Skip to main content

​Resultatet efter fyra år med S: Fördubblade vårdköer och lägst polistäthet på tio år

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 15:30 CEST

Idag presenterade den socialdemokratiska regeringen den sista vårpropositionen för den här mandatperioden. Efter snart fyra år i regeringen är resultaten tydliga: Skattehöjningar på arbete, fördubblade vårdköer i landet och lägst polistäthet på tio år. De här problemen måste mötas med långsiktiga och målmedvetna reformer - inte med små och kortsiktiga insatser.

- I Stockholm har vi behållit landets kortaste vårdköer, men i landet har vårdköerna fördubblats sedan regeringen tillträdde 2014. Ska patienter i hela landet få vård i tid krävs mer än kortsiktiga satsningar. Det går att korta köerna – om man vill. Kömiljarden måste återinföras och breddas till tre miljarder, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting.

- Otryggheten ökar i Stockholmsregionen, vilket går ut över både sjukvården och kollektivtrafiken. Tryggheten måste återupprättas. Vi moderater föreslår därför 2600 polisanställda i Stockholm, men regeringens satsning skulle bara räcka till cirka 39 polisanställda i vår region, säger Irene Svenonius (M). 

Fakta:

De växande vårdköerna
Stockholms läns landsting har bland landets kortaste vårdköer, enligt Sveriges kommuner och landsting.

Efter att regeringen avskaffade kömiljarden har Stockholms läns landsting infört en egen. Den ger redan effekt: Cirka en fjärdedel av vårdcentralerna har utökat sina öppettider och på Karolinska Universitetssjukhuset har operationsköerna minskat med 22 procent de senaste två månaderna.

Moderaterna vill tredubbla den tidigare kömiljarden till 3 miljarder kronor som ska gå uteslutande till att korta vårdköerna i hela landet. Vi vill också att pengarna ska användas för fler vårdbehov än tidigare, bland annat för att minska köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Otryggheten i Stockholmsregionen
Enligt BRÅ:s (Brottsförebyggande rådet) slutstatistisk för 2017 som presenterades den 23 mars har antalet anmälda brott ökat, liksom antalet konstaterade fall av dödligt våld. Samtidigt oroar sig nästan en tredjedel (29 procent) i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Detta samtidigt som Sverige står inför ett nytt säkerhetsläge och inte haft så här låg polistäthet på tio år.

Av landets 61 utsatta områden som Polisen listar, finns 25 stycken i Stockholmsregionen. Här finns det nu 1 000 personer som tillhör kriminella nätverk. Förra året hade vi rekord i skjutningar – 129 stycken där 19 människor miste livet. Rekordmånga vapen är i omlopp, enligt Polisen.

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.