Skip to main content

10 punkter för ett mer attraktivt Södertörn – Moderaternas framtidsförslag för bättre trafik

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 06:15 CEST

Stockholmsregionen upplever en mycket positiv utveckling, tillväxten är hög och jobben är rekordmånga. Men för att upprätthålla denna utveckling behöver hela länet växa. Södra sidan behöver ett nav för kommunikationer och tillväxt, något som Södertörn har möjligheten att bli. Därför presenterar Moderaterna i Stockholms län 10 punkter för ett bättre Södertörn.

– Södertörn är en dynamisk del av Stockholmsregionen som växer snabbt. För fortsatt utveckling är det viktigt att lägga grund för tillväxt, jobb och bostadsbyggande. Då behövs utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur till resenärerna på Södertörn. Det kan vi möjliggöra tack vare ordning och reda i ekonomin, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– Det tydliga beskedet att Spårväg syd ska byggas är glädjande för Södertörnsborna inte minst för alla de som saknar en egen bostad. Spårväg syd gör det möjligt att bygga 10 000 nya bostäder bara i Huddinge, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun. 

– För att få tillgång till den stora arbetsmarknad som finns på Södertörn är det viktigt med en utbyggd kollektiv trafik. Det gäller både pendeltåg, tunnelbana och bussar. Dessutom välkomnar vi de nya tvärförbindelser som planeras. Det är något som ligger det nya arbetarpartiet varmt om hjärtat, säger Marita Lärnestad (M), gruppledare Södertälje.

– För att fler ska kunna ta tåget den längre sträckan men ändå kunna använda bilen på hemmaplan krävs ytterligare infartsparkeringar i anslutning till våra pendeltågs- och tunnelbanestationer, säger Jimmy Baker (M), oppositionsråd i Botkyrka. 

– Att bygget av pendeltågstationen i Vega kommer igång och att vi samtidigt rustar upp andra stationer är viktigt för att fortsätta utveckla Haninge till en regional stadskärna, säger Martina Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge. 

– Snabbare och bättre tvärförbindelser i kollektivtrafiken är viktigt för många. Tyresö har i dag en god kollektivtrafik och det är tydligt att det med Alliansen som den kan bli ännu bättre. Detta passar väl in i Tyresös miljöarbete där kommunen tack vare Moderaterna och Alliansen ligger i framkant i Sverige, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö. 

– Förbifarten och dubbelspår är avgörande för Nynäshamns framtid, säger Harry Bouveng oppositionsråd (M) i Nynäshamn. 

– Förbättringarna i Södertörnsprojektet är oerhört viktiga. Förbifarten är avgörande för att länet ska hålla ihop och trafiken fungera. Nya tunnelbanelösningar ger också enklare bytesmöjligheter som gör vardagen lättare för många Salemsbor, säger Lennart Kalderén (M), kommunalråd i Salem.

För att Södertörns viktiga roll för Stockholmsregionen ska kunna utvecklas finns samtidigt behov av fler investeringar för fortsatt växtkraft. Inte minst gäller detta inom området infrastruktur och kollektivtrafik. Här presenterar vi tio punkter inom detta område som Moderaterna ser som prioriterade att arbeta med under kommande år:

De 10 punkterna för Södertörn:

1. Bygg Förbifart Stockholm. Många på Södertörn behöver bilen för att få vardagen att fungera. Därtill upplever många att dagens trafiksituation, med sina köer och sin trängsel, är ohållbar. För att skapa bättre möjligheter för resor med både bil och buss – mellan Södertörn, Stockholm och norra länet – vill vi bygga Förbifart Stockholm.

2. Starta bygget av Spårväg Syd. Södertörn behöver bättre tvärförbindelser för att underlätta för människor och skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Därför vill vi starta bygget av Spårväg Syd. I ett första steg mellan Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen. I ett nästa steg mellan Skärholmen och Älvsjö. Vår ambition är att detta ska vara början på ett större nät av starka tvärförbindelser.

3. Utveckla tunnelbanan på Södertörn. Tunnelbanan utgör en viktig del i kollektivtrafiken för boende på Södertörn som arbetspendlar in till Stockholm. Vi vill rusta och modernisera Röda linjen med nytt signalsystem och nya vagnar för tätare trafik. Därtill vill vi förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö för att möjliggöra en ny bytespunkt för pendeltågsresenärer till och från Södertörn.

4. Ny pendeltågsstation vid Vega. Haninge kommun utvecklar i dagsläget området kring Vega med cirka 3 000 nya bostäder. Det är ett välkommet tillskott i en växande Stockholmsregion som gör att fler kan leva och bo i området mellan Skogås och Handen. Här vill vi bygga en ny pendeltågsstation för att underlätta för människor att resa kollektivt.

5. Stombuss mellan Tyresö till Skärholmen och Täby/Arninge. När Förbifart Stockholm står klar möjliggör det nya busslinjer för snabba resor mellan Södertörn och övriga länet. Redan nu finns möjlighet att starta en första linje mellan Tyresö och Kungens kurva/Skärholmen via Handen och Flemingsberg. I en andra etapp vill vi att denna linje ska fortsätta genom en färdig Förbifart till norra delarna av länet.

6. Ny busslinje Nynäshamn-Södertälje-Nykvarn. Vi vill skapa bättre möjligheter till kommunikationer mellan två kommuner med utvecklingspotential när det gäller både bostadsbyggande och arbetsplatser – Södertälje och Nynäshamn. Detta genom en ny tvärbusslinje som även ska förbättra kommunikationerna till och från ett växande Nykvarn.

7. Direktbuss Nykvarn-Liljeholmen. Nykvarn växer och måste få förutsättningar att fortsätta göra detta. Därför vill vi se ännu tydligare satsningar på kommunikationer och pendlingsmöjligheter för Nykvarnsborna. Detta genom en ny direktbuss mellan Nykvarn och Liljeholmen.

8. Ny uppgång i Tullinge. Dagens pendeltågsuppgång i Tullinge upplevs av många vara trång, otrygg och otillräcklig. Därför vill vi bygga en ny andra uppgång. Det skapar inte bara kortare vägar för många resenärer på stationen, utan skapar också möjligheter att knyta stationen närmare kommande bostadsbyggande.

9. Helt, rent, snyggt och tryggt. Det ska vara tryggt och trivsamt att resa med kollektivtrafiken. Därför vill vi förstärka insatserna för att rusta och utveckla pendeltågstationerna, förbättra städningen och kampen mot klotter och skadegörelse. Detta i samverkan mellan staten, kommuner och intresserade företag.

10. Bättre tillgång till infartsparkeringar. Det ska vara enkelt att ställa ifrån sig bilen och använda kollektivtrafiken. Därför vill vi arbeta i samarbete mellan kommunerna och SL arbeta för en utveckling av infartsparkeringar med bättre koppling till kollektivtrafiken. Vi vill också pröva att låta SL-kortet ge gratis infartsparkering för att få fler att ställa bilen och ta kollektivtrafiken sista sträckan på resan.

För mer information: Moderaternas pressjour, 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222