Skip to main content

Svenonius (M): Region Stockholm accepterar inte antisemitism

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 11:44 CEST

Irene Svenonius (M), finansregionråd

Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör beslutade att omplacera chefen som anklagats för antisemitism och trakasserier, sänka hans lön och slå fast att han inte kan leda någon del av verksamheten igen. Regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius har tidigare uttalat sig om att sjukhuset behövde hantera situationen skyndsamt och resolut.

- Antisemitism är ett gift i samhället och kan aldrig accepteras. Karolinska Universitetssjukhuset har fått berättigad kritik av en allt för långsam hantering och behöver dra lärdomar av detta. Alla våra sjukhus behöver följa svensk lagstiftning och tillåter inte den avsked i denna situation är det beklagligt och reser frågetecken kring arbetsrättens utformning, men det senare är en fråga för regering och riksdag. Det är avgörande att alla delar av samhället känner förtroende för regionens verksamheter, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.