåll av själva tågfordonet.

Poliståget kommer inte att ta ombord resenärer.

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.