Skip to main content

Trafikregionrådet: Viktigt händelsen i Klaratunneln utreds bredare

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2019 11:39 CET

Efter händelsen vid Klaratunneln i Stockholm igår, då en buss efter kollision med tunnelns infartshinder orsakade explosion och kraftig brand, har en utredning av händelsen initierats. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) vill att en sådan utredning, utöver att reda ut den specifika händelsen, även tittar bredare på frågan och exempelvis områden som rör säkerhet, rutiner och utbildning.

- Jag ser allvarligt på alla olyckor och incidenter som rör eller berör kollektivtrafiken. När händelser likt den vid Klaratunneln sker ser jag det som viktigt att man går till botten med dem. Detta för att klara ut både vad som skett, hur det kunde ske och minimera risken för att det sker igen. Det har jag i dialog med trafikförvaltningen också säkerställt kommer att ske, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

- Det finns alltid risker med alla fordon och bränslen. De ska inte negligeras, de ska minimeras. Även om de uppgifter jag tagit del av tyder på att det inträffade igår var en enskild händelse, ser jag det som klokt att i samband med utredningen också titta bredare på frågan, tillsammans med bland andra operatörerna och andra berörda aktörer, fortsätter Kristoffer Tamsons (M)

- Jag har därför framfört till förvaltningen att de i samband med utredning även ska titta på frågor som rör exempelvis säkerhet, rutiner och utbildning i stort. Inte minst då miljöfordon av det här slaget är här för att stanna och ställer en rad krav på alltifrån planering av gaturummet och framkomlighet till krav på förare, operatörer och fordon, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.