Skip to main content

Äldreborgarrådet Joakim Larssons (M) kommentar till Budget 2013 för Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 11:45 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Stockholms stads budget för 2013 innebär bland annat ökade anslag till hemtjänsten. Ersättningen höjs med 113 miljoner kronor och en särskild satsning om 3 miljoner kronor görs på utbildning och stöd för anhöriga till demenssjuka. Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) kommenterar satsningarna.

– En väl fungerande hemtjänst är grunden för en god och individuellt anpassad äldreomsorg. Genom höjda ersättningar och satsningar på specialkompetens inom demenssjukdom tar vi ett steg för att möta ökande krav på kvalitet och förståelse för individuella önskemål kring omsorgen i hemmet, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Många äldre och demenssjuka i Stockholms stad får i dag omsorg i hemmet vilket kan innebära en tuff situation för anhöriga. Tre extra miljoner kronor går därför till anhörigstöd och utbildning och tillgängligheten till avlastningsvård ska öka.

 – Genom mina besök i olika omsorgsverksamheter vet jag att det finns många goda krafter inom anhörigorganisationerna som gör enorm nytta för demenssjuka och deras anhöriga. Därför känns det bra att vi i budgeten för 2013 kan lägga tre miljoner kronor för att de ska kunna utöka sin verksamhet och utveckla nya former för anhörigstöd, säger Joakim Larsson (M), äldreborgarråd i Stockholms stad.

De 113 miljoner kronor som går till höjda ersättningar inom hemtjänsten motsvarar 6 procent. Därutöver läggs åtta miljoner kronor på att säkerställa att det finns demensteam inom hemtjänsten i varje stadsdel för demenssjuka som vill bo kvar i det egna hemmet.

– När fler och fler stockholmare lever allt längre måste omsorgen utvecklas och förbättras. Vi ser bland annat en allt tydligare önskan om att få omsorg som går att anpassa efter egna val i det egna hemmet. Det innebär ökade krav på specialkompetes hos personalen exempelvis inom sjukdomar som stroke, demens eller diabetes, säger Joakim Larsson (M), äldreborgarråd i Stockholms stad.

Uppdrag och prioriteringar i budget 2013 på Äldreområdet i korthet:

  • Uppdrag att utveckla stadens telefontjänst Äldre Direkt med lotsfunktion så att äldre som exempelvis vill byta omsorgsutförare kan få praktisk hjälp.
  • 10 miljoner kronor till ungdomsbesök i äldreomsorgen.
  • Ersättningarna i vård- och omsorgsboende höjs med 74 miljoner kronor och ersättningarna i hemtjänsten med 113 miljoner kronor.

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

För att ladda ned en digital pdf-fil av Stockholms stads budget för 2012 besök länk:
www.stockholm.se/budget
För att ladda ned presentationen från pressträffen vid vilken budget 2013 presenterades (10/10) besök länk:
http://db.tt/y1POjXXM


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222